Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
123 602€ 136 259€ 115 825€ 123 994€ 111 398€ 73 211€ 104 891€ 103 095€ 127 268€ 128 569€ 107 625€ 77 441€
02
501
Spotreba materiálu
89 247€ 85 498€ 71 986€ 71 951€ 65 926€ 55 610€ 51 868€ 71 049€ 88 515€ 86 776€ 60 859€ 34 920€
03
502
Spotreba energie
34 355€ 50 760€ 43 839€ 52 042€ 45 473€ 17 601€ 53 023€ 32 046€ 38 753€ 41 793€ 46 766€ 42 521€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
99 009€ 63 518€ 121 581€ 117 327€ 76 579€ 62 526€ 26 605€ 381 706€ 526 130€ 1 017 698€ 57 304€ 109 772€
07
511
Opravy a udržiavanie
33 802€ 1 231€ 3 461€ 13 617€ 5 006€ 11 761€ 983€ 4 462€ 12 739€ 1 999€ 0€ 68 048€
08
512
Cestovné
1 098€ 1 246€ 1 156€ 1 596€ 1 715€ 2 962€ 3 650€ 5 585€ 7 990€ 3 508€ 1 445€ 3 319€
10
518
Ostatné služby
64 109€ 61 041€ 116 964€ 102 114€ 69 858€ 47 803€ 21 972€ 371 659€ 505 401€ 1 012 191€ 55 859€ 38 405€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
896 236€ 770 605€ 675 920€ 626 207€ 521 251€ 502 814€ 524 629€ 676 890€ 669 004€ 633 371€ 422 931€ 370 079€
12
521
Mzdové náklady
662 725€ 567 501€ 496 762€ 459 577€ 382 684€ 369 814€ 386 010€ 542 413€ 525 945€ 490 988€ 312 762€ 273 418€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
228 575€ 198 037€ 175 094€ 163 206€ 134 913€ 129 560€ 135 665€ 130 942€ 139 608€ 138 319€ 106 941€ 93 574€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 936€ 5 068€ 4 064€ 3 423€ 3 654€ 3 439€ 2 954€ 3 536€ 3 451€ 4 064€ 3 228€ 3 054€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
2 090€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 090€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
47 116€ 46 290€ 71 698€ 72 524€ 72 524€ 72 524€ 132 202€ 118 505€ 92 890€ 87 462€ 106 721€ 81 292€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
47 116€ 46 290€ 71 698€ 72 524€ 72 524€ 72 524€ 91 588€ 75 516€ 62 099€ 62 077€ 85 068€ 62 073€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 40 614€ 42 989€ 30 791€ 25 385€ 21 653€ 19 219€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 219€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 40 614€ 42 989€ 30 791€ 25 385€ 21 653€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€
47
568
Ostatné finančné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
54 703€ 47 419€ 45 023€ 46 207€ 37 358€ 40 632€ 48 167€ 38 929€ 38 203€ 37 433€ 28 368€ 26 057€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 328€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
46 984€ 41 492€ 42 024€ 43 636€ 34 881€ 38 742€ 46 847€ 38 229€ 38 203€ 37 433€ 28 368€ 24 729€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
7 719€ 5 926€ 2 999€ 2 571€ 2 477€ 1 890€ 1 320€ 700€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 220 666€ 1 064 091€ 1 032 136€ 986 259€ 819 110€ 751 707€ 836 494€ 1 319 126€ 1 453 495€ 1 904 533€ 722 949€ 665 437€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
60 903€ 52 534€ 51 053€ 48 668€ 48 270€ 46 508€ 46 694€ 48 528€ 42 683€ 39 041€ 33 098€ 20 912€
67
602
Tržby z predaja služieb
60 903€ 52 534€ 51 053€ 48 668€ 48 270€ 46 508€ 46 694€ 48 528€ 42 683€ 39 041€ 33 098€ 20 912€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
54 679€ 49 867€ 43 509€ 42 749€ 39 507€ 49 237€ 44 972€ 38 929€ 37 710€ 35 388€ 30 627€ 20 082€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
54 679€ 49 867€ 43 509€ 42 749€ 39 507€ 49 237€ 44 972€ 38 929€ 37 710€ 35 388€ 30 627€ 20 082€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 28 189€ 42 989€ 30 791€ 25 385€ 21 653€ 19 228€ 20 016€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 28 189€ 42 989€ 30 791€ 25 385€ 21 653€ 19 228€ 20 016€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 016€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 28 189€ 42 989€ 30 791€ 25 385€ 21 653€ 19 228€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 1€ 9€ 16€ 32€ 12€ 33€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 1€ 9€ 16€ 32€ 12€ 33€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 027 113€ 890 266€ 956 806€ 835 398€ 778 770€ 714 979€ 668 584€ 1 252 703€ 1 302 698€ 1 775 668€ 611 087€ 572 993€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
354 756€ 275 007€ 268 096€ 268 935€ 241 842€ 210 470€ 212 761€ 842 522€ 916 490€ 1 404 765€ 205 883€ 175 198€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
50 894€ 51 290€ 65 517€ 65 517€ 55 517€ 65 517€ 65 228€ 62 361€ 55 069€ 55 069€ 71 266€ 64 097€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
621 463€ 563 968€ 616 473€ 493 939€ 474 404€ 431 984€ 386 168€ 340 812€ 324 132€ 308 048€ 320 094€ 321 715€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
6 720€ 7 007€ 7 007€ 7 007€ 4 427€ 7 007€ 7 007€ 7 007€ 13 844€ 7 004€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 779€ 0€ 4 979€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 142 695€ 992 667€ 1 051 368€ 926 815€ 866 547€ 838 912€ 803 240€ 1 370 959€ 1 408 492€ 1 871 782€ 694 052€ 634 036€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-77 971€ -71 424€ 19 232€ -59 444€ 47 437€ 87 205€ -33 255€ 51 833€ -45 003€ -32 751€ -28 897€ -31 401€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-77 971€ -71 424€ 19 232€ -59 444€ 47 437€ 87 205€ -33 255€ 51 833€ -45 003€ -32 751€ -28 897€ -31 401€