Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Orange Slovensko, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

 • Názov Orange Slovensko, a.s.
 • IČO 35697270
 • DIČ 2020310578
 • IČ DPH SK2020310578 podľa §4
 • Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava
 • Dátum vzniku 3. septembra 1996, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1142/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 39 222 463 € / splatené 39 222 463 €
  Podľa účtovnej závierky: 39 222 000 €
 • Historický názov Globtel, a.s.
  (platné do 8. marca 2002 )
  Globtel GSM, a.s.
  (platné do 30. augusta 2000 )
  GLOBTEL GSM a.s.
  (platné do 24. októbra 1997 )
  SLOVTEL GSM, a.s.
  (platné do 20. decembra 1996 )
 • Historické sídlo Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
  (platné do 15. júna 2012)
  Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
  (platné do 13. októbra 1999)
  Viedenská cesta 5, 852 51 Bratislava
  (platné do 12. marca 1997)
  Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
  (platné do 20. decembra 1996)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sieti na pridelených frekvenciách 30.4.2001
poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí 30.4.2001
poskytovanie verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí 30.4.2001
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 30.4.2001
poskytovanie verejných dátových služieb prostredníctvom siete internet 31.7.2000
montáž a oprava telekomunikačných zariadení 30.4.2001
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ 24.10.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti 30.4.2001
automatizované spracovanie dát 31.7.2000
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 31.7.2000
činnosť účtovných poradcov 31.7.2000
vedenie účtovníctva 31.7.2000
sprostredkovateľská činnosť 3.9.1996
vydavateľská činnosť 17.8.1998
prenájom priemyselného tovaru 17.8.1998
reklamná a propagačná činnosť 30.4.2001
výskum trhu 31.7.2000
školiaca činnosť 31.7.2000
poradenská činnosť v rámci predmetu podnikania 31.7.2000
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete 13.1.2003
prevádzkovanie retransmisie podľa oprávnenia na retransmisiu vydaného Radou pre vysielanie a retransmisiu v zmysle zák. č. 308/2000 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov 6.10.2006
finančný leasing telekomunikačných a elektronických zariadení v rozsahu voľnej živnosti 28.11.2006
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti 28.11.2006
zásielkový predaj v rozsahu voľnej živnosti 28.11.2006
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 1.9.2010
poskytovanie verejných a neverejných elektronických komunikačných sietí 3.9.2010
poskytovanie elektronických komunikačných služieb 3.9.2010
poskytovanie služieb prenájmu okruhov 3.9.2010
prenájom hnuteľných vecí 19.7.2011
počítačové služby 19.7.2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 19.7.2011
poskytovanie služieb dátových centier 19.7.2011
poskytovanie manažovaných (riadených) hostingových služieb IKT ( Informačno Komunikačných technológií) 19.7.2011
administratívne služby 19.7.2011
poskytovanie poštových služieb 19.7.2011
činnosť podriadeného finančného agenta pre sektor poistenia alebo zaistenia 26.4.2012
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 17.8.2012
skladovanie a uskladňovanie 19.11.2015
Poskytovanie platobných služieb v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa ust. § 2 ods. 1 písm. c) a d), ust. § 101h ods. 4 a v súlade s podmienkami podľa ust. 79a Zákona o platobných službách. 26.6.2018
výskum a vývoj v oblasti technických vied 24.6.2019
Iné právne skutočnosti
1. Notárska zápisnica N 117/96, Nz 124/96 zo dňa 29.7.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1728
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.09.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 161/1996, Nz 151/1996 spísaná dňa 04.09.1996 notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku X, XI. Stary spis: Sa 1728
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.10.1996, ktorého časť - zmena stanov bola osvedčená notárskou zápisnicou N 135/96, Nz 135/96 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. Osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 537/96, zo dňa 02.12.1996 spísanej notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov - zmena obchodného mena z pôvodného SLOVTEL GSM a.s. Stary spis: Sa 1728
4. Osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 43/97 zo dňa 31.1.1997 - rozhodnutie o zvýšení základného imania a zmena stanov a.s. Stary spis: Sa 1728
5. Na valnom zhromaždení dňa 18.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 285/97, Nz 265/97 napísanej dňa 18.7.1997 notárom JUDr. Macákom v Bratislave bola schválená zmena stanov, zápisnica z predstavenstva dňa 10.9.1996, záznam z dozornej rady dňa 4.9.1996, zápisnica z volieb dozornej rady z 24.6.1997. Stary spis: Sa 1728
6. Notárska zápisnica N 462/97, Nz 432/97 zo dňa 29.10.1997, dodatok č. 4 k stanovám spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 29.10.1997.
7. Na riadnom VZ konanom dňa 16.6.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 486/98, Nz 474/98 spísaná dňa 16.6.1998 notárom JUDr Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 5 k stanovám.
Zápisnica z mimoriadneho VZ konaného dňa 2.3.1999, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a dozornej rade
Záznam č. 2/99 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.3.1999
8. Na mimoriadnom VZ konanom dňa 2.3.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 301/99, Nz 284/99 napísaná dňa 2.3.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 6 k stanovám a úplné znenie stanov v zmysle dodatkov č. 1 až 6. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 22.4.1999, ktoré zvolilo druhého podpredsedu predstavenstva a menovalo nového generálneho riaditeľa spoločnosti. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17.9.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 760/99, Nz 709/99 napísaná dňa 17.9.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 7 k stanovám.
9. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1113/99, Nz 1054/99 napísaná dňa 23.11.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 8 k stanovám.
10. Zmena stanov v časti predmet činnosti schválená valným zhromaždením dňa 27.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 322/00, Nz 308/2000.
11. Dodatok č. 9 k stanovám, ktorým bolo zmenené obchodné meno z Globtel GSM, a.s. na Globtel, a.s. prijatý na valnom zhromaždení konanom dňa 27.4.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 322/00, Nz 308/00.
12. Na náhradnom mimoriadnom valnom zhromaždení, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 600/00, Nz 575/00 zo dňa 11.8.2000 zvolený nový členovia dozornej rady a nové úplné znenie stanov spoločnosti. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných dňa 30.5.2000. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných dňa 10.8.2000.
13. Notárska zápisnica N 956/00, Nz 905/00 zo dňa 11.12.2000 k mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti s dodatkom č. 1 k stanovám spoločnosti.
14. Notárska zápisnica č. N 881/01, Nz 836/01 zo dňa 19.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou GlobtelNet, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 753 315 ku dňu 31.12.2001, ktorá sa k tomuto dňu zrušuje bez likvidácie a obchodné imanie zlučovanej spoločnosti GlobtelNet, a.s. prechádza ku dňu výmazu z obchodného registra na spoločnosť Globtel, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 697 270, ktorá preberá na seba všetky veci, pohľadávky , iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty a záväzky zrušenej spoločnosti GlobtelNet, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 753 315.
15. Predstavenstvo:
Ing. Andrej Devečka deň zániku funkcie: 31.8.2001.
Ing.Márius Hričovský deň zániku funkcie: 31.8.2001.
Ing. Dušan Haruštiak deň zániku funkcie: 31.8.2001.
Ing. Ladislav Rehák deň zániku funkcie: 31.8.2001.
JUDr.Erika Csekes deň zániku funkcie: 31.8.2001.
Bruno Marie Edmond Duthoit deň zániku funkcie: 31.8.2001.
Dozorná rada:
Ing.Peter Struhár deň zániku funkcie: 31.8.2001.
Ing.Pavol Ponca deň zániku funkcie: 31.8.2001.
Ing.Pavol Kinceš deň zániku funkcie: 31.8.2001.
Fréderic Samson deň zániku funkcie: 31.8.2001.
Ing. Vincent Pillár deň zániku funkcie: 31.8.2001.
Bernard Marie Henri Argouges deň zániku funkcie: 31.8.2001.
Dominique Garnier deň zániku funkcie: 31.8.2001.
Fréderic Pierre Maurice Debord deň zániku funkcie: 31.8.2001.

Predstavenstvo:
Ing.Pavol Lančarič, CSc. deň vzniku funkcie: 31.8.2001.
Ing.Ladislav Rehák deň vzniku funkcie: 31.8.2001.
JUDr.Erika Csekes deň vzniku funkcie: 31.8.2001.
Bruno Marie Edmond Duthoit deň vzniku funkcie: 31.8.2001.
Pierre Mellinger deň vzniku funkcie: 31.8.2001.
Thierry Baudon deň vzniku funkcie: 31.8.2001.
Dozorná rada:
Chantal Crave deň vzniku funkcie: 31.8.2001.
Jerome Sebastien Berger deň vzniku funkcie: 31.8.2001.
Christophe Boivineau deň vzniku funkcie: 31.8.2001.
prof.Ing.Milan Dado deň vzniku funkcie: 31.8.2001.
doc.Ing.Peter Mihók, CSc., deň vzniku funkcie: 31.8.2001.
Daniel Lynch deň vzniku funkcie: 31.8.2001.
Dominique Garnier deň vzniku funkcie: 31.8.2001.
Fréderic Pierre Maurice Debord deň vzniku funkcie: 31.8.2001.
Notárska zápisnica č.N 698/01, Nz 662/01 zo dňa 31.8.2001.
Notárska zápisnica č.N 881/01, Nz 836/01 zo dňa 19.10.2001.
Zápisnica č.2/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2001.
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 31.8.2001.
16. Zmena stanov spoločnosti, zmena obchodného mena z pôvodného Globtel, a.s. na Orange Slovensko, a.s. schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení priebeh , ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 19/02, Nz 19/02 zo dňa 11.1.2002 nadobúda účinnosť zápisu do obchodného registra dňom 27.3.2002.
17. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania osvedčené v notárskej zápisnici č. N 19/02, Nz 19/02 zo dňa 11.1.2002.
18. Notárska zápisnica č. N 1141/02, NZ 1080/02 zo dňa 6.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
19. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných dňa 27.5.2003.
Deň zániku funkcie:
Ing. Dana Prekopová - deň zániku funkcie: 30.5.2003
Ing. Ivan Golian - deň zániku funkcie: 30.5.2003
Ing. Albert Šmajda - deň zániku funkcie: 30.5.2003
Ing. Ľubor Lancoš - deň zániku funkcie: 27.5.2003.
20. Notárska zápisnica N 275/2004, Nz 37413/2003 o priebehu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, spísaná dňa 30.04.2004 JUDr. Ľudmilou Joanidisovou, notásky kandidát poverený notárom JUDr. Ivan Macákom.
21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 677/2004, Nz 79943/2004 spísanej JUDr. Ludmilou Joanidisovou, notárom.
22. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 563/2006, Nz 37745/2006, NCRIs 37590/2006 zo dňa 28.9.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
23. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.09.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 563/2006, Nz 37745/2006 spísanej notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, na ktorom bola schválená zmena stanov - rozšírenie predmetu podnikania.
24. Písomné uznesenie členov predstavenstva zo dňa 28.03.2007.
25. Notárska zápisnica N 15/2008, Nz 1264/2008, NCRls 1254/2008 napísaná dňa 14.1.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
26. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 25.9.2008.
27. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 484/2009, Nz 13608/2009 zo dňa 28.4.2009.
28. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 10.06.2009.
29. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 308/2010 Nz 14636/2010 zo dňa 28.04.2010.
30. Notárska zápisnica N 52/2011, Nz 10298/2011 zo dňa 22.3.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
31. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 75/2011 Nz 15265/2011 zo dňa 28.04.2011.

32. Notárska zápisnica N 133/2011, Nz 26480/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2011 - rozšírenie predmetu činnosti
33. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 84/2012, Nz 14847/2012, NCRIs 15198/2012 dňa 26.04.2012.
34. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.06.2012.
35. Protokol z volieb členov dozornej rady zo dňa 05.06.2012.
36. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N121/2012 Nz 21553/2012 dňa 15.06.2012. Rozšírenie predmetu podnikania.
37. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 311/2012, Nz 42940/2012, NCRls 43794/2012 zo dňa 13.11.2012.
38. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.01.2013. Notárska zápisnica č. N 7/2013, Nz 923/2013 zo dňa 11.01.2013.
39. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.01.2013.
40. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 85/2013, Nz 14965/2013, NCRls 15268/2013 dňa 06.05.2013.
41. Notárska zápisnica č. N 281/2015, Nz 16255/2015, NCRls 16639/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2015.
42. Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 27.04.2015 až 30.04.2015.
43. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07. 2015.
44. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11. 2015.
45. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.06.2016.
46. Notárska zápisnica č. N 168/2017, Nz 20368/2017, NCRls 20824/2017 zo dňa 13.06.2017 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti.