Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 400 € 78 000 € 78 000 € 7 500 € 27 840 € 28 320 € 28 481 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 400€ 78 000€ 78 000€ 7 500€ 27 840€ 28 320€ 28 481€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 099 € 9 665 € 10 820 € 6 882 € 17 780 € 8 765 € 7 975 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
709€ 976€ 2 975€ 2 169€ 1 620€ 4 893€ 4 297€
10
B.2
Služby
1 390€ 8 689€ 7 845€ 4 713€ 16 160€ 3 872€ 3 678€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 301 € 68 335 € 67 180 € 618 € 10 060 € 19 555 € 20 506 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
12 153 € 20 416 € 13 806 € 98 776 € 6 500 € 5 839 € 5 696 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 213€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 483€
17
D
Dane a poplatky
191€ 242€ 221€ 212€ 332€ 420€ 647€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 215€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 500€ 123 359€ 2 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
505€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
338€ 664€ 1 005€ 934€ 1 039€ 1 085€ 1 128€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-13 431 € -12 015 € 52 653 € 24 055 € 4 189 € 3 996 € 13 035 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
124 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
100 000€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
630 000 €
38
X.
Výnosové úroky
1 100€ 3 732€ 35 375€ 56 574€ 50 197€ 1 011€
39
N
Nákladové úroky
8 237€ 9 727€ 12 813€ 14 438€ 51 813€ 51 237€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
104€ 90€ 40 468€ 57 541€ 45€ 41€ 62€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-7 241 € 644 183 € -49 549 € -36 604 € 4 716 € -1 081 € 949 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-20 672 € 632 168 € 3 104 € -12 549 € 8 905 € 2 915 € 13 984 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
0 € 480 € 485 € 1 910 € 646 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0€ 480€ 485€ 1 910€ 646€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-20 672 € 632 168 € 2 624 € -13 034 € 6 995 € 2 269 € 13 983 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-20 672 € 632 168 € 3 104 € -12 549 € 8 905 € 2 915 € 13 984 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-20 672 € 632 168 € 2 624 € -13 034 € 6 995 € 2 269 € 13 983 €