Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
200 245 € 104 080 € 158 541 € 162 573 € 142 908 € 109 818 € 103 644 € 116 284 € 81 546 € 89 423 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
157 799 € 73 769 € 62 231 € 80 306 € 52 968 € 67 612 € 65 467 € 76 399 € 53 327 € 64 082 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
157 799 € 73 769 € 62 231 € 80 306 € 52 968 € 67 612 € 65 467 € 76 399 € 53 327 € 64 082 €
013
A.II.2
Stavby
93 891€ 25 616€ 29 796€ 34 400€ 39 004€ 43 686€ 48 415€ 48 814€ 53 327€ 58 560€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
63 908€ 30 913€ 32 435€ 45 906€ 13 131€ 23 926€ 17 052€ 23 256€ 5 522€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
17 240€ 833€ 4 329€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
42 446 € 30 311 € 96 310 € 82 267 € 89 940 € 42 115 € 37 081 € 38 789 € 27 897 € 24 894 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
18 120 € 31 391 € 31 391 € 31 391 €
039
B.I.5
Tovar
18 120€ 31 391€ 31 391€ 31 391€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
38 828 € 3 862 € 34 704 € 28 238 € 27 756 € 28 273 € 6 094 € 13 500 € 12 632 € 1 415 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
38 760 € 910 € 31 954 € 24 592 € 27 706 € 28 263 € 6 084 € 11 360 € 12 632 € 1 405 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
38 760€ 910€ 31 954€ 24 592€ 27 706€ 28 263€ 6 084€ 11 360€ 12 632€ 1 405€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 750€ 2 750€ 2 750€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
68€ 68€ 896€ 50€ 10€ 10€ 2 140€ 10€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
134€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 618 € 8 329 € 30 215 € 22 638 € 30 793 € 13 842 € 30 987 € 25 289 € 15 265 € 23 479 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 616€ 4 620€ 30 197€ 22 638€ 30 793€ 13 842€ 30 907€ 18 781€ 15 265€ 23 479€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2€ 3 709€ 18€ 80€ 6 508€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
91 € 1 096 € 1 096 € 322 € 447 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
91€ 1 096€ 1 096€ 322€ 447€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
200 245 € 104 080 € 158 541 € 162 573 € 142 908 € 109 818 € 103 644 € 116 284 € 81 546 € 89 423 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
67 040 € 63 007 € 56 783 € 51 803 € 47 282 € 41 415 € 36 508 € 33 533 € 33 541 € 25 995 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 368 € 6 057 € 5 808 € 5 582 € 5 289 € 5 210 € 5 210 € 5 210 € 4 833 € 4 791 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 368€ 6 057€ 5 808€ 5 582€ 5 289€ 5 210€ 5 210€ 5 210€ 4 833€ 4 791€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
50 000 € 44 087 € 39 356 € 35 060 € 29 488 € 28 000 € 21 684 € 21 692 € 14 523 € 13 717 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
50 008€ 44 095€ 39 364€ 35 068€ 29 496€ 28 008€ 21 692€ 21 692€ 14 523€ 13 717€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8€ -8€ -8€ -8€ -8€ -8€ -8€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 033 € 6 224 € 4 980 € 4 522 € 5 866 € 1 566 € 2 975 € -8 € 7 546 € 848 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
133 205 € 41 073 € 101 758 € 110 770 € 95 626 € 68 403 € 67 136 € 82 751 € 48 005 € 62 966 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
10 141 € 20 506 € 13 232 € 19 967 € 5 898 € 14 345 € 11 569 € 18 052 € 225 € 2 796 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
9 853€ 20 218€ 12 944€ 19 731€ 5 673€ 14 120€ 11 344€ 17 827€ 2 614€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
288€ 288€ 288€ 236€ 225€ 225€ 225€ 225€ 225€ 182€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
50 086 € 4 277 € 30 157 € 21 516 € 37 638 € 33 764 € 16 584 € 32 935 € 10 102 € 5 753 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
27 399 € 541 € 21 380 € 19 302 € 36 313 € 28 614 € 13 248 € 31 462 € 3 664 € 5 043 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
27 399€ 541€ 21 380€ 19 302€ 36 313€ 28 614€ 13 248€ 31 462€ 3 664€ 5 043€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
601€ 554€ 698€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
352€ 340€ 442€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 030€ 3 736€ 7 711€ 1 259€ 1 143€ 5 008€ 3 207€ 1 184€ 5 298€ 710€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
17 657€ 113€ 61€ 182€ 142€ 129€ 289€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
13 593€ -95€ 15 984€ 26 902€ 17 090€ 20 294€ 24 983€ 11 764€ 37 678€ 50 967€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
59 385€ 16 385€ 42 385€ 42 385€ 35 000€ 14 000€ 20 000€ 3 450€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
462 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
462€