Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IBL Software Engineering, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 990€ 16 110€ 23 413€ 2 185€ 6 683€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 052€ 22 182€ 1 811€ 4 266€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 990 € 4 058 € 1 231 € 374 € 2 417 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 870 935 € 5 331 043 € 5 854 030 € 5 613 462 € 4 347 922 € 4 652 384 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 884 594€ 5 239 217€ 5 854 030€ 5 613 462€ 4 347 922€ 4 652 384€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
-13 659€ 91 826€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
995 450 € 1 108 929 € 809 117 € 978 441 € 716 726 € 949 345 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
184 839€ 196 307€ 159 785€ 440 115€ 176 234€ 414 539€
10
B.2
Služby
810 611€ 912 622€ 649 332€ 538 326€ 540 492€ 534 806€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 877 475 € 4 226 172 € 5 046 144 € 4 635 021 € 3 631 570 € 3 705 456 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 211 146 € 2 865 223 € 2 363 035 € 2 069 194 € 1 927 277 € 1 669 066 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 246 283€ 2 041 007€ 1 796 851€ 1 545 364€ 1 458 208€ 1 238 935€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
751 749€ 686 992€ 504 919€ 468 557€ 424 248€ 384 470€
16
C.4
Sociálne náklady
213 114€ 137 224€ 61 265€ 55 273€ 44 821€ 45 661€
17
D
Dane a poplatky
1 439€ 2 483€ 1 204€ 5 493€ 3 204€ 580€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
51 596€ 55 582€ 47 248€ 27 199€ 31 732€ 33 798€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
83€ 18 742€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
6 265€ 16 975€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2€ 63€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
31 729€ 34 692€ 32 075€ 33 865€ 31 953€ 31 710€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 575 302 € 1 251 217 € 2 602 665 € 2 518 075 € 1 637 404 € 1 970 302 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
4 115€ 5 087€
38
X.
Výnosové úroky
113€ 1 789€ 8 113€ 1 916€
39
N
Nákladové úroky
19€
40
XI.
Kurzové zisky
10 625€ 11 270€ 8 951€ 88 801€ 90 011€ 16 166€
41
O
Kurzové straty
50 950€ 77 963€ 20 162€ 14 709€ 65 842€ 88 551€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 182€ 7 444€ 6 837€ 11 533€ 7 517€ 9 974€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-48 526 € -74 137 € -17 935 € 64 348 € 28 880 € -75 354 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 526 776 € 1 177 080 € 2 584 730 € 2 582 423 € 1 666 284 € 1 894 948 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
362 443 € 272 322 € 582 252 € 576 740 € 375 285 € 442 383 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
359 381€ 286 839€ 582 252€ 576 740€ 375 285€ 442 383€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
3 062€ -14 517€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 164 333 € 904 758 € 2 002 478 € 2 005 683 € 1 290 999 € 1 452 565 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 526 776 € 1 177 080 € 2 584 730 € 2 582 423 € 1 666 284 € 1 894 948 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 164 333 € 904 758 € 2 002 478 € 2 005 683 € 1 290 999 € 1 452 565 €