Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 7K/10/2017
  • Spisová značka 7K/10/2017
  • Prvý a posledný záznam 15.5.2017 - 26.11.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26.11.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
26.10.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
11.10.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
7.9.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
24.8.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
7.7.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
8.6.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
24.5.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
19.5.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
17.3.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
30.12.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
10.12.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
10.12.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
20.10.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
30.9.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
7.9.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
13.8.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
15.6.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
5.6.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
3.4.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
31.3.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
6.3.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
6.3.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
14.2.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
14.2.2020
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
21.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
11.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
16.7.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
28.6.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
21.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
17.6.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
20.3.2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
12.2.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
3.9.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
19.4.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
15.2.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
8.11.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
30.10.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
30.10.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Sučany Žilinský
4.10.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
21.8.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Michal Miho Sučany Žilinský
21.8.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Michal Miho Sučany Žilinský
9.8.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Michal Miho Sučany Žilinský
8.8.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Michal Miho Sučany Žilinský
31.7.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
31.7.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
10.7.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Michal Miho Sučany Žilinský
19.6.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský
5.6.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sučany Žilinský