Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Pro charitas

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Pro charitas, Nemšová'
za rok 2016

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
b) podpora a rozvoj športu 500 € Peňažný dar stolnotenisovému klubu na vybavenie a súťaže
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Peňažný dar na podporu benefičného koncertu
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 000 € Peňažný dar na opravu kultúrnych pamiatok a cirkevných objektov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Peňažný dar hospicu na zabezpečenie priamej starostlivosti o pacientov
b) podpora a rozvoj športu 70 € Peňažný dar SRZ na preteky detí
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Peňažný dar detskému domovu na prázdninový pobyt
b) podpora a rozvoj športu 3 400 € Peňažný dar na výdavky spojené so športovými aktivitami
e) podpora vzdelávania 4 900 € Peňažné dary študentom na pokrytie nákladov spojených so štúdiom
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 52 400 € Peňažné dary rodinám s deťmi postihnutými DMO alebo inými ťažkými diagnózami na pokrytie nákladov spojených s liečbou, rehabilitáciou, kúpou kompenzačných pomôcok a zlepšením životných podmienok
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 81 300 € Peňažné dary ZŤP osobám na pokrytie nákladov spojených s liečbou, rehabilitáciou, kúpou kompenzačných pomôcok a zlepšením životných podmienok
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 063,38 € Akcie - Veľká noc, Deň matiek, MDD, Mikuláš, Vianoce - kreatívny materiál a odmeny pre deti
Spolu 153 633,38 €