Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GSK Financial, a. s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti GSK Financial, a. s. [zrušená]

 • Názov GSK Financial, a. s. [zrušená]
 • IČO 35709332
 • DIČ 2021000487
 • IČ DPH SK7120001724 podľa §4b
 • Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 • Dátum vzniku 12. februára 1997, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 1325/B
 • Dátum výmazu 24. novembra 2022
 • Historický názov Generali Poisťovňa, a. s.
  (platné do 11. januára 2022 )
  Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
  (platné do 11. decembra 2013 )
  Generali Poisťovňa, a.s.
  (platné do 1. októbra 2008 )
  Generali Poisťovňa a.s.
  (platné do 15. júla 2004 )
 • Historické sídlo Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava
  (platné do 25. augusta 2011)
  Mlynské nivy 1, 811 09 Bratislava
  (platné do 1. októbra 2008)
  Nám. SNP 1, 811 06 Bratislava
  (platné do 16. októbra 2002)
  Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava
  (platné do 30. novembra 1999)
  Panská 9, 811 01 Bratislava
  (platné do 22. januára 1998)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom 11.1.2022
Iné právne skutočnosti
1. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 7.5.1997. Stary spis: Sa 1913
2. Zmluva o zlúčení zo dňa 19.12.1997. Rozhodnutím jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice 416/97, Nz 416/97 zo dňa 18.12.1997 bola zlúčená obchodná spoločnosť Generali-Risk Consulting s.r.o. so sídlom Panská 9, Bratislava, IČO 35695919, zrušená bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. s obchodnom spoločnosťou Generali Poisťovňa a.s., na ktorú prešlo celé obchodné imanie zrušenej obchodnej spoločnosti. Výpis zo zápisnice dozornej rady zo dňa 27.5.1997. Stary spis: Sa 1913
3. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 466/96, Nz 440/96 dňa 18.10.1996, v zmysle § 24, §§ 56 75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
4. Notárska zápisnica N 412/99, Nz 412/99 zo dňa 14.9.1999 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a odvolaní a menovaní člena dozornej rady spoločnosti.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.2.1999.
5. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 4.2.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 40/00, Nz 40/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej zo dňa
27.5.2000.
6. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.5.2000, súhlas dozornej rady z 1.10.2000.
7. Zápisnica z volieb dozornej rady konaných dňa 6.11.2000.
8. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 10.1.2001 súhlas dozornej rady zo dňa 15.2.2001
9. Rozhodnutie jediného akcionára v zmysle ust. § 190 Obchodného zákonníka zo dňa 4.5.2001, Rozhodnutie o voľbe člena predstavenstva Ing. Kmety dozornej rady z 18.5.2001 Rozhodnutie predstavenstva z 10.5.2001 o volbe člena predstavenstva Ing. Juráša, Rozhodnutie dozornej rady z 18.5.2001 o odvolaní člena predstavenstva Ing. Mlynářa
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.5.2001.
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.6.2001,ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 382/2001, Nz 382/2001.
11. Notárska zápisnica N 657/2001, Nz 657/2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov vo forme dodatku stanovám.
12. Jediný akcionár:
Generali Holding Vienna AG
Landskrongasse 1-3
1010 Viedeň
Pakúska republika

Notárska zápisnica č. N 411/02, Nz 411/02 zo dňa 27.5.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo základné imanie zvýšené na 300 000 000,- Sk a schválené nové znenie stanov.
13. Zmena stanov odsúhlaséna na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.9.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 656/02, Nz 656/02 opísanou notárkou JUDr.Jarmilou Polakovičovou.
14. Notárska zápisnica N 856/02, Nz 856/02 zo dňa 11.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Zurich Poisťovňa, a.s., 29. augusta 5,
811 07 Bratislava IČO: 35 769 947, ktorá zaniká bez likvidácie a ktorej imanie, práva záväzky pohľadávky i imanie preberá spoločnosť Generali Poisťovňa, a.s. a to ku dňu 31.12.2002.
15. Ing. Peter Korvín, deň zániku funkcie konateľa: 11.2.2003.
Rozhodnutie dozornej zo dňa 11.2.2003.
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.2.2003.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.1.2003.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.1.2003.
16. Zmluva stanov schválená valným zhromaždením dňa 02.07.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 469/03, Nz 255063/03.
17. Rozhodnutie predstavenstva o menovaní prokuristu zo dňa 8.3.2004.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.6.2004 vo forme notárskej zápisnice N 354/04, Nz 53279/04 spísanej notárom JUDr. Danielou Šikutovou, ktorým sa zvyšuje základné imanie spoločnosti.
19. Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 186/2005 Nz 15184/2005 NCRls 15164/2005 dňa 12.04.2005 JUDr. Danielou Šikutovou.
20. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 294/2005, Nz 24914/2005, NCRls 24625/2005 zo dňa 02.06.2005.
21. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 9.3.2006.
22. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 600/2006, Nz 40895/2006 zo dňa 18.10.2006 - zvýšenie základného imania.
23. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 17.7.2007.
24. Vyhlásenie predstavenstva zo dňa 14.12.2007 o zmene jediného akcionára spoločnosti.
25. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 21.2.2008.
26. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 150/2008, Nz 11197/2008 zo dňa 17.3.2008.
27. Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní prokuristov zo dňa 11.06.2008
28. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.07.2008. a zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.07.2008
29. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 6378/2008, Nz 36277/2008, NCRls 35949/2008 zo dňa 27.08.2008.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 6379/2008, Nz 36278/2008, NCRls 35959/2008 zo dňa 27.08.2008 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 31 354 327 a nástupníckou spoločnosťou Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 709 332, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 31 354 327.
Zmena obchodného mena z pôvodného Generali Poisťovňa, a. s. na nové Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
30. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 11.9.2008.
31. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 29.10.2008.
32. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.11.2008. Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 1.12.2008.
33. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 29.12.2008.
34. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 05.05.2009.
35. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 28.05.2009.
36. Rozhodnutie dozornej rady prijaté per rollam dňa 25.06.2009.
37. Notárska zápisnica N 747/2009, Nz 23451/2009 zo dňa 10.07.2009 o priebehu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia.
38. Notárska zápisnica N 53/2010, Nz 958/2010 zo dňa 14.01.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
39. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 29.01.2010.
40. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N379/2010, Nz 22670/2010 zo dňa 24.06.2010
41. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 16.09.2010.
42. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.10.2010.
43. Uznesenie zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.02.2011
44. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 16.03.2011.
45. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.05.2011.
46. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.07.2011.
47. Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 24.08.2011.
48. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.08.2011.
49. Rozhodnutie dozornej rady "per rollam" zo dňa 10.10.2011.
50. Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 20.06.2012.
51. Rozhodnutia dozornej rady zo dňa 31.05.2013.
52. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 09.07.2013.
53. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.08.2013.
54. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.08.2013.
55. Rozhodnutie Dozornej rady prijaté per rollam zo dňa 14.08.2013 a zo dňa 19.08.2013.
56. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 18.10.2013.
57. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 07.11.2013 a dodatok č. 1 k nej zo dňa 26.11.2013.
58. Rozhodnutie Dozornej rady zo dňa 05.12.2013.
59. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N1216/2013, Nz 52710/2013 zo dňa 11.12.2013.
60. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 407/2014, Nz 20381/2014 zo dňa 29.05.2014.
61. Rozhodnutie jediného akionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 2217/2014, Nz 60535/2014, NCRls 61468/2014 zo dňa 29.12.2014.
62. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.06.2015.
63. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 729/2015, Nz 33719/2015, NCRls 34477/2015 z 30.09.2015.
64. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.12.2015.
65. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.12.2015.
66. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 298/2016, Nz 16816/2016, NCRls 17288/2016 zo dňa 12.05.2016. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.05.2016. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.05.2016.
67. Rozhodnutie dozornej rady prijaté per rollam zo dňa 13.11.2017.
68. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 18.02.2019.