Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IBL Software Engineering, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 990 € 16 110 € 23 413 € 2 185 € 6 683 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 052 € 22 182 € 1 811 € 4 266 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 990 € 4 058 € 1 231 € 374 € 2 417 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 870 935 € 5 331 043 € 5 854 030 € 5 613 462 € 4 347 922 € 4 652 384 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 884 594 € 5 239 217 € 5 854 030 € 5 613 462 € 4 347 922 € 4 652 384 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
-13 659 € 91 826 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
995 450 € 1 108 929 € 809 117 € 978 441 € 716 726 € 949 345 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
184 839 € 196 307 € 159 785 € 440 115 € 176 234 € 414 539 €
10
B.2
Služby
810 611 € 912 622 € 649 332 € 538 326 € 540 492 € 534 806 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 877 475 € 4 226 172 € 5 046 144 € 4 635 021 € 3 631 570 € 3 705 456 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 211 146 € 2 865 223 € 2 363 035 € 2 069 194 € 1 927 277 € 1 669 066 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 246 283 € 2 041 007 € 1 796 851 € 1 545 364 € 1 458 208 € 1 238 935 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
751 749 € 686 992 € 504 919 € 468 557 € 424 248 € 384 470 €
16
C.4
Sociálne náklady
213 114 € 137 224 € 61 265 € 55 273 € 44 821 € 45 661 €
17
D
Dane a poplatky
1 439 € 2 483 € 1 204 € 5 493 € 3 204 € 580 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
51 596 € 55 582 € 47 248 € 27 199 € 31 732 € 33 798 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
83 € 18 742 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
6 265 € 16 975 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 € 63 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
31 729 € 34 692 € 32 075 € 33 865 € 31 953 € 31 710 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 575 302 € 1 251 217 € 2 602 665 € 2 518 075 € 1 637 404 € 1 970 302 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
4 115 € 5 087 €
38
X.
Výnosové úroky
113 € 1 789 € 8 113 € 1 916 €
39
N
Nákladové úroky
19 €
40
XI.
Kurzové zisky
10 625 € 11 270 € 8 951 € 88 801 € 90 011 € 16 166 €
41
O
Kurzové straty
50 950 € 77 963 € 20 162 € 14 709 € 65 842 € 88 551 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 182 € 7 444 € 6 837 € 11 533 € 7 517 € 9 974 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-48 526 € -74 137 € -17 935 € 64 348 € 28 880 € -75 354 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 526 776 € 1 177 080 € 2 584 730 € 2 582 423 € 1 666 284 € 1 894 948 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
362 443 € 272 322 € 582 252 € 576 740 € 375 285 € 442 383 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
359 381 € 286 839 € 582 252 € 576 740 € 375 285 € 442 383 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
3 062 € -14 517 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 164 333 € 904 758 € 2 002 478 € 2 005 683 € 1 290 999 € 1 452 565 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 526 776 € 1 177 080 € 2 584 730 € 2 582 423 € 1 666 284 € 1 894 948 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 164 333 € 904 758 € 2 002 478 € 2 005 683 € 1 290 999 € 1 452 565 €