Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s.

 • Názov ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s.
 • IČO 35685239
 • DIČ 2020331225
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa pondelok, 2. apríla 2018
 • Sídlo Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
 • Dátum vzniku 11. marca 1996, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10771/L
 • Základné imanie Podľa ORSR: 946 712 € / splatené 946 712 €
  Podľa účtovnej závierky: 946 712 €
 • Historický názov PREFA Sučany SK, a. s.
  (platné do 15. decembra 2016 )
  ŠTRKOPIESKY A STAVOHMOTY, a. s.
  (platné do 10. marca 2012 )
 • Historické sídlo Beckovská 38, 821 04 Bratislava
  (platné do 10. marca 2012)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 20. júna 2017
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 7K/10/2017-91 zo dňa 12.06.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti.
Predmety podnikania
Názov Vznik
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 11.3.1996
dobývanie, spracovanie a úprava nerastných surovín, projektovanie a realizácia technologických zariadení pre banskú činnosť 21.4.1997
hromadné odstrely, zemné a skrývkové práce, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj ich vyhľadávanie 21.4.1997
činnosť vykonávaná banským spôsobom 21.4.1997
zámočníctvo 27.3.2000
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov 27.3.2000
výroba kovových konštrukcií a ich častí 27.3.2000
prenájom nehnuteľností - prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom 27.3.2000
vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov 5.4.2011
ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov 5.4.2011
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 19.5.2011
prieskum trhu a verejnej mienky 19.5.2011
výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva 19.5.2011
výroba stavebných prvkov z betónu 19.5.2011
výroba transportného betónu 19.5.2011
služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami 19.5.2011
výroba jednoduchých výrobkov z kovu 19.5.2011
prípravné práce k realizácii stavby 19.5.2011
betonárske práce 19.5.2011
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 19.5.2011
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla 19.5.2011
uskutočňovanie inžinierskych stavieb 19.5.2011
uskutočňovanie pozemných stavieb 19.5.2011
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla 19.5.2011
vnútroštátna nákladná cestná doprava 20.4.2012
medzinárodná nákladná cestná doprava 20.4.2012
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom iným ako nebezpečným 18.7.2012
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16. 10. 1995 v súlade s ust. §§ 57, 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Stary spis: Sa 1605
2. Notárska zápisnica č. N 255/99, Nz 255/99 zo dňa 26.7.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v časti predmet činnosti a zmeny v predstavenstve.
3. Notárska zápisnica N 1275/99, Nz 1257/99 zo dňa 5.11.1999 a dodatok č. 2 k stanovám.
4. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 26.7.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 255/99, Nz 255/99 spísanou notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou.
5. Zápisnica zo zasadnutia 6. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.5.2002.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2009.
7. Notárska zápisnica N 245/2011, NZ 9847/2011 zo dňa 18.03.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
8. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti - odpis notárskej zápisnice zo dňa 08.03.2012.
9. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.04.2012.