Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GGB Slovakia s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
17 612 745€ 20 091 460€ 19 210 320€ 17 785 850€ 18 567 543€ 18 319 576€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
17 473 694 € 20 424 509 € 19 315 424 € 18 029 467 € 18 244 331 € 19 111 969 € 17 232 120 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 129 963€ 1 536 497€ 1 605 733€ 1 107 685€ 826 383€ 880 911€ 997 190€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
15 847 297€ 18 032 695€ 17 343 425€ 16 397 415€ 17 695 605€ 17 397 917€ 15 877 642€
05
III.
Tržby z predaja služieb
635 485€ 522 268€ 261 162€ 280 751€ 45 555€ 40 748€ 63 024€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-295 121€ 168 398€ -6 518€ 134 668€ -528 906€ 684 743€ 182 802€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
141 082€ 160 169€ 107 937€ 105 327€ 200 305€ 99 562€ 85 420€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 988€ 4 482€ 3 685€ 3 621€ 5 389€ 8 088€ 26 042€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
15 483 855 € 17 143 700 € 16 594 724 € 15 506 575 € 13 924 406 € 15 908 971 € 14 030 181 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
547 131€ 1 004 089€ 991 708€ 883 516€ 805 573€ 743 845€ 868 415€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 224 094€ 7 349 363€ 7 337 733€ 6 691 662€ 6 677 946€ 8 410 128€ 7 675 769€
13
C.
Opravné položky k zásobám
51 051€ -461€ -23 671€ 5 766€ 26 438€ 13 260€ -3 922€
14
D.
Služby
3 128 613€ 3 390 847€ 3 290 284€ 3 713 019€ 2 577 843€ 2 572 360€ 1 930 779€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
4 212 241 € 4 116 266 € 3 749 897 € 3 048 167 € 2 543 753 € 2 858 853 € 2 516 942 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 976 168€ 2 917 846€ 2 662 078€ 2 175 811€ 1 784 599€ 2 043 385€ 1 756 246€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 126 223€ 1 087 229€ 1 000 297€ 796 873€ 655 376€ 744 140€ 681 787€
19
E.4.
Sociálne náklady
109 850€ 111 191€ 87 522€ 75 483€ 103 778€ 71 328€ 78 909€
20
F.
Dane a poplatky
23 844€ 23 048€ 23 246€ 22 593€ 22 625€ 20 884€ 19 836€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 210 532€ 1 190 737€ 1 140 339€ 1 158 747€ 1 167 538€ 1 068 792€ 891 658€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 210 532€ 1 190 737€ 1 140 339€ 1 167 810€ 1 189 441€ 1 069 679€ 949 726€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ -9 063€ -21 903€ -887€ -58 068€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21 736€ 8 093€ 23 900€ 21 910€ 29 689€ 35 072€ 67 368€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 294€ 110€ 887€ -95 060€ 7 837€ 108 057€ 240€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
63 319€ 61 608€ 60 401€ 56 255€ 65 164€ 77 720€ 63 096€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 989 839 € 3 280 809 € 2 720 700 € 2 522 892 € 4 319 925 € 3 202 998 € 3 201 939 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
7 366 735 € 8 516 020 € 7 607 748 € 6 626 556 € 7 950 837 € 7 264 726 € 6 649 617 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 967 € 16 018 182 € 24 341 € 18 567 € 29 762 € 23 838 € 7 482 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
0 € 16 000 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 16 000 000€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36+37+38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 9 € 13 € 12 € 8 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 9€ 13€ 12€ 8€
42
XII.
Kurzové zisky
12 967€ 18 182€ 24 341€ 18 558€ 29 749€ 23 826€ 7 474€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
18 830 € 32 815 € 29 449 € 63 955 € 185 598 € 265 626 € 343 258 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 2 956 € 39 874 € 161 740 € 242 144 € 325 805 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 2 956€ 39 874€ 161 740€ 242 144€ 325 805€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
14 180€ 28 250€ 22 764€ 20 195€ 20 591€ 19 136€ 11 375€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 650€ 4 565€ 3 729€ 3 886€ 3 267€ 4 346€ 6 078€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 863 € 15 985 367 € -5 108 € -45 388 € -155 836 € -241 788 € -335 776 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 983 976 € 19 266 176 € 2 715 592 € 2 477 504 € 4 164 089 € 2 961 210 € 2 866 163 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
458 568 € 747 849 € 606 445 € 544 778 € 994 058 € 786 321 € 750 514 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
425 658€ 703 273€ 590 266€ 543 638€ 910 750€ 794 956€ 550 637€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
32 910€ 44 576€ 16 179€ 1 140€ 83 308€ -8 635€ 199 877€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 525 408 € 18 518 327 € 2 109 147 € 1 932 726 € 3 170 031 € 2 174 889 € 2 115 649 €