Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 748 648 € 5 653 622 € 5 296 016 € 3 006 311 € 2 303 821 € 2 273 019 € 1 950 800 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 368 € 8 322 € 13 467 € 256 694 € 467 563 € 513 302 € 485 903 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 368 € 8 322 € 13 467 € 256 694 € 467 563 € 513 302 € 485 903 €
013
A.II.2
Stavby
225 378€ 409 825€ 418 888€ 419 004€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 368€ 8 322€ 13 467€ 31 316€ 57 738€ 94 414€ 66 899€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 741 931 € 5 642 040 € 5 233 451 € 2 728 367 € 1 778 778 € 1 755 805 € 1 461 222 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 114 494 € 1 107 465 € 576 966 € 585 620 € 311 548 € 217 540 € 363 632 €
035
B.I.1
Materiál
2 097€ 3 850€
039
B.I.5
Tovar
1 112 397€ 1 103 615€ 576 966€ 585 620€ 311 548€ 217 540€ 363 632€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 427 € 29 231 € 7 658 € 59 233 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
59 233 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
59 233€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
4 427€ 29 231€ 7 658€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 608 292 € 3 965 856 € 2 418 890 € 1 973 046 € 1 427 055 € 1 272 059 € 994 834 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 986 449 € 2 323 110 € 1 565 945 € 1 353 155 € 1 312 234 € 1 067 730 € 879 978 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 986 449€ 2 323 110€ 1 565 945€ 1 353 155€ 1 312 234€ 1 067 730€ 879 978€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
281 318€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 600 805€ 1 350 495€ 837 656€ 490 005€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 332€ 2 723€ 14 019€ 129 886€ 114 907€ 124 824€ 114 754€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
19 706€ 8 210€ 1 270€ -86€ 79 505€ 102€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
14 718 € 539 488 € 2 229 937 € 169 701 € 40 175 € 266 206 € 43 523 €
072
B.V.1.
Peniaze
14 109€ 14 834€ 14 592€ 1 533€ 2 228€ 576€ 654€
073
B.V.2.
Účty v bankách
609€ 524 654€ 2 215 345€ 168 168€ 37 947€ 265 630€ 42 869€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 349 € 3 260 € 49 098 € 21 250 € 57 480 € 3 912 € 3 675 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 349€ 3 260€ 49 098€ 21 250€ 57 480€ 3 912€ 3 675€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 748 648 € 5 653 622 € 5 296 016 € 3 006 311 € 2 303 821 € 2 273 019 € 1 950 800 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 800 350 € 3 315 770 € 2 524 413 € 1 779 794 € 1 210 119 € 1 406 771 € 744 940 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 236 999 € 2 525 946 € 1 563 204 € 1 203 147 € 787 898 € 753 148 € 114 034 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 236 999€ 2 525 946€ 1 563 204€ 1 203 147€ 787 898€ 753 148€ 114 034€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
556 047 € 782 852 € 954 237 € 569 675 € 415 249 € 646 651 € 623 934 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 842 528 € 2 231 128 € 2 712 343 € 1 165 586 € 1 054 948 € 829 787 € 1 180 164 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 271 € 6 750 € 5 383 € 4 183 € 3 400 € 2 737 € 2 422 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 271€ 6 750€ 5 383€ 4 183€ 3 400€ 2 737€ 2 422€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
558 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
558€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 630 948 € 2 210 948 € 1 689 474 € 1 147 275 € 914 679 € 801 032 € 1 094 526 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 337 206 € 2 031 175 € 1 511 491 € 1 108 173 € 853 284 € 645 382 € 894 813 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 337 206€ 2 031 175€ 1 511 491€ 1 108 173€ 853 284€ 645 382€ 894 813€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-27€ -156€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
20 022€ 16 335€ 15 433€ 10 139€ 7 944€ 6 943€ 5 933€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 643€ 9 848€ 9 884€ 4 690€ 5 471€ 2 836€ 2 315€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
153 301€ 150 512€ 151 140€ 8 452€ 14 590€ 118 034€ 177 578€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
107 776€ 3 078€ 1 526€ 15 821€ 33 417€ 27 993€ 13 887€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
22 319 € 13 424 € 17 486 € 14 128 € 11 727 € 19 716 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
22 319€ 13 424€ 17 486€ 14 128€ 11 727€ 19 716€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
180 990€ 6€ 1 000 000€ 125 142€ 6 302€ 82 658€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
105 770 € 106 724 € 59 260 € 60 931 € 38 754 € 36 461 € 25 696 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
105 770€ 106 724€ 59 260€ 60 931€ 38 754€ 36 461€ 25 696€