Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
390 748€ 293 671€ 266 103€ 281 070€ 302 028€ 262 267€ 273 252€ 294 339€ 278 668€ 317 833€ 305 456€ 296 308€
02
501
Spotreba materiálu
285 977€ 198 443€ 178 070€ 176 822€ 194 658€ 175 059€ 166 150€ 176 801€ 167 944€ 167 547€ 184 660€ 173 445€
03
502
Spotreba energie
104 771€ 95 228€ 88 033€ 104 248€ 107 370€ 87 208€ 107 102€ 117 539€ 110 724€ 150 286€ 120 796€ 122 863€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
65 597€ 92 201€ 77 745€ 57 625€ 46 904€ 42 446€ 41 533€ 49 684€ 37 280€ 38 007€ 60 683€ 59 365€
07
511
Opravy a udržiavanie
20 262€ 45 891€ 22 447€ 16 359€ 13 374€ 12 628€ 11 128€ 15 875€ 10 387€ 9 433€ 28 620€ 43 843€
08
512
Cestovné
1 662€ 1 077€ 1 119€ 1 273€ 1 393€ 1 380€ 1 720€ 7 799€ 1 541€ 1 063€ 1 352€ 962€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 175€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
43 673€ 45 233€ 54 005€ 39 992€ 32 138€ 28 438€ 28 686€ 26 010€ 25 352€ 27 511€ 30 711€ 14 560€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 551 155€ 1 364 643€ 1 302 563€ 1 197 450€ 1 139 485€ 1 052 607€ 989 517€ 974 323€ 945 680€ 946 124€ 987 784€ 892 667€
12
521
Mzdové náklady
1 129 194€ 995 971€ 950 028€ 870 336€ 825 985€ 766 381€ 720 348€ 712 379€ 648 724€ 691 899€ 720 234€ 641 941€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
390 807€ 344 612€ 328 601€ 302 476€ 288 908€ 266 260€ 250 140€ 242 952€ 238 928€ 235 667€ 246 857€ 208 388€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
9 982€ 10 346€ 10 962€ 11 592€ 11 242€ 10 474€ 10 501€ 10 086€ 10 455€ 11 066€ 11 115€ 11 631€
15
527
Zákonné sociálne náklady
21 172€ 13 715€ 12 972€ 13 045€ 13 350€ 9 493€ 8 529€ 8 905€ 47 573€ 7 492€ 9 578€ 30 707€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
2 954€ 2 893€ 2 080€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 525€ 5€ 769€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 954€ 2 893€ 2 080€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 525€ 5€ 769€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
64 682€ 5 650€ 5 070€ 4 232€ 1 332€ 3 208€ 3 834€ 5 036€ 5 249€ 5 357€ 3 671€ 15 644€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 128€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 27€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
64 682€ 5 622€ 4 942€ 4 232€ 1 332€ 3 208€ 3 834€ 5 036€ 5 249€ 5 357€ 3 671€ 15 644€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
139 615€ 125 361€ 133 202€ 117 967€ 110 432€ 115 234€ 162 314€ 156 105€ 157 586€ 102 741€ 118 956€ 254 246€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
118 259€ 114 385€ 116 369€ 116 976€ 109 989€ 115 234€ 112 199€ 111 591€ 122 188€ 59 436€ 59 715€ 213 103€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
21 356€ 10 976€ 16 833€ 991€ 443€ 0€ 50 115€ 44 514€ 35 398€ 43 305€ 59 241€ 41 143€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41 143€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
21 356€ 10 976€ 16 833€ 991€ 443€ 0€ 50 115€ 44 514€ 35 398€ 43 305€ 59 241€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
703€ 500€ 1 432€ 3 611€ 4 207€ 4 860€ 1 804€ 1 879€ 1 716€ 1 849€ 1 445€ 1 357€
47
568
Ostatné finančné náklady
703€ 500€ 1 432€ 3 611€ 4 207€ 4 860€ 1 804€ 1 879€ 1 716€ 1 849€ 1 445€ 1 357€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
63 188€ 61 597€ 70 171€ 62 053€ 43 465€ 46 697€ 45 319€ 53 187€ 33 887€ 35 014€ 34 100€ 28 153€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
63 188€ 61 597€ 69 433€ 61 297€ 43 465€ 46 697€ 45 319€ 53 187€ 33 887€ 31 262€ 34 100€ 28 153€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 738€ 756€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 752€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
2 278 641€ 1 946 516€ 1 858 365€ 1 724 006€ 1 647 851€ 1 527 319€ 1 517 572€ 1 537 079€ 1 460 071€ 1 447 694€ 1 512 095€ 1 547 740€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
237 002€ 164 326€ 165 187€ 163 093€ 157 097€ 163 286€ 153 461€ 150 927€ 146 567€ 145 147€ 142 577€ 130 440€
67
602
Tržby z predaja služieb
237 002€ 164 326€ 165 187€ 163 093€ 157 097€ 163 286€ 153 461€ 150 927€ 146 567€ 145 147€ 142 577€ 130 440€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
6 644€ 12 032€ 15 244€ 11 997€ 4 046€ 4 326€ 6 214€ 20 960€ 3 466€ 3 986€ 1 975€ 163€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
6 644€ 12 032€ 15 244€ 11 997€ 4 046€ 4 326€ 6 214€ 20 960€ 3 466€ 3 986€ 1 975€ 163€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
10 976€ 16 833€ 991€ 443€ 0€ 50 115€ 44 514€ 14 410€ 43 305€ 59 241€ 41 143€ 34 544€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
10 976€ 16 833€ 991€ 443€ 0€ 50 115€ 44 514€ 14 410€ 43 305€ 59 241€ 41 143€ 34 544€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 976€ 16 833€ 991€ 443€ 0€ 50 115€ 44 514€ 14 410€ 43 305€ 59 241€ 41 143€ 34 544€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
219€ 183€ 96€ 75€ 13€ 8€ 7€ 47€ 38€ 41€ 625€ 68€
102
662
Úroky
219€ 183€ 96€ 75€ 13€ 8€ 7€ 47€ 38€ 41€ 51€ 68€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 574€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 014 244€ 1 772 244€ 1 671 789€ 1 535 233€ 1 457 969€ 1 317 704€ 1 310 994€ 1 314 486€ 1 296 433€ 1 252 498€ 1 286 234€ 1 388 882€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
705 650€ 604 200€ 524 501€ 473 850€ 448 459€ 418 597€ 393 183€ 406 379€ 382 555€ 359 494€ 397 281€ 327 072€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
118 259€ 114 385€ 116 369€ 116 976€ 109 989€ 115 234€ 112 199€ 111 591€ 115 934€ 59 436€ 54 314€ 57 395€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 189 335€ 1 052 659€ 1 030 919€ 944 407€ 898 722€ 783 872€ 803 542€ 788 933€ 796 997€ 833 568€ 834 639€ 852 932€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 151 483€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 070€ 6 982€ 947€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 800€ 0€ 0€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
2 269 085€ 1 965 619€ 1 853 307€ 1 710 841€ 1 619 126€ 1 535 441€ 1 515 190€ 1 500 830€ 1 489 809€ 1 460 913€ 1 472 554€ 1 554 097€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-9 556€ 19 102€ -5 058€ -13 165€ -28 726€ 8 121€ -2 382€ -36 249€ 29 738€ 13 219€ -39 541€ 6 357€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 2€ 11€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-9 556€ 19 102€ -5 058€ -13 165€ -28 726€ 8 121€ -2 382€ -36 251€ 29 737€ 13 218€ -39 543€ 6 346€