Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti HYDROMETRA s.r.o.

 • Názov HYDROMETRA s.r.o.
 • IČO 35688742
 • DIČ 2020916315
 • IČ DPH SK2020916315 podľa §4
 • Sídlo Pražská 27, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré mesto
 • Dátum vzniku 25. apríla 1996, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 10845/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 639 € / splatené 6 639 €
  Podľa účtovnej závierky: 6 639 €
 • Historické sídlo Drieňová 34, 821 02 Bratislava
  (platné do 15. júla 2019)
  Romanova 23, 851 02 Bratislava
  (platné do 7. marca 2014)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Peter Vašek Konateľ 1.mája 95/85, 901 01 Malacky 7. decembra 2018
 • Konanie menom spoločnosti [od 25. apríla 1996] Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne.
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
Ing. Peter Vašek Spoločník 100 % (6 639 €) 1.mája 95/85, 901 01 Malacky
Predmety podnikania
Názov Vznik
meranie prietokov vody 25.4.1996
poradenstvo v oblasti hydrológie a hydrauliky 25.4.1996
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť 28.5.2020
Činnosť vodohospodára 28.5.2020
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien 28.5.2020
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických 28.5.2020
Kovoobrábanie 28.5.2020
Zámočníctvo 28.5.2020
Opravy pracovných strojov 28.5.2020
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 28.5.2020
Prípravné práce k realizácii stavby 28.5.2020
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 28.5.2020
Administratívne služby 28.5.2020
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 28.5.2020
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 28.5.2020
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) 28.5.2020
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby 28.5.2020
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 28.5.2020
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 28.5.2020
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 28.5.2020
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied 28.5.2020
Prenájom hnuteľných vecí 28.5.2020
Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečným odpadom 28.5.2020
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 28.5.2020
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 28.5.2020
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 28.5.2020
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 28.5.2020
Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb podľa § 5 ods. 3 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia- vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb a podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vypracovanie odborných posudkov a odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní 30.6.2020
Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórií inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb podľa § 5 ods. 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb a podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vypracovanie odborných posudkov a?odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní 30.6.2020
Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v?kategórií komplexné architektonické a?inžinierske služby a?súvisiace technické poradenstvo podľa § 16 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vykonávanie komplexných služieb a?súvisiaceho technického poradenstva s?výnimkou architektonických služieb a podľa § 5 ods. 2 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a?rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a?variantných štúdií, vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a?dokumentácie umiestňovania stavieb a?ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a?exteriéru, ako aj rekonštrukcií a?modernizácií budov a?obnovy stavebných pamiatok, spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a?územnoplánovacej dokumentácie, vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a?na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a?inými špecialistami, a?na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie, zastupovanie investora pri príprave a?uskutočňovaní stavieb, vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, vykonávanie stavebného dozoru 30.6.2020
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.4.1996 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Starý spis: S.r.o. 17775
2. Zmluva o prevode obchodného pdielu zo dňa 20.12.1996.
Starý spis: S.r.o. 17775
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.7.1998 na ktorom boli odsúhlasené zmeny v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
4. Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.12.2001.
5. Zmena a doplnenie spoločenskej zmluvy odsúhlasenej v zmysle zákonných podmienok zák. č. 500/2001 Zb., riadnym valným zhromaždením zo dňa 20.11.2002.
6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 04.03.2014
7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.07.2014.
8. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2014.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.10.2019.
História zmien a podania
 • 2020
 • 30.6. 2020
  Zmena zápisu číslo R330608

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb podľa § 5 ods. 3 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia- vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb a podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vypracovanie odborných posudkov a odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
  • Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórií inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb podľa § 5 ods. 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb a podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vypracovanie odborných posudkov a?odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
  • Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v?kategórií komplexné architektonické a?inžinierske služby a?súvisiace technické poradenstvo podľa § 16 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vykonávanie komplexných služieb a?súvisiaceho technického poradenstva s?výnimkou architektonických služieb a podľa § 5 ods. 2 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a?rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a?variantných štúdií, vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a?dokumentácie umiestňovania stavieb a?ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a?exteriéru, ako aj rekonštrukcií a?modernizácií budov a?obnovy stavebných pamiatok, spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a?územnoplánovacej dokumentácie, vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a?na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a?inými špecialistami, a?na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie, zastupovanie investora pri príprave a?uskutočňovaní stavieb, vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, vykonávanie stavebného dozoru

 • 28.5. 2020
  Zmena zápisu číslo R324500
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť
   • Činnosť vodohospodára
   • Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
   • Kovoobrábanie
   • Zámočníctvo
   • Opravy pracovných strojov
   • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   • Prípravné práce k realizácii stavby
   • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
   • Administratívne služby
   • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
   • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
   • Prenájom hnuteľných vecí
   • Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečným odpadom
   • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   • Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
   • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušené predmety
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   • sprostredkovateľská činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.10.2019.
 • 2019
 • 19.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R285046
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc [RUZ]
 • 15.7. 2019
  Zmena zápisu číslo R277104

  Zaregistrovali sme zmenu adresy Pražská 27, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré mesto z Drieňová 34, 821 02 Bratislava

 • 27.2. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R246266
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 1.2. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R244054
  • Zápisnica z VZ zo dňa 04.03.2014
 • 11.1. 2019
  Zmena zápisu číslo R242571

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2018
 • 25.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R214101
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 7.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R158181
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 6.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R157124
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 8.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R115808
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2014
 • 21.11. 2014
  Zmena zápisu číslo R842836
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 4.8. 2014
  Zmena zápisu číslo R797308
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • konštrukčné práce
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.07.2014.
 • 29.4. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R748755
  • účtovná závierka 2012, zápisnica
  • účtovná závierka 2013, zápisnica
 • 20.3. 2014
  Zmena zápisu číslo R728052
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2013
 • 24.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R426700
  • Účtovná závierka za rok 2011, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.4.2012
 • 2012
 • 18.12. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R392393
  • Účtovná závierka za rok 2010, zápisnica VZ
 • 2010
 • 1.9. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 6 639 € (splatené 6 639 €) z hodnoty 6 639 €

 • 2003
 • 26.6. 2003
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmena a doplnenie spoločenskej zmluvy odsúhlasenej v zmysle zákonných podmienok zák. č. 500/2001 Zb., riadnym valným zhromaždením zo dňa 20.11.2002.

 • 2002
 • 27.3. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1998
 • 14.9. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 6 639 € z hodnoty 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.7.1998 na ktorom boli odsúhlasené zmeny v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
 • 1997
 • 15.8. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1996
 • 25.4. 1996
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy HYDROMETRA s.r.o.
  • novú adresu firmy Romanova 23, 851 02 Bratislava
  • nové základne imanie 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • meranie prietokov vody
   • poradenstvo v oblasti hydrológie a hydrauliky
   • konštrukčné práce
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   • sprostredkovateľská činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.4.1996 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 17775