Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Morion, spol. s r.o. [zrušená]

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 25K/13/2010 [ukončené]
  • Spisová značka 25K/13/2010
  • Prvý a posledný záznam 7.9.2011 - 10.8.2012
  • Detekcia ukončenia: 11.4.2012ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
10.8.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Dlhá 49 Trnavský
9.5.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Dlhá 49 Trnavský
11.4.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Dlhá 49 Trnavský
1.3.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
27.2.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Dlhá 49 Trnavský
8.2.2012
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
1.2.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
1.2.2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
25.1.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Dlhá 49 Trnavský
5.1.2012
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
30.12.2011
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
29.12.2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
18.11.2011
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
3.11.2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
3.11.2011
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
25.10.2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
9.9.2011
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
7.9.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Dlhá 49 Trnavský