Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

QUAZAR SK s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
8 540€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
8 540 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
845 361 € 183 410 € 2 240 € 13 140 € 8 240 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
845 361€ 183 410€ 2 240€ 13 140€ 8 240€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
645 019 € 151 158 € 11 € 181 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
330 306€ 46 917€ 40€
10
B.2
Služby
314 713€ 104 241€ 11€ 141€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
200 342 € 32 252 € 2 229 € 13 140 € 16 599 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
108 486 € 2 284 € 12 849 € 16 435 €
13
C.1
Mzdové náklady
77 102€ 1 682€ 9 504€ 12 157€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
26 657€ 592€ 3 345€ 4 278€
16
C.4
Sociálne náklady
4 727€ 10€
17
D
Dane a poplatky
1 100€ 186€ 134€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 993€ 2 004€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 229€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 692€ 287€ 72€ 51€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
65 320 € 27 491 € 2 157 € 106 € 164 €
39
N
Nákladové úroky
1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
175€ 89€ 84€ 96€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-175 € -89 € -85 € -96 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
65 145 € 27 402 € 2 072 € 10 € 164 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
14 118 € 4 907 € 480 € 480 € 480 € 480 € 38 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
14 118€ 4 907€ 480€ 480€ 480€ 480€ 38€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
51 027 € 22 495 € -480 € -480 € 1 592 € -470 € 126 €
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
65 145 € 27 402 € 2 072 € 10 € 164 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
51 027 € 22 495 € -480 € -480 € 1 592 € -470 € 126 €