Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Normbenz Slovakia s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
63 398 815€ 70 372 722€ 71 417 432€ 75 451 915€ 88 181 863€ 95 988 920€ 88 840 381€ 95 779 897€ 90 346 873€ 81 368 356€ 71 310 671€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
56 726 464€ 62 910 914€ 63 641 359€ 66 913 857€ 79 681 495€ 88 287 831€ 82 011 875€ 88 915 046€ 83 652 529€ 74 639 874€ 65 659 407€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
6 672 351 € 7 461 808 € 7 776 073 € 8 538 058 € 8 500 368 € 7 701 089 € 6 828 506 € 6 864 851 € 6 694 344 € 6 728 482 € 5 651 264 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
299 170 € 317 188 € 347 509 € 443 823 € 516 815 € 578 863 € 526 987 € 519 045 € 559 701 € 554 549 € 541 604 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
299 170€ 317 188€ 347 509€ 443 823€ 516 815€ 578 863€ 526 987€ 519 045€ 559 701€ 554 549€ 541 604€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 894 049 € 5 340 486 € 5 315 114 € 5 463 887 € 5 616 478 € 4 588 979 € 2 872 093 € 2 555 346 € 2 502 013 € 2 296 469 € 2 004 655 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
566 784€ 545 943€ 560 778€ 535 044€ 568 816€ 592 598€ 529 937€ 546 439€ 494 084€ 468 848€ 511 407€
10
B.2
Služby
5 327 265€ 4 794 543€ 4 728 743€ 4 928 843€ 5 047 662€ 3 996 381€ 2 342 156€ 2 008 907€ 2 007 929€ 1 827 621€ 1 493 248€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 077 472 € 2 438 510 € 2 808 468 € 3 517 994 € 3 400 705 € 3 690 973 € 4 483 400 € 4 828 550 € 4 752 032 € 4 986 562 € 4 188 213 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
375 994 € 401 326 € 293 326 € 322 545 € 552 938 € 1 049 250 € 1 769 615 € 1 735 028 € 1 708 058 € 1 650 884 € 1 595 755 €
13
C.1
Mzdové náklady
270 301€ 297 467€ 213 726€ 235 340€ 430 699€ 760 778€ 1 255 854€ 1 244 493€ 1 220 204€ 1 195 041€ 1 156 704€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
99 532€ 98 252€ 74 723€ 81 426€ 102 342€ 243 960€ 442 361€ 415 704€ 415 570€ 390 019€ 375 097€
16
C.4
Sociálne náklady
6 161€ 5 607€ 4 877€ 5 779€ 19 897€ 44 512€ 71 400€ 74 831€ 72 284€ 65 824€ 63 954€
17
D
Dane a poplatky
36 231€ 25 908€ 25 908€ 26 103€ 26 158€ 26 915€ 28 225€ 27 154€ 28 965€ 28 169€ 28 631€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
460 206€ 677 144€ 762 694€ 962 257€ 1 027 385€ 1 036 780€ 1 226 202€ 2 038 113€ 2 533 611€ 2 556 121€ 2 381 033€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
171 490€ 9 304€ 250€ 100€ 810 740€ 56€ 0€ 100€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
136 012€ 9 304€ 503 717€ 0€ 731€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€ 3 124€ 400€ -468€ -1 488€ 1 521€ -837€ 725€ 3 315€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
188 896€ 236 267€ 168 443€ 279 174€ 240 192€ 148 305€ 128 235€ 98 420€ 208 350€ 194 176€ 158 747€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
212 113€ 159 592€ 157 773€ 287 809€ 143 596€ 125 011€ 128 425€ 151 614€ 232 236€ -271 653€ 190 584€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€ 0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€ 0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
217 302 € 1 407 683 € 1 736 810 € 2 198 922 € 1 891 070 € 1 602 910 € 1 764 670 € 975 954 € 456 787 € 1 214 002 € 150 226 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 1 610 250€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 1 610 250€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
7 690€ 9 069€ 10 004€ 8 737€ 14 504€ 12 342€ 1 896€
39
N
Nákladové úroky
0€ 0€ 28 640€ 96 630€ 233 989€ 630 875€ 753 059€ 832 070€ 950 722€ 1 123 785€ 1 125 442€
40
XI.
Kurzové zisky
743€ 221€ 921€ 47€ 417€ 1 132€ 1 814€ 5 521€ 731€ 490€ 35 856€
41
O
Kurzové straty
2 148€ 1 829€ 4 217€ 2 581€ 3 833€ 2 836€ 2 440€ 5 109€ 1 941€ 4 301€ 29 342€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 176 347€ 0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
32 792€ 32 158€ 27 714€ 27 561€ 10 935€ 29 758€ 27 536€ 30 316€ 31 199€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-26 507 € -33 766 € -59 650 € 1 049 622 € -248 340 € -653 268 € -771 217 € -822 921 € -937 428 € -1 145 570 € -1 148 231 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
190 795 € 1 373 917 € 1 677 160 € 3 248 544 € 1 642 730 € 949 642 € 993 453 € 153 033 € -480 641 € 68 432 € -998 005 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
63 821 € 302 985 € 388 452 € 761 726 € 392 446 € 206 938 € 289 295 € 18 133 € 321 922 € 59 212 € 8 853 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0€ 252 498€ 320 827€ 751 556€ 381 295€ 181 509€ 244 267€ 191 817€ 190 136€ 179 083€ 47 500€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
63 821€ 50 487€ 67 625€ 10 170€ 11 151€ 25 429€ 45 028€ -173 684€ 131 786€ -119 871€ -38 647€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
126 974 € 1 070 932 € 1 288 708 € 2 486 818 € 1 250 284 € 742 704 € 704 158 € 134 900 € -802 563 € 9 220 € -1 006 858 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€ 0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€ 0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
190 795 € 1 373 917 € 1 677 160 € 3 248 544 € 1 642 730 € 949 642 € 993 453 € 153 033 € -480 641 € 68 432 € -998 005 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
126 974 € 1 070 932 € 1 288 708 € 2 486 818 € 1 250 284 € 742 704 € 704 158 € 134 900 € -802 563 € 9 220 € -1 006 858 €