Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Accenture, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.09.2014
31.08.2015
01.09.2013
31.08.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
40 316 498€ 47 965 359€ 50 010 857€ 49 401 235€ 47 846 267€ 45 058 251€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
40 798 339 € 48 466 591 € 50 469 014 € 49 803 435 € 48 225 739 € 44 496 017 € 49 838 803 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
40 316 498€ 47 965 359€ 50 010 857€ 49 401 235€ 47 846 267€ 44 140 078€ 49 591 748€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
671€ 9 212€ 33 833€ 20 416€ 33 979€ 19 883€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
481 841€ 500 561€ 448 945€ 368 367€ 359 056€ 321 960€ 227 172€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
38 300 318 € 46 486 233 € 48 244 190 € 46 331 980 € 44 591 715 € 41 462 770 € 45 425 460 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
375 795€ 552 121€ 564 096€ 577 313€ 638 786€ 717 709€ 664 289€
14
D.
Služby
14 912 491€ 22 775 390€ 21 807 239€ 19 406 907€ 17 460 288€ 16 675 162€ 20 686 269€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
21 651 058 € 21 674 231 € 24 473 580 € 25 279 303 € 25 196 629 € 22 949 994 € 23 300 466 €
16
E.1.
Mzdové náklady
14 870 714€ 15 284 332€ 17 485 655€ 18 335 663€ 18 348 636€ 16 770 292€ 17 164 011€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 505 960€ 5 513 783€ 6 148 924€ 6 274 714€ 6 196 227€ 5 559 225€ 5 483 888€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 274 384€ 876 116€ 839 001€ 668 926€ 651 766€ 620 477€ 652 567€
20
F.
Dane a poplatky
5 793€ 33€ 628€ 2 127€ 5 571€ 18 510€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 153 150€ 1 202 073€ 1 040 465€ 868 250€ 903 450€ 686 247€ 549 815€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 153 150€ 1 202 073€ 1 040 465€ 868 250€ 903 450€ 686 247€ 549 815€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
34 307€ 2 773€ 7 985€ 1 157€ 37 090€ 2 280€ 2 846€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-7 799€ -5 257€ 23 879€ -6 521€ -14 116€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
167 724€ 279 645€ 358 591€ 203 679€ 329 466€ 432 328€ 217 381€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 498 021 € 1 980 358 € 2 224 824 € 3 471 455 € 3 634 024 € 3 033 247 € 4 413 343 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
25 028 212 € 24 637 848 € 27 639 522 € 29 417 015 € 29 747 193 € 26 747 207 € 28 241 190 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
224 866 € 210 902 € 250 181 € 128 606 € 343 059 € 562 234 € 353 326 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 40 € 42 € 71 € 71 € 3 060 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
40€ 42€ 71€ 71€ 3 060€
42
XII.
Kurzové zisky
224 866€ 210 902€ 250 141€ 128 564€ 342 988€ 562 163€ 350 266€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
286 505 € 160 582 € 264 309 € 274 399 € 313 357 € 283 506 € 342 305 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 638 € 3 407 € 961 € 595 € 1 € 1 675 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 638€ 3 407€ 961€ 595€ 1€ 1 675€
52
O.
Kurzové straty
280 778€ 152 427€ 257 203€ 267 034€ 306 627€ 275 777€ 334 743€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 089€ 4 748€ 6 145€ 6 770€ 6 729€ 6 054€ 7 562€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-61 639 € 50 320 € -14 128 € -145 793 € 29 702 € 278 728 € 11 021 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 436 382 € 2 030 678 € 2 210 696 € 3 325 662 € 3 663 726 € 3 311 975 € 4 424 364 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
621 231 € 578 844 € 614 483 € 918 026 € 1 031 531 € 900 668 € 1 175 143 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
514 376€ 697 961€ 785 011€ 920 167€ 1 257 415€ 787 561€ 1 209 221€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
106 855€ -119 117€ -170 528€ -2 141€ -225 884€ 113 107€ -34 078€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 815 151 € 1 451 834 € 1 596 213 € 2 407 636 € 2 632 195 € 2 411 307 € 3 249 221 €