Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.

 • Názov Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.
 • IČO 35742968
 • DIČ 2020270483
 • IČ DPH SK7020000944 podľa §4b
 • Sídlo Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
 • Dátum vzniku 20. marca 1998, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 1689/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 659 700 € / splatené 1 659 700 €
 • Historický názov Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť, v skratke: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
  (platné do 28. apríla 2015 )
  Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť akciová spoločnosť
  (platné do 30. septembra 2003 )
  Tatra Asset Management, i.s.a.s.
  (platné do 25. apríla 2000 )
 • Historické sídlo Vajanského nábr. 5, 810 11 Bratislava
  (platné do 25. novembra 2002)
  Vajanského nábr. 5, 810 06 Bratislava
  (platné do 30. marca 1999)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov 28.4.2015
vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov 28.4.2015
Iné právne skutočnosti
1. Notárska zápisnica o založení spoločnosti N 326/97, Nz 325/97 zo dňa 22.10.1997 spísaná notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou. Stanovy spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Depozitár: Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v SR, Michalská 8, 815 63 Bratislava.
Starý spis: Sa 2280
Záznam z rokovania dozornej rady zo dňa 19.5.1998.
Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA KONTO, otvorený podielový fond peňažného trhu.
Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA PROFIT, dlhopisový otvorený podielový fond.
Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA
GLOBAL, dlhopisový otvorený podielový fond.
Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA
SPORO, dôchodkový otvorený podielový fond.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.7.1999 pod .č. N 156/99,
Nz 138/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.9.1999 pod č. N 194/99, Nz 194/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
2. Zmena stanov - dodatok č. 3, schválená valným zhromaždením dňa 3.1.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 4/2000, Nz 4/2000 a zmena stanov - dodatok č. 4, schválená valným zhromaždením dňa 10.3.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 66/2000, Nz 66/2000, ktorými sa stanovy upravili do súladu s ustanoveniami Zák. č. 385/1999 Z.z. Zároveň boli upravené aj štátúty nasledovných podielových fondov:
Podielové fondy:
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. korunový dlhopisový o.p.f.
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný dlhopisový o.p.f.
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový peňažný o.p.f.
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciovo-dlhopisový o.p.f.
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciový o.p.f.
3. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-001/2000/KSPF z 29.11.2000 o povolení na vytvorenie a o schválení štatútov podielových fondov:
Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., dolárový dlhopisový o.p.f.
Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., európsky akciový o.p.f.
Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., americký akciový o.p.f.
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-002/2000/KSPF z 29.11.2000 o schválení zmien štatútov a zmien v tomto novom označení podielových fondov:
Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., európsky technologický o.p.f.
Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., euro dlhopisový o.p.f.
4. Notárska zápisnica N 208/00, Nz 194/00 z priebehu valného zhromaždenia spoločnosti konaného 18.9.2001, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení záklaného imania na
52 000 000,-Sk a o schválení zmeny stanov
dodatkom č.5.
Záznam z rokovania dozornej rady spoločnosti konaného 11.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva.
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti konaného 21.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene a voľbe členov dozornej rady.
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-010/2001/KISS z 26.6.2001 o súhlase s voľbou nového člena predstavenstva a nového člena dozornej rady.
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT- 013/2001/KISS z 3.9.2001 o súhlase s voľbou nového člena dozornej rady.
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č.
UFT- 015/2001/KISS z 11.9.2001 o schválení zmeny stanov spoločnosti a súčasne spoločnosti v znení ich zmien vykonaných dodatkom č. 5 zakotvujúcich základné imanie na 52 000 000,-Sk.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.9.2001 na ktorom bola prijatá oprava uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 21.5.2001 ohľadne voľby čl.DR.Ing. Feitschera a Dr. Pettera oznámenie o výsledku prijatia uznesenia dozornej rady právnou formou zo dňa 26.10.01 o voľbe a odvolaní členov predstavenstva.
Tatra Asset Management, správ. spol.a.s. korunový akciovo - dlhopisový o.p.f.
6.
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.inštitucionálny 01 o.p.f.
Notárska zápisnica č. Nz 564/2002 zo dňa 29.7.2002.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2002.
Deň zániku funkcie člena dozornej rady Mag. Christiana Pettera: 23.10.2002.
Rozhodnutie jediného akcionára o prijatí dodatku č. 7 k stanovám vo forme notárskej zápisnice č. Nz 1081/2002 zo dňa 18.12.2002.
Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Pavla Feitschera: 18.12.2002.
8. Notárska zápisnica č. N 1845/2003, Nz 41476/2003 zo dňa 28.5.2003 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o schválení dodatku č. 8 k stanovám.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.9.2003.
10. v y m a z u j e s a :

Depozitár: Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v SR, Michalská 8, 815 63 Bratislava

z a p i s u j e s a:

Notárska zápisnica č. N 2795/2003, Nz 117946/2003 zo dňa 30.12.2003.
11. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 21.4.2004
12. Notárska zápisnica N 891/2004, Nz 83531/2004 zo dňa 22.11.2004 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o prijatí Dodatku č. 10 k stanovám spoločnosti.
13. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 08.06.2005, číslo: GRUFT-112/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením:
1. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s., ConservativeFund o.p.f.,
2. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s., HarmonicFund, o.p.f.,
3. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s., StrategicFung, o.p.f.,
4. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s.,Private V1 o.p.f.,
5. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s.,Private V2 o.p.f.,
6. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s.,Private V3 o.p.f.
Depozitáriom otvorených podielových fondov správcovskej spoločnosti je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3 , 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
14. Depozitárom otvorených podielových fondov správcovskej spoločnosti je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
15. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 08.06.2005 číslo: GRUFT-112/2005/KISS v znení opravy rozhodnutia č. GRUFT-112/2005/KISS zo dňa 05.08.2005, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením: 1. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., ConservativeFund TB o.p.f.,
2. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., HarmonicFund TB o.p.f.,
3. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., StrategicFund TB o.p.f.,
4. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private TB V1 o.p.f.,
5. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private TB V2 o.p.f.,
6. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private TB V3 o.p.f.
16. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.5.2006, číslo: UDK-019/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom:
Tatra Asset Management, správ. spol.,a.s., CPPI Zaistený fond I. o.p.f.
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930.
17. 4. rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 19.9.2006, číslo : UDK-044/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond II. o.p.f.
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.10.2006 pod. č. 32Exre/357/2006 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.
18. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 07.11.2006, číslo: UDK-059/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond š.p.f..
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
19. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.5.2007, číslo : OPK-65/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond III. o.p.f..
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO : 00 686 930.
20. Notárska zápisnica č. N 4608/2007, Nz 31016/2007, NCRls 30810/2007 zo dňa 07.08.2007.
21. Notárska zápisnica N 4940/2007, Nz 34335/2007 zo dňa 30.08.2007 osvedčujúca konanie zasadnutia dozornej rady spoločnosti - personálne zmeny v predstavenstve.
22. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 03.10.2007, číslo: OPK-2552/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q1 o.p.f..
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 03.10.2007, číslo: OPK-2553/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q2 o.p.f..
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
23. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 26.11.2007, číslo : OPK-1653/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond IV. o.p.f. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO : 00 686 930.
24. Rozhodnutím Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-025/2003/KSPF zo dňa 18.12.2003 bolo schválené nové označenie podielového fondu Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový akciovo-dlhopisový o.p.f, ktoré znie Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., fond korporátnych dlhopisov o.p.f..

Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-005/2002/KSPF zo dňa 24.10.2002, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový peňažný dividendový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava. Rozhodnutím Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-126/2005/KISS zo dňa 25.8.2005 došlo schválením štatútu otvoreného podielového fondu k zmene mena podielového fondu na nové, ktoré znie Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private korunový peňažný o.p.f..
25. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.02.2008, číslo: OPK-2397/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom :
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., MarketNeutral Fund o.p.f..
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
26. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1934/2008 Nz 14131/2008 zo dňa 04.04.2008.
27. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3178/2008-PLP zo dňa 4. júla 2008, právoplatné ku dňu 22.júla 2008 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dolárový dlhopisový o.p.f., Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., euro dlhopisový o.p.f. a Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., fond korporátnych dlhopisov o.p.f. s otvoreným podielovým fondom s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový dlhopisový o.p.f..

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3180/2008-PLP zo dňa 15. júla 2008, právoplatné ku dňu 22.júla 2008 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciovodlhopisový o.p.f. s otvoreným podielovým fondom s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., HarmonicFund o.p.f..
28. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.9.2008, číslo: OPK- 7603/2008-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q3 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
29. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OKP-12709-16/2008-PLP zo dňa 03.10.2008, ktorým udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu spoločnosťou spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. korunový peňažný o.p.f. a zmenu názvu tohto fondu na názov „ Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., euro peňažný o.p.f.“.
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OKP-12709-17/2008-PLP zo dňa 03.10.2008, ktorým udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu spoločnosťou spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Private korunový peňažný o.p.f. a zmenu názvu tohto fondu na názov „ Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Private euro peňažný o.p.f.“.
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OKP-12709-18/2008-PLP zo dňa 03.10.2008, ktorým udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu spoločnosťou spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. korunový dlhopisový o.p.f. a zmenu názvu tohto fondu na názov „ Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., euro dlhopisový plus o.p.f.“.
30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2009. vo forme not. zápisnice N 533/2009 Nz 3936/2009
31. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.02.2009.
32. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.04.2010, číslo: OPK-3344-1/2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., SmartFund o.p.f..
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.04.2010, číslo: OPK-3344-2/2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., stredoeurópsky akciový o.p.f..
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
33. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.06.2010, spísané vo forme Notárskej zápisnice N 730/2010, Nz 21610/2010.
34. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.07.2010, číslo: OPK-3344-3/2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom:
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., spoločensky zodpovedný o.p.f.
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
35. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.01.2012.
36. Zápisnica z rozhodnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.06.2012.
37. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2012.
38. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.12.2012
39. Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.04.2013
40. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2014.
41. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.08. 2014.
42. Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.04.2015
43. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.08.2015.
44. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2016.
45. Zápisnica o hlasovaní dozornej rady písomnou formou zo dňa 24.10.2016.