Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ČSOB Leasing, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ČSOB Leasing, a.s.

 • Názov ČSOB Leasing, a.s.
 • IČO 35704713
 • DIČ 2020264818
 • IČ DPH SK2020264818 podľa §4
 • Sídlo Žižkova 11, 815 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • Dátum vzniku 10. decembra 1996, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 1220/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 49 790 850 € / splatené 49 790 850 €
 • Historický názov OB Leasing, a.s.
  (platné do 28. mája 2001 )
  OB Leasing Slovakia, a.s.
  (platné do 6. októbra 1997 )
 • Historické sídlo Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava
  (platné do 16. septembra 2019)
  Jelenia 4, 811 05 Bratislava
  (platné do 26. marca 2002)
  Ľadová 14, 811 05 Bratislava
  (platné do 6. októbra 1997)
  Michalská 18, 815 63 Bratislava
  (platné do 26. marca 1997)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov 27.11.2015
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 10.12.1996
nájom a prenájom priemyselného tovaru 10.12.1996
nájom a prenájom motorových vozidiel 10.12.1996
nájom a prenájom ostatných dopravných prostriedkov okrem motorových vozidiel 10.12.1996
nájom a prenájom technológií a technického zariadenia 10.12.1996
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 9.5.2000
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností 9.5.2000
prenájom nehnuteľností s poskytavením iných než základných služieb 9.5.2000
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 9.5.2000
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe) 9.5.2000
leasingová činnosť 9.5.2000
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov 27.10.2004
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti 29.9.2006
činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia 14.1.2011
činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov 2.2.2011
Činnosť podnikateľských poradcov 24.4.2015
Iné právne skutočnosti
1. Notárska zápisnica N 445/96, Nz 443/96 zo dňa 11.11.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle zák. č. 513/1991 Zb.
Stary spis: Sa 1807
2. Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 06.02.1997 osvedčuje notárska zápisnica N 74/97, Nz 74/97 spísaná dňa 06.02.1997 notárom JUDr. Danielou Šikutovou, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.
Stary spis: Sa 1807
3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.4.1997 pod č. N 124/97, Nz 123/97 na ktorom bola schválená zmena stanov.
Stary spis: Sa 1807
4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.9.1997 zo forme notárskej zápisnice N 105/97, Nz 96/97 napísanej dňa 25.9.1997 notárkou JUDr. Böhmovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena obchodného mena z OB Leasing Slovakia, a.s. na OB Leasing, a.s.
Stary spis: Sa 1807
5. Notárska zápisnica N 68/98, Nz 62/98 zo dňa 29.4.1998, dodatok č.4 k stanovám.
6. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.7.1998 pod č. N 163/98, Nz 151/98 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a schválená zmena stanov.
7. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.4.1999 pod č. N 153/98 Nz 124/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
8. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.11.1999 pod č. N 329/99 Nz 257/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
9. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 6.4.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 69/00, Nz 44/00 spísaná notárskym kandidátom Mgr. Máriou Kucharovičovou na základe poverenia notára JUDr. Soni Böhmovej. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.10.2000. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady konaných dňa 25. - 26.10.2000.
10. Osvedčenie o priebehu VZ vo forme notárskej zápisnice č. N 145/2001, Nz 120/2001 zo dňa 27.4.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov v časti obchodné meno: pôvodné: OB Leasing, a.s.
11. Zmena stanov schválená dňa 13.9.2001 valným zhromaždením priebeh kotrého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 339/2001, Nz 302/2001.
12. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 5. 3. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 112/2002,
Nz 108/2002.
13. Notárska zápisnica č. N 203/2002, Nz 192/2002 zo dňa 28. 5. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti a zmena členov dozornej rady.
Deň zániku funkcie členov dozornej rady Ing. Karol Bouček, Ing. Libor Bosák, Ing. Ota Mandys a Ing. Dušan Beňovič: 28. 5. 2002.
14. Notárska zápisnica č. N 799/02, Nz 752/02 zo dňa 26.8.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 13 k stanovám.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.12.2002.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia z 4.4.2003.Funkcia člena dozornej rady Ing. D. Popovského zaniká dňa 4.4.2003.
17. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady prerokované dňa 26.9.2003 na zasadnutí dozornej rady. Zápisnica ústrednej volebnej komisie zo dňa 16.10.2003.
18. Notárska zápisnica N 156/2004, Nz 2866/2004 zo dňa 2.4.2004.
19. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.09.2004.
20. Zápis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 2.12.2005.
21. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 02.06.2006.
22. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.6.2006. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždneia zo dňa 27.6.2006.
23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 81/2006, Nz 35135/2006, NCRIs 35059/2006 zo dňa 11.9.2006 - zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.9.2006 - menovanie členov dozornej rady.
24. Zápisnica ústrednej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb jedného člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 31.10.2006.
25. Notárska zápisnica N 16/2007, Nz 15162/2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.04.2007.
26. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady č. 3 zo dňa 28.09.2007.
27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.6.2008. Notárska zápisnica N 48/2008, NZ 26697/2008, NCRls 26410/2008 zo dňa 23.6.2008. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 25. 6.2008. Zápisnica z ústrednej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 1.7.2008.
28. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2008. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.10.2008.
29. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.2009.
30. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady č. 3/2009 zo dňa 08.10.2009. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.10.2009.
31. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady č. 4/2009 zo dňa 26.11.2009. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.11.2009.
32. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.4.2010.
33. Vzdanie sa funkcie člena a zároveň predsedu predstavenstva spoločnosti.Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.7.2010.
Určenie nového predsedu a podpredsedu predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 2.8.2010.
Notárska zápisnica N37/2010, Nz 27901/2010, NCRls 28357/2010 , dodatok č. 21, zmena stanov.
34. Zápisnica ústrednej volebnej komisie zo dňa 24.11.2010
35. Notárska zápisnica č. N 97/2010, Nz 58314/2010, NCRls 59016/2010 zo dňa 22.12.2010.
36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.04.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.04.2011.
37. Zápisnica ústrednej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb jedného člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 28.09.2012.
38. Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 14.12.2012, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady - výpis zo dňa 05.12.2012, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.11.2012.
39. Zápisnica zo zasadnutia dozornej zo dňa 17.01.2014 a Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.01.2014.
40. Rozhodnutie jediného spoločníka spísané formou notárskej zápisnice č. N 41/2015, Nz 14041/2015, NCRls 14369/2015 zo dňa 24.04.2015.
41. Zmluva o zlúčení N 36/2016, Nz 19511/2016, NCRls 20078/2016 zo dňa 01.06.2016.
42. Zápisnica ústrednej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb jedného člena dozornej rady ČSOB Leasing, a.s. zamestnancami spoločnosti zo dňa 14.10.2016.
43. Výpis so zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.05.2017. Výpis so zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.06.2017.