Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STAR Promotion, spol. s r.o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
963 181 € 13 764 € 16 819 € 17 876 € 15 580 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
963 181 € 13 764 € 16 808 € 17 876 € 15 580 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
647 048 € 6 600 € 6 600 € 6 600 € 3 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
647 048 € 6 600 € 6 600 € 6 600 € 3 000 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
316 133 € 7 164 € 10 208 € 11 276 € 12 580 €
056
B.IV.1
Peniaze
306 823 € 410 € 2 410 € 2 410 € 2 410 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
9 310 € 6 754 € 7 798 € 8 866 € 10 170 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
11 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
963 181 € 13 764 € 16 819 € 17 876 € 15 580 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
18 656 € 8 604 € 9 656 € 10 713 € 8 778 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
368 € 368 € 368 € 368 € 368 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
368 € 368 € 368 € 368 € 368 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 597 € 2 649 € 3 705 € 1 771 € 1 439 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 876 € 2 649 € 3 876 € 1 942 € 1 610 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 279 € -171 € -171 € -171 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
10 052 € -1 052 € -1 056 € 1 935 € 332 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
944 525 € 5 160 € 7 163 € 7 163 € 6 802 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 € 3 € 3 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 € 3 € 3 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
945 275 € 5 160 € 7 160 € 7 160 € 6 799 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
940 862 € 4 200 € 6 200 € 6 200 € 6 200 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 413 € 960 € 960 € 960 € 599 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-750 €