Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
18 657 724 € 20 348 377 € 20 687 672 € 17 244 158 € 17 103 795 € 24 475 997 € 18 059 554 € 18 559 452 € 22 358 511 € 21 176 105 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 132 893 € 4 505 484 € 4 496 478 € 4 917 561 € 5 312 765 € 5 848 542 € 6 397 839 € 6 984 666 € 6 872 501 € 5 690 300 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
22 276 € 19 246 € 27 795 € 15 795 € 0 € 0 € 360 € 1 800 € 92 813 € 194 063 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 € 0 €
005
A.I.2
Software
22 276 € 19 246 € 0 € 0 € 0 € 0 € 360 € 1 800 € 92 813 € 194 063 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 27 795 € 15 795 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 108 403 € 4 484 024 € 4 466 469 € 4 898 447 € 5 309 446 € 5 845 223 € 6 394 160 € 6 979 547 € 6 776 369 € 5 492 918 €
012
A.II.1
Pozemky
1 519 303 € 1 519 303 € 1 519 302 € 1 519 302 € 1 484 335 € 1 484 335 € 1 484 335 € 1 484 335 € 1 484 335 € 1 468 776 €
013
A.II.2
Stavby
1 939 247 € 2 233 944 € 2 573 411 € 2 912 771 € 3 305 036 € 3 687 677 € 4 073 006 € 4 512 749 € 2 946 609 € 3 057 354 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
649 853 € 730 777 € 373 756 € 466 374 € 520 075 € 673 211 € 836 819 € 982 463 € 520 129 € 527 051 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 825 296 € 439 737 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 214 € 2 214 € 2 214 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
2 214 € 2 214 € 2 214 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
14 293 606 € 15 730 294 € 15 825 327 € 12 176 425 € 11 601 563 € 18 360 427 € 11 438 407 € 11 370 366 € 15 441 681 € 15 383 734 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 383 871 € 4 284 860 € 3 827 309 € 4 264 299 € 3 115 867 € 2 919 577 € 1 579 998 € 2 754 899 € 3 868 582 € 4 385 274 €
036
B.I.5
Tovar
4 383 871 € 4 284 563 € 3 806 322 € 4 253 166 € 3 097 671 € 2 919 358 € 1 550 883 € 2 753 732 € 3 701 728 € 4 359 056 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
297 € 20 987 € 11 133 € 18 196 € 219 € 29 115 € 1 167 € 166 854 € 26 218 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 290 092 € 8 930 106 € 8 418 666 € 6 894 246 € 8 214 094 € 15 031 804 € 9 043 897 € 5 121 628 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 250 045 € 8 929 976 € 8 413 344 € 6 578 299 € 8 092 596 € 15 031 804 € 7 088 343 € 4 600 134 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
30 966 € 17 € 5 322 € 315 947 € 121 498 € 51 826 € 521 494 € 672 115 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
9 081 € 113 € 1 903 728 € 884 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 619 643 € 2 515 328 € 3 579 352 € 1 017 880 € 271 602 € 409 046 € 814 512 € 3 493 839 € 5 618 168 € 5 228 129 €
056
B.IV.1
Peniaze
25 082 € 17 871 € 22 117 € 33 174 € 8 300 € 6 307 € 22 939 € 80 724 € 357 745 € 123 401 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 594 561 € 2 497 457 € 3 557 235 € 984 706 € 263 302 € 402 739 € 791 573 € 3 413 115 € 5 260 423 € 5 104 728 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
231 225 € 112 599 € 365 867 € 150 172 € 189 467 € 267 028 € 223 308 € 204 420 € 44 329 € 102 071 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 928 € 14 315 € 10 149 € 9 935 € 13 050 € 10 959 € 34 340 € 23 012 € 19 049 € 5 848 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
217 297 € 98 284 € 355 718 € 140 237 € 176 417 € 256 069 € 188 968 € 181 408 € 25 280 € 96 223 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
18 657 724 € 20 348 377 € 20 687 672 € 17 244 158 € 17 103 795 € 24 475 997 € 18 059 554 € 18 559 452 € 22 358 511 € 21 176 105 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 710 188 € 5 271 231 € 4 039 346 € 6 308 925 € 6 093 488 € 4 944 659 € 3 380 610 € 14 995 673 € 17 620 252 € 17 146 749 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 €
069
A.I.1
Základné imanie
26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 € 26 556 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 921 109 € 2 921 109 € 2 921 109 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 921 109 € 2 921 109 € 2 921 109 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 655 € 2 655 € 2 655 € 2 655 € 2 655 € 2 655 € 2 655 € 2 655 € 2 655 € 2 655 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 655 € 2 655 € 2 655 € 2 655 € 2 655 € 2 655 € 2 655 € 2 655 € 2 655 € 2 655 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 320 912 € 1 089 026 € 852 793 € 6 011 351 € 4 915 447 € 3 351 398 € 2 498 605 € 13 706 481 € 14 334 823 € 16 109 535 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 320 912 € 1 089 026 € 852 793 € 6 011 351 € 4 915 447 € 3 351 398 € 2 498 605 € 13 706 481 € 14 334 823 € 16 109 535 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
438 956 € 1 231 885 € 236 233 € 268 363 € 1 148 830 € 1 564 050 € 852 794 € 1 259 981 € 3 256 218 € 1 008 003 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
12 891 144 € 15 006 619 € 16 561 639 € 10 927 732 € 10 999 585 € 19 508 868 € 14 657 684 € 3 546 622 € 4 728 259 € 3 973 299 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
24 948 € 28 574 € 25 534 € 21 803 € 18 955 € 11 480 € 16 872 € 10 000 € 10 000 € 9 958 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 € 0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
24 948 € 28 574 € 25 534 € 21 803 € 18 955 € 11 480 € 16 872 € 10 000 € 10 000 € 9 958 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
138 387 € 117 232 € 108 558 € 146 140 € 177 289 € 7 476 074 € 10 128 699 € 89 484 € 29 822 € 29 697 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
21 927 € 22 405 € 22 875 € 23 485 € 24 113 € 24 740 € 25 329 € 23 772 € 714 € 1 292 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
7 324 000 € 10 000 000 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
116 460 € 94 827 € 85 683 € 122 655 € 153 176 € 127 334 € 103 370 € 65 712 € 29 108 € 28 405 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
12 727 809 € 14 860 813 € 16 427 547 € 10 759 789 € 10 803 341 € 12 021 314 € 4 512 113 € 3 447 138 € 4 688 437 € 3 933 644 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 801 896 € 6 011 458 € 7 213 784 € 4 220 609 € 4 509 424 € 5 046 226 € 2 839 493 € 1 928 799 € 2 506 135 € 3 296 831 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
11 370 € 104 959 € 18 006 € 6 466 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 582 022 € 7 582 022 € 8 292 022 € 5 993 418 € 5 843 418 € 5 719 418 € 959 418 € 1 311 560 € 1 100 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
22 300 € 25 373 € 22 892 € 22 825 € 20 737 € 23 546 € 25 601 € 27 342 € 25 687 € 24 968 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 246 € 16 170 € 14 613 € 14 622 € 13 395 € 15 163 € 16 251 € 16 999 € 15 315 € 14 924 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
302 093 € 1 219 528 € 881 473 € 499 943 € 415 787 € 1 194 394 € 557 512 € 135 028 € 1 039 958 € 590 455 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 252 € 6 262 € 2 763 € 8 372 € 580 € 11 197 € 8 879 € 9 404 € 1 342 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
56 392 € 70 527 € 86 687 € 7 501 € 10 722 € 22 470 € 21 260 € 17 157 € 10 000 € 56 057 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
54 392 € 67 527 € 82 687 € 2 501 € 4 722 € 15 470 € 13 260 € 6 482 € 46 057 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 000 € 2 000 € 3 000 € 4 000 € 5 000 € 7 000 € 8 000 € 8 000 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 675 € 10 000 € 10 000 €