Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HERMES INVEST s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 36K/18/2018
  • Spisová značka 36K/18/2018
  • Prvý a posledný záznam 17.12.2018 - 9.8.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
9.8.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Skalica Trnavský
2.8.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Eva Timár Myjavcová Skalica Trnavský
2.8.2019
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Eva Timár Myjavcová Skalica Trnavský
2.8.2019
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Eva Timár Myjavcová Skalica Trnavský
2.8.2019
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Eva Timár Myjavcová Skalica Trnavský
11.7.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Eva Timár Myjavcová Skalica Trnavský
29.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Skalica Trnavský
24.5.2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Eva Timár Myjavcová Skalica Trnavský
24.5.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Eva Timár Myjavcová Skalica Trnavský
17.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Skalica Trnavský
26.3.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Skalica Trnavský
23.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Skalica Trnavský
23.1.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Skalica Trnavský
23.1.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Skalica Trnavský
9.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Skalica Trnavský