Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PPC Energy Group s. r. o. [zrušená]

2013 2012
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
43 168 748 € 69 964 638 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
43 168 748 € 69 964 637 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
789 452 € 1 693 293 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
789 452 € 1 693 293 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
498 240 € 305 901 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
42 715 € 85 352 €
10
B.2
Služby
455 525 € 220 549 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
291 212 € 1 387 393 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
339 654 € 1 184 052 €
13
C.1
Mzdové náklady
301 488 € 1 091 824 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
857 € 1 195 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
36 093 € 82 870 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 216 € 8 163 €
17
D
Dane a poplatky
5 331 € 12 140 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
37 640 € 181 273 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 165 293 € 3 120 016 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 331 006 € 2 376 825 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-31 580 € 31 580 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
24 947 799 € 361 755 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 954 589 € 332 752 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-232 336 € 750 542 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
7 200 739 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
7 882 698 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
43 000 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
43 000 000 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
10 818 200 €
38
X.
Výnosové úroky
278 083 € 343 991 €
39
N
Nákladové úroky
95 435 € 469 591 €
40
XI.
Kurzové zisky
2 025 €
41
O
Kurzové straty
4 447 € 55 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8 877 156 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
41 531 608 € 2 697 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-43 294 451 € 42 191 714 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-43 526 787 € 42 942 256 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-29 278 € -18 400 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 024 € 539 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-30 302 € -18 939 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-43 497 509 € 42 960 656 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-43 526 787 € 42 942 256 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-43 497 509 € 42 960 656 €