Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
54 294 067 € 54 288 133 € 61 716 460 € 62 336 939 € 58 446 499 € 58 014 861 € 57 157 815 € 50 586 939 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
32 928 365 € 34 785 904 € 39 565 000 € 40 337 401 € 36 802 906 € 36 063 618 € 35 282 591 € 31 081 679 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
250 729 € 324 003 € 436 458 € 453 912 € 362 342 € 363 389 € 522 955 € 578 165 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
200 729€ 324 003€ 366 832€ 453 912€ 265 062€ 363 389€ 422 092€ 398 471€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 308€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
50 000€ 69 626€ 97 280€ 100 863€ 179 386€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 330 206 € 3 360 912 € 3 418 263 € 3 578 398 € 3 682 744 € 3 855 499 € 4 047 832 € 4 254 738 €
012
A.II.1
Pozemky
948 905€ 948 905€ 948 905€ 948 905€ 948 905€ 948 905€ 948 905€ 948 905€
013
A.II.2
Stavby
2 028 716€ 2 058 141€ 2 255 602€ 2 376 700€ 2 471 727€ 2 565 544€ 2 720 840€ 2 883 662€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
316 551€ 317 832€ 167 722€ 216 759€ 226 078€ 305 016€ 342 053€ 386 137€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
36 034€ 36 034€ 36 034€ 36 034€ 36 034€ 36 034€ 36 034€ 36 034€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
29 347 430 € 31 100 989 € 35 710 279 € 36 305 091 € 32 757 820 € 31 844 730 € 30 711 804 € 26 248 776 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
4 056 842€ 4 056 842€ 3 950 765€ 5 280 881€ 5 280 881€ 5 240 915€ 3 950 765€ 3 950 765€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
36 174€ 36 174€ 264 150€ 35 842€ 20 002€ 20 003€ 1 158 674€ 1 158 661€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
20 966 808€ 20 869 464€ 27 701 808€ 26 000 000€ 23 950 000€ 23 320 000€ 22 826 798€ 17 826 907€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
2 176 985€ 2 749 145€ 257 000€ 3 334 984€ 2 643 862€ 2 295 190€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
705 238€ 1 484 813€ 2 037 100€ 1 826 142€ 2 302 717€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
1 405 383€ 1 904 551€ 1 499 456€ 1 653 384€ 863 075€ 968 622€ 949 425€ 1 009 726€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
21 273 635 € 19 460 068 € 22 072 908 € 21 952 762 € 21 587 485 € 21 914 324 € 21 833 641 € 19 447 635 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 293 008 € 1 280 970 € 219 582 € 152 341 € 232 824 € 165 682 € 212 914 € 211 185 €
035
B.I.1
Materiál
3 848€ 2 751€ 9 229€ 9 099€ 8 987€ 5 176€ 5 366€ 3 778€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
421 597€ 405 491€ 210 353€ 143 242€ 223 837€ 160 506€ 207 548€ 207 407€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
867 563€ 872 728€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 122 433 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 122 433 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 122 433€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 982 570 € 11 256 936 € 12 554 971 € 10 396 629 € 9 575 065 € 8 890 389 € 11 150 370 € 10 028 085 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 579 049 € 11 198 677 € 12 553 303 € 10 210 178 € 9 525 155 € 8 866 530 € 11 149 793 € 9 927 090 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
209 352€ 227 562€ 665€ 5 359 034€ 4 504 639€ 4 645 460€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
38 881€ 37 627€ 51 727€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 330 816€ 10 933 488€ 12 500 911€ 4 851 144€ 5 020 516€ 4 221 070€ 11 149 793€ 9 927 090€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
57 000€ 57 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
346 056€ 4€ 183 681€ 33 065€ 23 356€ 100 414€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
465€ 1 259€ 1 664€ 2 770€ 16 845€ 503€ 577€ 581€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
10 875 624 € 6 922 162 € 9 298 355 € 11 403 792 € 11 779 596 € 12 858 253 € 10 470 357 € 9 208 365 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 509€ 4 577€ 3 095€ 7 714€ 5 537€ 7 015€ 5 540€ 8 355€
073
B.V.2.
Účty v bankách
10 870 115€ 6 917 585€ 9 295 260€ 11 396 078€ 11 774 059€ 12 851 238€ 10 464 817€ 9 200 010€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
92 067 € 42 161 € 78 552 € 46 776 € 56 108 € 36 919 € 41 583 € 57 625 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 750€ 157€ 1 785€ 347€ 1 944€ 179€ 1 586€ 166€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
90 317€ 42 004€ 68 576€ 46 429€ 37 235€ 36 740€ 39 997€ 49 985€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 191€ 16 929€ 7 474€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
54 294 067 € 54 288 133 € 61 716 460 € 62 336 939 € 58 446 499 € 58 014 861 € 57 157 815 € 50 586 939 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
43 999 591 € 43 839 166 € 50 024 570 € 47 911 185 € 46 329 855 € 47 408 307 € 44 352 534 € 40 625 895 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 958 914 € 5 958 914 € 5 958 914 € 5 958 914 € 5 958 914 € 5 958 914 € 5 958 914 € 6 190 409 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 958 914€ 5 958 914€ 5 958 914€ 5 958 914€ 5 958 914€ 5 958 914€ 5 958 914€ 6 190 409€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 642 125€ 1 642 125€ 1 642 125€ 1 642 125€ 1 642 125€ 2 762 548€ 2 778 553€ 2 547 058€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 488 867 € 2 488 867 € 2 488 867 € 2 488 867 € 2 488 867 € 2 488 867 € 2 488 867 € 2 488 867 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 488 867€ 2 488 867€ 2 488 867€ 2 488 867€ 2 488 867€ 2 488 867€ 2 488 867€ 2 488 867€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
15 848 242 € 15 892 096 € 15 905 696 € 15 919 296 € 15 969 964 € 16 063 250 € 16 198 740 € 16 285 528 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
15 848 242€ 15 892 096€ 15 905 696€ 15 919 296€ 15 969 964€ 16 063 250€ 16 198 740€ 16 285 528€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
15 824 225 € 15 745 225 € 21 275 225 € 20 801 225 € 19 181 725 € 18 458 825 € 16 649 225 € 12 749 225 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
14 931 000€ 14 852 000€ 20 382 000€ 19 908 000€ 18 288 500€ 17 565 600€ 15 756 000€ 11 856 000€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
893 225€ 893 225€ 893 225€ 893 225€ 893 225€ 893 225€ 893 225€ 893 225€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 243 743 € 1 243 743 € 1 090 758 € 1 078 260 € 1 076 142 € 1 076 142 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 243 743€ 1 243 743€ 1 090 758€ 1 078 260€ 1 076 142€ 1 076 142€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
993 475 € 868 196 € 1 662 985 € 22 498 € 12 118 € 599 761 € 278 235 € 364 808 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
10 055 917 € 10 186 629 € 11 347 675 € 14 037 103 € 11 729 854 € 10 220 100 € 12 427 484 € 9 563 744 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 026 756 € 4 050 118 € 5 575 117 € 5 391 756 € 4 735 232 € 4 589 922 € 4 633 774 € 3 522 650 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
21 005€ 25 208€ 22 824€ 15 454€ 12 727€ 19 997€ 10 157€ 17 388€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
4 005 751€ 4 024 910€ 5 552 293€ 5 376 302€ 4 722 505€ 4 569 925€ 4 623 617€ 3 505 262€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 855 305 € 6 055 941 € 5 699 250 € 8 565 754 € 6 929 903 € 5 317 768 € 7 733 649 € 5 979 712 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 998 152 € 2 764 585 € 2 467 533 € 5 662 134 € 4 014 471 € 4 589 886 € 7 117 410 € 5 384 278 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
30 048€ 14 273€ 40 891€ 250 174€ 238 674€ 383 384€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
11 274€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 968 104€ 2 750 312€ 2 415 368€ 5 411 960€ 3 775 797€ 4 206 502€ 7 117 410€ 5 384 278€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
110 000€ 110 000€ 1 110 403€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
225 785€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 033 991€ 1 033 991€ 884 618€ 1 110 403€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
162 738€ 142 379€ 182 690€ 205 121€ 207 876€ 206 986€ 208 639€ 196 657€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
108 152€ 99 809€ 122 495€ 110 479€ 103 868€ 125 583€ 123 372€ 129 230€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
225 171€ 594 230€ 585 816€ 283 797€ 321 870€ 313 530€ 259 280€ 110 504€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 217 101€ 1 310 947€ 1 230 313€ 1 193 820€ 1 171 415€ 81 783€ 24 948€ 159 043€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
173 856 € 80 570 € 73 308 € 79 593 € 64 719 € 312 410 € 60 061 € 61 382 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
61 003€ 62 225€ 55 108€ 61 018€ 43 089€ 38 891€ 58 461€ 59 812€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
112 853€ 18 345€ 18 200€ 18 575€ 21 630€ 273 519€ 1 600€ 1 570€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
238 559 € 262 338 € 344 215 € 388 651 € 386 790 € 386 454 € 377 797 € 397 300 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
238 360€ 262 139€ 344 016€ 388 452€ 386 591€ 386 255€ 377 598€ 397 101€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
199€ 199€ 199€ 199€ 199€ 199€ 199€ 199€