Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

QUAZAR SK s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
263 128 € 114 901 € 7 887 € 7 887 € 8 367 € 6 962 € 7 822 € 6 639 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
131 955 € 17 223 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
131 955 € 17 223 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
113 673€ 17 223€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
18 282€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
128 698 € 97 198 € 7 887 € 7 887 € 8 367 € 6 962 € 7 822 € 6 639 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
33 666 € 56 229 € 7 887 € 5 722 € 5 908 € 5 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
25 092€ 50 759€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
7 887€ 5 722€ 5 908€ 5 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 574€ 5 470€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
95 032 € 40 969 € 7 887 € 2 645 € 1 054 € 2 822 € 6 639 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 054€ 5 705€ 7 887€ 2 642€ 1 054€ 2 807€ 6 639€
057
B.IV.2
Účty v bankách
92 978€ 35 264€ 3€ 15€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 475 € 480 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 475€ 480€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
263 128 € 114 901 € 7 887 € 7 887 € 8 367 € 6 962 € 7 822 € 6 639 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
80 450 € 29 422 € 6 927 € 7 407 € 7 887 € 6 295 € 6 765 € 6 639 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
22 120 € 288 € 768 € 1 248 € -344 € 126 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
22 600€ 768€ 768€ 1 248€ 126€ 126€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-480€ -480€ -470€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
51 027 € 22 495 € -480 € -480 € 1 592 € -470 € 126 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
182 678 € 85 479 € 960 € 480 € 480 € 667 € 1 057 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
215 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
215€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
127 € 10 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
127€ 10€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
182 336 € 85 469 € 960 € 480 € 480 € 665 € 1 057 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
99 913€ 79 126€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
60 000€ 1 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 299€ 207€ 877€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 660€ 116€ 142€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
9 998€ 5 020€ 960€ 480€ 480€ 665€ 38€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
466€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
2€