Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Foxconn Slovakia, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.04.2010
31.12.2010
01.04.2009
31.03.2010
01.04.2008
31.03.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
510 764 000 € 504 319 000 € 592 900 000 € 379 907 000 € 263 511 000 € 414 976 000 € 777 377 000 € 620 482 000 € 750 248 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
69 133 000 € 72 019 000 € 68 602 000 € 73 867 000 € 119 723 000 € 156 983 000 € 184 518 000 € 191 252 000 € 182 408 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
186 000 € 209 000 € 213 000 € 2 000 € 650 000 € 1 072 000 € 1 119 000 € 3 829 000 € 3 764 000 €
005
A.I.2
Software
186 000€ 209 000€ 213 000€ 2 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
51 851 000 € 53 814 000 € 56 591 000 € 58 383 000 € 91 212 000 € 155 911 000 € 183 399 000 € 187 423 000 € 178 644 000 €
013
A.II.2
Stavby
46 185 000€ 49 271 000€ 52 360 000€ 55 729 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 666 000€ 4 403 000€ 3 051 000€ 1 046 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 140 000€ 1 180 000€ 1 608 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
17 096 000 € 17 996 000 € 11 798 000 € 15 482 000 € 27 861 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
17 096 000€ 17 996 000€ 11 798 000€ 15 482 000€ 27 861 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
441 631 000 € 432 300 000 € 521 756 000 € 306 040 000 € 143 788 000 € 257 993 000 € 592 859 000 € 429 230 000 € 567 840 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
110 917 000 € 132 340 000 € 141 823 000 € 84 261 000 € 22 006 000 € 76 924 000 € 194 201 000 € 147 085 000 € 221 882 000 €
032
B.I.1
Materiál
93 065 000€ 102 418 000€ 134 531 000€ 78 258 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 832 000€ 2 577 000€ 2 644 000€ 2 427 000€
034
B.I.3
Výrobky
16 020 000€ 27 345 000€ 4 648 000€ 3 576 000€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 549 000 € 2 381 000 € 4 589 000 € 2 878 000 € 6 547 000 € 8 155 000 € 8 809 000 € 11 352 000 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 549 000€ 2 381 000€ 4 589 000€ 2 878 000€ 6 547 000€ 8 155 000€ 8 809 000€ 11 352 000€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
329 158 000 € 297 554 000 € 375 326 000 € 218 884 000 € 103 855 000 € 172 830 000 € 365 431 000 € 270 285 000 € 343 420 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
321 899 000€ 286 971 000€ 364 207 000€ 215 076 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 920 000€ 10 215 000€ 10 526 000€ 3 214 000€ 0€ 80 000€ 0€ 2 164 000€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
339 000€ 368 000€ 593 000€ 594 000€ 103 855 000€ 172 750 000€ 365 431 000€ 268 121 000€ 343 420 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 000 € 25 000 € 18 000 € 17 000 € 11 380 000 € 84 000 € 24 418 000 € 508 000 € 2 538 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 000€ 12 000€ 8 000€ 7 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 000€ 13 000€ 10 000€ 10 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 € 2 542 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
510 764 000 € 504 320 000 € 592 899 000 € 379 907 000 € 263 511 000 € 414 976 000 € 777 377 000 € 620 482 000 € 750 248 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
111 726 000 € 99 364 000 € 90 708 000 € 81 110 000 € 50 615 000 € 50 069 000 € 47 439 000 € 69 279 000 € 55 703 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 € 39 497 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€ 39 497 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
4 214 000 € 3 817 000 € 3 337 000 € 2 960 000 € 1 785 000 € 1 653 000 € 1 461 000 € 782 000 € 241 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 214 000€ 3 817 000€ 3 337 000€ 2 960 000€ 1 785 000€ 1 653 000€ 1 461 000€ 782 000€ 241 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
65 382 000 € 53 417 000 € 45 241 000 € 36 020 000 € 6 700 000 € 6 286 000 € 3 848 000 € 26 367 000 € 15 965 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
65 382 000€ 53 417 000€ 45 241 000€ 36 020 000€ 6 700 000€ 6 286 000€ 3 848 000€ 26 367 000€ 15 965 000€
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
392 039 000 € 397 500 000 € 494 686 000 € 291 002 000 € 201 999 000 € 352 742 000 € 715 576 000 € 534 985 000 € 677 954 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 762 000 € 304 000 € 218 000 € 207 000 € 377 000 € 748 000 € 1 185 000 € 575 000 € 1 741 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
72 000€ 72 000€ 72 000€ 72 000€ 72 000€ 72 000€ 72 000€ 72 000€ 342 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 690 000€ 232 000€ 146 000€ 135 000€ 305 000€ 676 000€ 1 113 000€ 503 000€ 1 399 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 € 54 000 € 146 000 € 336 000 € 193 000 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 54 000€ 146 000€ 336 000€ 169 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 24 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
155 262 000 € 183 819 000 € 192 477 000 € 147 826 000 € 56 553 000 € 95 204 000 € 274 150 000 € 231 991 000 € 218 888 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
140 004 000€ 176 113 000€ 179 893 000€ 141 098 000€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 738 000€ 3 760 000€ 3 802 000€ 2 204 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 222 000€ 0€ 2 695 000€ 895 000€ 324 000€ 0€ 633 000€ 0€ 774 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
9 298 000€ 3 946 000€ 6 087 000€ 3 629 000€ 56 229 000€ 95 204 000€ 273 517 000€ 231 991 000€ 218 114 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
235 015 000 € 213 377 000 € 301 991 000 € 142 969 000 € 145 069 000 € 256 736 000 € 440 095 000 € 302 083 000 € 457 132 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
408 000€ 150 000 000€ 150 000 000€ 130 000 000€ 145 000 000€ 145 000 000€ 410 000 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
234 607 000€ 63 377 000€ 151 991 000€ 12 969 000€ 69 000€ 111 736 000€ 30 095 000€ 302 083 000€ 457 132 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
6 999 000 € 7 456 000 € 7 505 000 € 7 795 000 € 10 897 000 € 12 165 000 € 14 362 000 € 16 218 000 € 16 591 000 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
58 000€ 68 000€ 45 000€ 43 000€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
5 848 000€ 5 971 000€ 6 482 000€ 7 020 000€ 10 897 000€ 12 165 000€ 14 362 000€ 16 218 000€ 16 591 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 093 000€ 1 417 000€ 978 000€ 732 000€