Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GUTTA Slovakia, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 230 300€ 5 731 903€ 6 093 108€ 6 378 082€ 3 742 657€ 2 884 917€ 3 715 567€ 6 614 978€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 600 856 € 5 800 387 € 6 203 208 € 6 846 847 € 4 071 077 € 3 013 562 € 3 750 884 € 6 614 978 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 927 992€ 5 407 569€ 5 871 157€ 6 140 485€ 3 556 504€ 2 730 392€ 3 564 700€ 6 386 876€
05
III.
Tržby z predaja služieb
623 290€ 386 805€ 325 543€ 341 098€ 263 165€ 243 898€ 183 730€ 227 676€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 000€ 3 583€ 6 500€ 360 500€ 237 416€ 28 451€ 834€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
41 574€ 2 430€ 8€ 4 764€ 13 992€ 10 821€ 1 620€ 426€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 615 822 € 5 046 421 € 5 206 046 € 5 624 147 € 3 330 078 € 2 470 457 € 2 908 515 € 5 786 585 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 898 602€ 3 789 805€ 3 969 010€ 4 260 208€ 2 271 242€ 1 674 759€ 2 304 902€ 5 083 636€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
148 455€ 57 692€ 116 957€ 75 724€ 64 165€ 66 055€ 38 631€ 44 043€
14
D.
Služby
1 064 056€ 765 919€ 753 658€ 588 695€ 481 676€ 426 633€ 320 716€ 351 928€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
423 124 € 388 672 € 348 585 € 335 717 € 202 825 € 161 858 € 177 335 € 135 527 €
16
E.1.
Mzdové náklady
303 537€ 281 348€ 252 702€ 242 676€ 145 735€ 115 962€ 128 101€ 97 223€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
106 921€ 98 359€ 88 214€ 84 764€ 50 980€ 39 471€ 44 184€ 33 290€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 666€ 8 965€ 7 669€ 8 277€ 6 110€ 6 425€ 5 050€ 5 014€
20
F.
Dane a poplatky
1 250€ 1 396€ 3 945€ 6 074€ 1 217€ 3 435€ 1 062€ 1 180€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 279€ 3 955€ 5 145€ 20 421€ 33 823€ 51 298€ 49 084€ 59 904€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 279€ 3 955€ 5 145€ 20 421€ 33 823€ 51 298€ 49 084€ 59 904€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
225 279€ 208 600€ 25 383€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 750€ 14 682€ 81 033€ 527€ 41 613€ 97 582€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
75 306€ 24 300€ 8 746€ 30 996€ 66 003€ 19 423€ 16 785€ 12 785€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-14 966 € 753 966 € 997 162 € 1 222 700 € 740 999 € 543 105 € 842 369 € 828 393 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
440 169 € 1 180 958 € 1 357 075 € 1 556 956 € 1 002 586 € 806 843 € 1 084 181 € 1 134 945 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
61 682 € 11 692 € 3 728 € 27 501 € 8 379 € 2 574 € 1 660 € 1 303 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
29 807 € 11 655 € 3 601 € 23 252 € 10 € 276 € 21 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
29 807€ 11 655€ 3 601€ 23 252€ 10€ 276€ 21€
42
XII.
Kurzové zisky
31 875€ 37€ 127€ 3 590€ 8 332€ 2 564€ 1 384€ 1 282€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
659€ 47€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
21 775 € 13 526 € 6 938 € 13 982 € 6 989 € 6 572 € 12 561 € 28 951 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 857 € 4 344 € 6 € 151 € 2 068 € 1 848 € 2 716 € 5 515 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9 857€ 4 344€ 6€ 151€ 2 068€ 1 848€ 2 716€ 5 515€
52
O.
Kurzové straty
6 101€ 2 288€ 2 237€ 4 912€ 704€ 273€ 5 329€ 20 371€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 817€ 6 894€ 4 695€ 8 919€ 4 217€ 4 451€ 4 516€ 3 065€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
39 907 € -1 834 € -3 210 € 13 519 € 1 390 € -3 998 € -10 901 € -27 648 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
24 941 € 752 132 € 993 952 € 1 236 219 € 742 389 € 539 107 € 831 468 € 800 745 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
14 425 € 196 085 € 211 100 € 281 982 € 172 714 € 123 858 € 184 817 € 176 811 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
14 425€ 171 281€ 232 674€ 289 640€ 172 714€ 123 858€ 184 817€ 176 811€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
24 804€ -21 574€ -7 658€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 516 € 556 047 € 782 852 € 954 237 € 569 675 € 415 249 € 646 651 € 623 934 €