Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 999 267 € 2 217 961 € 2 813 209 € 2 961 551 € 3 129 844 € 3 116 574 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
2 985 599 € 2 310 579 € 2 831 552 € 3 185 853 € 3 154 067 € 3 127 846 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0 € 0 € 2 043 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 978 915 € 2 196 131 € 2 791 337 € 2 948 071 € 3 121 612 € 3 104 715 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
20 351 € 21 830 € 21 871 € 13 480 € 8 232 € 9 816 €
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-52 698 € 50 673 € 916 € -565 € 244 € -18 484 €
07
V.
Aktivácia
0 € 0 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0 € 1 400 € 187 960 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
39 031 € 41 945 € 16 028 € 36 907 € 23 979 € 29 756 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 848 473 € 2 283 681 € 2 536 562 € 2 957 326 € 2 932 487 € 2 780 023 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
45 € 0 € 0 € 1 939 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 329 689 € 1 004 173 € 1 165 550 € 1 276 516 € 1 380 635 € 1 400 411 €
13
C.
Opravné položky k zásobám
0 € 0 €
14
D.
Služby
560 962 € 424 230 € 457 551 € 551 089 € 578 328 € 515 686 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
775 855 € 673 426 € 722 363 € 717 304 € 719 017 € 666 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
570 128 € 497 252 € 532 026 € 527 627 € 546 668 € 475 997 €
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 € 0 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
192 243 € 163 642 € 173 923 € 173 701 € 155 164 € 178 882 €
19
E.4.
Sociálne náklady
13 484 € 12 532 € 16 414 € 15 976 € 17 185 € 11 121 €
20
F.
Dane a poplatky
10 901 € 10 989 € 10 650 € 10 677 € 11 000 € 10 699 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
165 893 € 158 907 € 174 866 € 191 242 € 236 086 € 179 008 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
165 893 € 158 907 € 174 866 € 191 242 € 236 086 € 179 008 €
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0 € 0 €
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0 € 0 € 187 960 €
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0 € 0 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 128 € 11 956 € 5 582 € 22 538 € 7 421 € 6 280 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
137 126 € 26 898 € 294 990 € 228 527 € 221 580 € 347 823 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
1 055 872 € 840 231 € 1 191 023 € 1 133 381 € 1 171 125 € 1 180 054 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 11 € 975 € 2 610 € 4 116 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
0 € 0 € 954 € 2 588 € 4 085 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0 € 0 € 954 € 2 588 € 4 085 €
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0 € 0 €
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0 € 0 €
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36+37+38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0 € 0 €
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0 € 0 €
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 11 € 20 € 22 € 20 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0 € 0 € 22 € 20 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0 € 11 € 20 €
42
XII.
Kurzové zisky
0 € 0 € 1 € 11 €
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0 € 0 €
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 0 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
13 952 € 11 676 € 16 461 € 17 037 € 23 380 € 20 285 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 €
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0 € 0 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 096 € 6 192 € 11 125 € 12 051 € 17 479 € 13 730 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0 € 0 € 17 479 € 13 730 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9 096 € 6 192 € 11 125 € 12 051 €
52
O.
Kurzové straty
0 € 0 € 4 € 3 €
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 € 0 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 856 € 5 484 € 5 336 € 4 986 € 5 897 € 6 552 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-13 952 € -11 676 € -16 450 € -16 062 € -20 770 € -16 169 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
123 174 € 15 222 € 278 540 € 212 465 € 200 810 € 331 654 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
25 967 € 3 173 € 62 574 € 49 311 € 44 260 € 76 166 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
25 473 € 5 278 € 62 379 € 51 172 € 45 067 € 76 600 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
494 € -2 105 € 195 € -1 861 € -807 € -434 €
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 € 0 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
97 207 € 12 049 € 215 966 € 163 154 € 156 550 € 255 488 €