Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. (v skratke K.R.S. s.r.o.)

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 410 € 166 € 27 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 410 € 166 € 14 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
261 263 € 243 756 € 246 956 € 255 215 € 277 667 € 286 804 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
261 263 € 243 756 € 246 956 € 255 215 € 277 667 € 286 804 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
99 757 € 75 763 € 94 337 € 87 074 € 97 664 € 91 594 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 943 € 9 169 € 18 977 € 24 157 € 27 456 € 33 076 €
10
B.2
Služby
84 814 € 66 594 € 75 360 € 62 917 € 70 208 € 58 518 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
162 916 € 168 159 € 152 633 € 168 141 € 180 003 € 195 210 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
162 947 € 163 362 € 150 177 € 151 481 € 132 163 € 141 717 €
13
C.1
Mzdové náklady
101 053 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
35 158 €
16
C.4
Sociálne náklady
5 506 €
17
D
Dane a poplatky
823 € 506 € 858 € 485 € 606 € 354 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
555 € 971 € 3 807 € 6 377 € 6 460 € 6 295 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 500 € 18 000 € 1 800 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 102 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
611 € 1 188 € 1 € 2 818 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 338 € 1 314 € 2 080 € 1 922 € 6 016 € 10 857 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 364 € 1 993 € 9 744 € 5 955 € 34 089 € 38 805 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
5 000 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
5 000 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
4 292 €
38
X.
Výnosové úroky
2 € 3 € 3 € 4 €
39
N
Nákladové úroky
426 € 49 € 337 € 642 € 931 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
624 € 715 € 752 € 839 € 885 € 1 532 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 050 € -715 € -799 € -1 173 € 2 768 € -2 459 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 314 € 1 278 € 8 945 € 4 782 € 36 857 € 36 346 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
800 € 960 € 2 735 € 1 866 € 6 327 € 8 568 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
800 € 960 € 2 735 € 1 866 € 6 327 € 8 568 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 514 € 318 € 6 210 € 2 916 € 30 530 € 27 778 €
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 314 € 1 278 € 8 945 € 4 782 € 36 857 € 36 346 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 514 € 318 € 6 210 € 2 916 € 30 530 € 27 778 €