Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GUTTA Slovakia, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 230 300€ 5 731 903€ 6 093 108€ 6 378 082€ 3 742 657€ 2 884 917€ 3 715 567€ 6 614 978€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 600 856 € 5 800 387 € 6 203 208 € 6 846 847 € 4 071 077 € 3 013 562 € 3 750 884 € 6 614 978 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 927 992€ 5 407 569€ 5 871 157€ 6 140 485€ 3 556 504€ 2 730 392€ 3 564 700€ 6 386 876€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
623 290€ 386 805€ 325 543€ 341 098€ 263 165€ 243 898€ 183 730€ 227 676€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 000€ 3 583€ 6 500€ 360 500€ 237 416€ 28 451€ 834€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
41 574€ 2 430€ 8€ 4 764€ 13 992€ 10 821€ 1 620€ 426€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 615 822 € 5 046 421 € 5 206 046 € 5 624 147 € 3 330 078 € 2 470 457 € 2 908 515 € 5 786 585 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 898 602€ 3 789 805€ 3 969 010€ 4 260 208€ 2 271 242€ 1 674 759€ 2 304 902€ 5 083 636€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
148 455€ 57 692€ 116 957€ 75 724€ 64 165€ 66 055€ 38 631€ 44 043€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 064 056€ 765 919€ 753 658€ 588 695€ 481 676€ 426 633€ 320 716€ 351 928€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
423 124 € 388 672 € 348 585 € 335 717 € 202 825 € 161 858 € 177 335 € 135 527 €
16
E.1.
Mzdové náklady
303 537€ 281 348€ 252 702€ 242 676€ 145 735€ 115 962€ 128 101€ 97 223€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
106 921€ 98 359€ 88 214€ 84 764€ 50 980€ 39 471€ 44 184€ 33 290€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 666€ 8 965€ 7 669€ 8 277€ 6 110€ 6 425€ 5 050€ 5 014€
20
F.
Dane a poplatky
1 250€ 1 396€ 3 945€ 6 074€ 1 217€ 3 435€ 1 062€ 1 180€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 279€ 3 955€ 5 145€ 20 421€ 33 823€ 51 298€ 49 084€ 59 904€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 279€ 3 955€ 5 145€ 20 421€ 33 823€ 51 298€ 49 084€ 59 904€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
225 279€ 208 600€ 25 383€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 750€ 14 682€ 81 033€ 527€ 41 613€ 97 582€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
75 306€ 24 300€ 8 746€ 30 996€ 66 003€ 19 423€ 16 785€ 12 785€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-14 966 € 753 966 € 997 162 € 1 222 700 € 740 999 € 543 105 € 842 369 € 828 393 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
440 169 € 1 180 958 € 1 357 075 € 1 556 956 € 1 002 586 € 806 843 € 1 084 181 € 1 134 945 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
61 682 € 11 692 € 3 728 € 27 501 € 8 379 € 2 574 € 1 660 € 1 303 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
29 807 € 11 655 € 3 601 € 23 252 € 10 € 276 € 21 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
29 807€ 11 655€ 3 601€ 23 252€ 10€ 276€ 21€
42
XII.
Kurzové zisky
31 875€ 37€ 127€ 3 590€ 8 332€ 2 564€ 1 384€ 1 282€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
659€ 47€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
21 775 € 13 526 € 6 938 € 13 982 € 6 989 € 6 572 € 12 561 € 28 951 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 857 € 4 344 € 6 € 151 € 2 068 € 1 848 € 2 716 € 5 515 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9 857€ 4 344€ 6€ 151€ 2 068€ 1 848€ 2 716€ 5 515€
52
O.
Kurzové straty
6 101€ 2 288€ 2 237€ 4 912€ 704€ 273€ 5 329€ 20 371€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 817€ 6 894€ 4 695€ 8 919€ 4 217€ 4 451€ 4 516€ 3 065€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
39 907 € -1 834 € -3 210 € 13 519 € 1 390 € -3 998 € -10 901 € -27 648 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
24 941 € 752 132 € 993 952 € 1 236 219 € 742 389 € 539 107 € 831 468 € 800 745 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
14 425 € 196 085 € 211 100 € 281 982 € 172 714 € 123 858 € 184 817 € 176 811 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
14 425€ 171 281€ 232 674€ 289 640€ 172 714€ 123 858€ 184 817€ 176 811€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
24 804€ -21 574€ -7 658€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 516 € 556 047 € 782 852 € 954 237 € 569 675 € 415 249 € 646 651 € 623 934 €