Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GUTTA Slovakia, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 927 992€ 5 407 569€ 5 871 157€ 6 140 485€ 3 556 504€ 2 730 392€ 3 564 700€ 6 386 876€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 898 602€ 3 789 805€ 3 969 010€ 4 260 208€ 2 271 242€ 1 674 759€ 2 304 902€ 5 083 636€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 029 390 € 1 617 764 € 1 902 147 € 1 880 277 € 1 285 262 € 1 055 633 € 1 259 798 € 1 303 240 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
623 290 € 386 805 € 325 543 € 341 098 € 263 165 € 243 898 € 183 730 € 227 676 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
623 290€ 386 805€ 325 543€ 341 098€ 263 165€ 243 898€ 183 730€ 227 676€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 212 511 € 823 611 € 870 615 € 664 419 € 545 841 € 492 688 € 359 347 € 395 971 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
148 455€ 57 692€ 116 957€ 75 724€ 64 165€ 66 055€ 38 631€ 44 043€
10
B.2
Služby
1 064 056€ 765 919€ 753 658€ 588 695€ 481 676€ 426 633€ 320 716€ 351 928€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
440 169 € 1 180 958 € 1 357 075 € 1 556 956 € 1 002 586 € 806 843 € 1 084 181 € 1 134 945 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
423 124 € 388 672 € 348 585 € 335 717 € 202 825 € 161 858 € 177 335 € 135 527 €
13
C.1
Mzdové náklady
303 537€ 281 348€ 252 702€ 242 676€ 145 735€ 115 962€ 128 101€ 97 223€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
106 921€ 98 359€ 88 214€ 84 764€ 50 980€ 39 471€ 44 184€ 33 290€
16
C.4
Sociálne náklady
12 666€ 8 965€ 7 669€ 8 277€ 6 110€ 6 425€ 5 050€ 5 014€
17
D
Dane a poplatky
1 250€ 1 396€ 3 945€ 6 074€ 1 217€ 3 435€ 1 062€ 1 180€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 279€ 3 955€ 5 145€ 20 421€ 33 823€ 51 298€ 49 084€ 59 904€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 000€ 3 583€ 6 500€ 360 500€ 237 416€ 28 451€ 834€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
225 279€ 208 600€ 25 383€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 750€ 14 682€ 81 033€ 527€ 41 613€ 97 582€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
41 574€ 2 430€ 8€ 4 764€ 13 992€ 10 821€ 1 620€ 426€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
75 306€ 24 300€ 8 746€ 30 996€ 66 003€ 19 423€ 16 785€ 12 785€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-14 966 € 753 966 € 997 162 € 1 222 700 € 740 999 € 543 105 € 842 369 € 828 393 €
38
X.
Výnosové úroky
29 807€ 11 655€ 3 601€ 23 252€ 10€ 276€ 21€
39
N
Nákladové úroky
9 857€ 4 344€ 6€ 151€ 2 068€ 1 848€ 2 716€ 5 515€
40
XI.
Kurzové zisky
31 875€ 37€ 127€ 3 590€ 8 332€ 2 564€ 1 384€ 1 282€
41
O
Kurzové straty
6 101€ 2 288€ 2 237€ 4 912€ 704€ 273€ 5 329€ 20 371€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
659€ 47€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 817€ 6 894€ 4 695€ 8 919€ 4 217€ 4 451€ 4 516€ 3 065€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
39 907 € -1 834 € -3 210 € 13 519 € 1 390 € -3 998 € -10 901 € -27 648 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
24 941 € 752 132 € 993 952 € 1 236 219 € 742 389 € 539 107 € 831 468 € 800 745 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
14 425 € 196 085 € 211 100 € 281 982 € 172 714 € 123 858 € 184 817 € 176 811 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
14 425€ 171 281€ 232 674€ 289 640€ 172 714€ 123 858€ 184 817€ 176 811€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
24 804€ -21 574€ -7 658€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
10 516 € 556 047 € 782 852 € 954 237 € 569 675 € 415 249 € 646 651 € 623 934 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
24 941 € 752 132 € 993 952 € 1 236 219 € 742 389 € 539 107 € 831 468 € 800 745 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
10 516 € 556 047 € 782 852 € 954 237 € 569 675 € 415 249 € 646 651 € 623 934 €