Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Volvo Group Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
28 028 320 € 29 533 529 € 34 207 636 € 36 599 690 € 32 216 597 € 32 953 196 € 28 235 197 € 30 556 004 € 21 641 489 € 20 276 400 € 18 499 377 € 14 940 395 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
12 099 476 € 13 160 850 € 14 153 499 € 13 868 945 € 14 965 434 € 15 136 318 € 13 482 798 € 14 910 361 € 14 249 439 € 12 095 006 € 12 307 664 € 7 396 097 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
3 556 € 113 740 € 215 898 € 322 911 € 431 395 € 525 990 € 632 982 € 829 974 €
005
A.I.2
Software
3 556€ 6 802€ 1 968€ 1 989€ 3 481€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
106 938€ 213 930€ 320 922€ 427 914€ 525 990€ 632 982€ 829 974€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
12 095 920 € 13 047 110 € 13 937 601 € 13 546 034 € 14 534 039 € 14 610 328 € 12 849 816 € 14 080 387 € 14 249 439 € 12 095 006 € 12 307 664 € 7 396 097 €
012
A.II.1
Pozemky
4 212 000€ 4 212 000€ 3 938 312€ 3 938 312€ 3 938 312€ 4 524 900€ 4 362 497€ 4 909 517€ 4 909 517€ 4 092 503€ 4 092 503€ 4 062 666€
013
A.II.2
Stavby
6 325 050€ 6 679 684€ 6 586 179€ 6 854 617€ 7 168 061€ 7 296 685€ 7 368 087€ 7 933 743€ 8 185 114€ 6 050 609€ 6 276 003€ 2 641 108€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 317 088€ 1 840 315€ 3 035 109€ 2 283 996€ 3 259 985€ 2 716 182€ 1 045 020€ 1 172 008€ 1 089 689€ 883 696€ 1 036 251€ 213 059€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
225 487€ 309 061€ 340 061€ 431 521€ 265 766€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 295€ 6 050€ 37 940€ 37 588€ 167 681€ 72 561€ 74 212€ 65 119€ 65 119€ 1 068 198€ 902 907€ 213 498€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
15 889 998 € 16 328 975 € 19 689 304 € 22 433 604 € 16 890 277 € 17 548 413 € 14 525 813 € 15 470 584 € 7 324 254 € 8 146 143 € 6 160 926 € 7 527 585 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
7 787 482 € 7 739 857 € 11 530 860 € 11 924 423 € 9 740 580 € 12 543 539 € 9 344 349 € 4 025 309 € 3 267 365 € 3 986 797 € 3 797 064 € 2 505 625 €
032
B.I.1
Materiál
2 802€ 2 802€ 2 382€ 1 762€ 1 164€
036
B.I.5
Tovar
7 787 482€ 7 739 857€ 11 530 860€ 11 924 423€ 9 740 580€ 12 543 539€ 9 341 547€ 4 022 507€ 3 267 365€ 3 984 415€ 3 795 302€ 2 504 461€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
596 291 € 56 435 € 205 446 € 174 277 € 70 231 € 94 410 € 195 586 € 31 625 € 76 150 € 92 339 € 55 656 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 328€ 17 116€ 12 823€ 7 452€ 7 430€ 3 402€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
594 963€ 56 435€ 205 446€ 174 277€ 70 231€ 94 410€ 178 470€ 18 802€ 68 698€ 84 909€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
5 120 286 € 4 945 759 € 6 444 407 € 8 524 409 € 2 516 544 € 2 155 204 € 2 500 459 € 2 033 649 € 1 399 598 € 1 750 386 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 114 657€ 4 298 488€ 6 438 679€ 8 524 386€ 2 311 927€ 2 154 272€ 2 491 492€ 2 021 526€ 1 310 719€ 1 745 708€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
269 800€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
371 201€ 203 685€ 79 730€ 38 975€ 101 375€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 629€ 6 270€ 5 728€ 23€ 932€ 932€ 8 967€ 12 123€ 9 149€ 4 678€ 5 897€ 598€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 385 939 € 3 586 924 € 1 508 591 € 1 810 495 € 4 562 922 € 2 755 260 € 2 485 419 € 9 380 001 € 2 581 141 € 2 316 621 € 975 177 € 1 810 289 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 568€ 13 209€ 12 181€ 8 931€ 14 124€ 7 885€ 11 592€ 9 527€ 3 540€ 3 786€ 8 582€ 6 326€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 379 371€ 3 573 715€ 1 496 410€ 1 801 564€ 4 548 798€ 2 747 375€ 2 473 827€ 9 370 474€ 2 577 601€ 2 312 835€ 966 595€ 1 803 963€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
38 846 € 43 704 € 364 833 € 297 141 € 360 886 € 268 465 € 226 586 € 175 059 € 67 796 € 35 251 € 30 787 € 16 713 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
35 779€ 41 252€ 55 657€ 43 827€ 184 991€ 140 363€ 155 974€ 108 861€ 44 763€ 35 251€ 30 787€ 16 713€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 067€ 2 452€ 309 176€ 253 314€ 175 895€ 128 102€ 70 612€ 66 198€ 23 033€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
28 028 320 € 29 533 529 € 34 207 636 € 36 599 690 € 32 216 597 € 32 953 196 € 28 235 197 € 30 556 004 € 21 641 489 € 20 276 400 € 18 499 377 € 14 940 395 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
11 461 451 € 16 617 451 € 17 264 986 € 12 840 880 € 9 388 247 € 6 850 082 € 3 640 044 € 3 655 112 € 3 331 242 € 4 044 926 € 3 180 429 € 2 628 034 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 776 € 1 776 € 1 776 € 1 776 € 1 776 € 1 776 € 1 776 € 1 776 € 1 776 € 1 776 € 1 776 € 1 776 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 776€ 1 776€ 1 776€ 1 776€ 1 776€ 1 776€ 1 776€ 1 776€ 1 776€ 1 776€ 1 776€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
1 776€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 609 036 € 12 856 571 € 12 832 466 € 9 379 831 € 6 841 668 € 3 631 629 € 3 646 698 € 3 322 827 € 2 936 604 € 3 172 014 € 2 619 623 € 2 148 941 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 624 105€ 12 871 640€ 12 847 535€ 9 394 900€ 6 856 737€ 3 646 698€ 3 646 698€ 3 322 827€ 2 936 604€ 3 172 014€ 2 619 623€ 3 405 132€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-15 069€ -15 069€ -15 069€ -15 069€ -15 069€ -15 069€ -1 256 191€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
2 844 000 € 3 752 465 € 4 424 105 € 3 452 634 € 2 538 164 € 3 210 038 € -15 069 € 323 870 € 386 223 € 864 497 € 552 391 € 470 678 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
12 495 539 € 8 074 785 € 12 040 794 € 19 927 637 € 21 571 877 € 25 499 618 € 24 218 216 € 26 654 292 € 18 125 160 € 16 010 745 € 14 891 640 € 11 599 792 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
4 615 692 € 2 254 118 € 2 274 049 € 1 986 579 € 1 508 035 € 1 504 517 € 1 183 083 € 1 361 729 € 390 502 € 469 231 € 277 259 € 220 980 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
142 539€ 154 632€ 158 896€ 163 098€ 184 570€ 159 010€ 329 304€ 434 795€ 241 180€ 247 919€ 174 368€ 100 080€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
857 788€ 1 230 364€ 1 446 527€ 1 317 045€ 988 441€ 855 380€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 615 365€ 869 122€ 668 626€ 506 436€ 335 024€ 490 127€ 853 779€ 926 934€ 149 322€ 221 312€ 102 891€ 120 900€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
738 € 627 € 9 220 € 40 880 € 49 016 € 44 376 € 42 803 € 21 565 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
738€ -3 521€ 3 244€ 7 091€ 11 246€ 14 990€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
627€ 9 220€ 44 401€ 45 772€ 37 285€ 31 557€ 6 575€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
7 879 109 € 5 820 667 € 9 766 745 € 17 941 058 € 15 730 517 € 23 995 101 € 19 611 424 € 25 251 683 € 13 958 515 € 13 220 168 € 14 409 495 € 7 898 836 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 744 245€ 4 476 433€ 7 236 479€ 8 802 795€ 10 604 502€ 5 755 909€ 7 640 399€ 11 625 798€ 1 997 002€ 4 444 755€ 5 429 126€ 2 787 134€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
251 625€ 381 038€ 1 756 296€ 1 254 859€ 19 806€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 707 006€ 438 376€ 6 873 263€ 3 000 000€ 15 600 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
10 600 000€ 10 600 000€ 10 600 000€ 5 600 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
287 506€ 273 009€ 281 055€ 249 814€ 314 408€ 227 874€ 206 053€ 214 289€ 150 408€ 147 124€ 149 068€ 96 288€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
188 051€ 169 177€ 179 559€ 161 509€ 172 834€ 152 500€ 137 204€ 135 740€ 87 126€ 81 834€ 69 964€ 51 917€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
952 301€ 902 048€ 1 624 940€ 1 845 311€ 1 628 367€ 2 229 717€ 1 007 316€ 2 419 957€ 722 894€ 1 175 402€ 875 918€ 317 053€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 336€ 8 366€ 10 406€ 29 101€ 20 452€ 4 274€ 20 047€ 14 757€ 30 560€ 26 638€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 332 698 € 3 414 489 € 3 727 127 € 2 276 970 € 162 083 € 3 458 411 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 332 698€ 3 414 489€ 3 727 127€ 2 276 970€ 162 083€ 3 458 411€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
4 071 330 € 4 841 293 € 4 901 856 € 3 831 173 € 1 256 473 € 603 496 € 376 937 € 246 600 € 185 087 € 220 729 € 427 308 € 712 569 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
158€ 39€ 613€ 7 277€ 21 393€ 15 172€ 21 132€ 47 849€ 36 350€ 32 216€ 33 168€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 718 854€ 3 993 467€ 4 377 328€ 3 217 670€ 853 174€ 179 206€ 179 206€ 105 218€ 44 960€ 150 639€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 352 318€ 847 787€ 524 528€ 612 890€ 396 022€ 402 897€ 182 559€ 120 250€ 137 238€ 139 419€ 244 453€ 679 401€