Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
18 290 € 72 501 € 44 734 € 23 417 € 35 175 € 9 403 € 9 434 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
11 949 € 21 220 € 30 491 € 361 € 361 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
361 € 361 € 361 € 361 € 361 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
11 588 € 20 859 € 30 130 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 588€ 20 859€ 30 130€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 341 € 51 281 € 14 243 € 23 056 € 34 814 € 9 403 € 9 434 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 752 € 42 073 € 716 € 9 598 € 27 113 € 5 190 € 7 267 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
42 073€ 377€ 9 598€ 20 208€ 5 190€ 7 101€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
5 752€ 339€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 905€ 0€ 166€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
589 € 9 208 € 13 527 € 13 458 € 7 701 € 4 213 € 2 167 €
056
B.IV.1
Peniaze
589€ 9 208€ 13 527€ 13 458€ 7 701€ 1 339€ 578€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 874€ 1 589€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
18 290 € 72 501 € 44 734 € 23 417 € 35 175 € 9 403 € 9 434 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
11 477 € 18 033 € -8 000 € 4 255 € -6 360 € 8 690 € 7 282 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 564 € 1 564 € 1 564 € 1 564 € 1 564 € 1 564 € 1 564 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 564€ 1 564€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
9 829 € -16 203 € -3 947 € -14 563 € -214 € 0 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-214€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-6 555 € 26 033 € -12 256 € 10 615 € -14 563 € 701 € -921 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 813 € 54 468 € 52 734 € 19 162 € 41 535 € 713 € 2 152 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
60 € 60 € 60 € 60 € 7 060 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 753 € 54 408 € 52 674 € 19 102 € 34 475 € 713 € 2 152 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 642€ 50€ 50€ 50€ 893€ 0€ 208€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
48 111€ 51 664€ 17 848€ 27 472€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 707€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 434€ 256€ 652€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
205€ 17€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
111€ 6 247€ 960€ 1 204€ 3 676€ 252€ 568€