Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GSK Financial, a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
 
Zaslúžené poistné
 
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
 
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
 
Výnosy z investičných zmlúv
 
Výnosy z finančných investícií
 
Náklady na poistné plnenia
 
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
 
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
 
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
 
Ostatné prevádzkové výnosy
 
Ostatné prevádzkové náklady
 
Osobné náklady
 
Mzdové náklady
 
Náklady na sociálne poistenie
 
Odmeny členom orgánov spoločnosti
 
Sociálne náklady
 
Odpisy
 
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
 
Výnosy a náklady z investičných zmluv
 
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
 
Daň z príjmov
 
Splatná daň
 
Odložená daň
 
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení