Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gratex International, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Gratex International, a.s.

 • Názov Gratex International, a.s.
 • IČO 35743468
 • DIČ 2020270604
 • IČ DPH SK2020270604 podľa §4
 • Sídlo Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. apríla 1998, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1696/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 665 600 € / splatené 665 600 €
  Podľa účtovnej závierky: 665 600 €
 • Historický názov GraTex International, a.s.
  (platné do 2. decembra 1999 )
 • Historické sídlo Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
  (platné do 30. júna 2010)
  Plynarenská 7/B, 821 09 Bratislava
  (platné do 5. novembra 2004)
  Drieňová 3, 821 01 Bratislava
  (platné do 30. júla 2004)
  Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava
  (platné do 3. júla 2003)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Peter Berky Podpredseda predstavenstva Malokarpatská 17, 902 01 Pezinok 2. apríla 2003
Ing. Jozef Kožár Predseda predstavenstva Maloboršanská ulica 162/24, 900 50 Hrubá Borša 2. apríla 2003
Ing. Martin Polek Člen predstavenstva Bazová 16791/16, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 2. apríla 2003
 • Konanie menom spoločnosti [od 6. júna 2012] Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Erik Bartal Dozorná rada Družstevnícka 4, 930 05 Gabčíkovo 26. mája 2004
Mgr. Michal Barabás Dozorná rada Slnečná ulica 191/45, 900 50 Hrubá Borša 20. septembra 2006
Predmety podnikania
Názov Vznik
poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/ 27.3.1998
automatizované spracovanie dát 27.3.1998
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvuko-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov 27.3.1998
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou 27.3.1998
sprostedkovanie obchodu 27.3.1998
prenájom a leasing strojov a strojných zariadení 27.3.1998
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia a reklamy 27.3.1998
vydavateľská činnosť 27.3.1998
reklamná činnosť 27.3.1998
tvorba grafických návrhov 27.3.1998
tvorba programového vybavenia /software/ 27.3.1998
organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti 22.6.2007
výroba a predaj plastových kariet 22.6.2007
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 24.7.2009
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied 24.7.2009
počítačové služby 6.6.2012
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 6.6.2012
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.2.1998 v súlade s ust. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 74/98, Nz 74/98 zo dňa 18.2.1998 a stanovy a.s. v zmysle ust. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti GraTex International spol. s r.o. so sídlom Dobrovičova 16, Bratislava, IČO: 17 320 356, z ktorej premenou podľa ust. § 69 Zák. č. 513/1991 Zb. vznikla. Stary spis: Sa 2287
2. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.8.1999 spísané notárom JUDr Stanislavom Bauerom vo forme notárskej zápisnice uloženej v zbierke listín pod zn. N 396/99 Nz 396/99 o zmene stanov spoločnosti.
3. Zmena stanov - zvýšenie základného imania schválená valným zhromaždením dňa 17.9.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 455/99 Nz 454/99
4. Zmena trvalého bydliska člena predstavenstva.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného 17.9.2001.
6. Notárska zápisnica č. N 370/2002, Nz 361/2002 zo dňa 19.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov prijatie úplného nového znenia stanov.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná do notárskej zápisnice č. N 367/2003, Nz 34506/03 dňa 7.5.2003.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2004.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2006.
10. Notárska zápisnica č. N 107/2007, N z 22111/2007, NCRls 22037/2007 zo dňa 06.06.2007.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 170/2009, Nz 20251/2009, NCRls 20510/2009 zo dňa 17.06.2009.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 376/2010, Nz 22439/2010, NCRls 22789/2010 zo dňa 23.06.2010 - tiež zmena sídla spoločnosti.
13. Notárska zápisnica č. N 3795/2012, Nz 20138/2012, NCRls 20560/2012 zo dňa 06.06.2012.
14. Zmluvou o vložení časti podniku ako nepeňažného vkladu do základného imania zo dňa 01.07.2016 spoločnosť Gratex International, a. s. so sídlom Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35 743 468 vložila časť podniku - elektronický obchod Realshop, do základného imania spoločnosti realshop.sk, s. r. o. so sídlom Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 50 262 131 v podobe nepeňažného vkladu. Predmet a hodnota nepeňažného vkladu bola učená znaleckým posudkom č. 37/2016 zo dňa 24.05.2016 vypracovaným znaleckou organizáciou value4you, s. r. o. , so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 36 332 232 zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod. č. 900270 pre odbor Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov.
História zmien a podania
 • 2020
 • 30.6. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R330702
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
 • 12.6. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R327271
  • zámenná zmluva zo dňa 08.06.2020
  • znalecký posudok č. 032/2020 zo dňa 01.01.2020
  • znalecký posudok č. 033/2020 zo dňa 01.01.2020
  • znalecký posudok č. 034/2020 zo dňa 01.01.2020
 • 8.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R318693
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2019
 • 6.11. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R296267
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 5.9. 2019
  Zmena zápisu číslo R290510

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 22.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R279559
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 19.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R279220
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 16.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R277491
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 25.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R261081
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2018
 • 13.11. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R238797
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 28.8. 2018
  Zmena zápisu číslo R232834

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 27.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R223539
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 20.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R222047
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 19.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R221923
  • zapisnica VZ s listinou pritomnych.zep
 • 26.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R214635
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 4.12. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R194777
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 23.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R175295
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 20.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R162233
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 12.12. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R146375
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 7.12. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R146171
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf [RUZ]
 • 6.12. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R146097
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 27.9. 2016
  Zmena zápisu číslo R141692

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmluvou o vložení časti podniku ako nepeňažného vkladu do základného imania zo dňa 01.07.2016 spoločnosť Gratex International, a. s. so sídlom Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35 743 468 vložila časť podniku - elektronický obchod Realshop, do základného imania spoločnosti realshop.sk, s. r. o. so sídlom Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 50 262 131 v podobe nepeňažného vkladu. Predmet a hodnota nepeňažného vkladu bola učená znaleckým posudkom č. 37/2016 zo dňa 24.05.2016 vypracovaným znaleckou organizáciou value4you, s. r. o. , so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 36 332 232 zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod. č. 900270 pre odbor Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov.

 • 10.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R137478
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf [RUZ]
 • 13.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R132014
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 21.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R119993
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 12.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R116701
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 3.3. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R106617
  • Notarska zapisnica_zmena stanov
  • Osvedcenie o zivnost.opravneni
 • 2015
 • 29.12. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R102132
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf [RUZ]
 • 26.10. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R989358
  • Notarska zapisnica_riadne valne zhrom.
  • Podpis.vzor
 • 8.10. 2015
  Zmena zápisu číslo R981651

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 4.9. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R969391
  • Notárska zápisnica N 212/2004, Nz 45203/2004, Stanovy zo dňa 26.5.2004.
 • 31.3. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R901090
  • rozhodnutie o premene
  • zápisnica z valného zhromaždenia s listinou prítomných
  • živnostenský list
  • živnostenský list
 • 2014
 • 10.10. 2014
  Zmena zápisu číslo R824845

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 1.10. 2014
 • 2013
 • 8.10. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R623174
  • Výročná správa za rok 2012, zápisnica z valného zhromaždenia
 • 18.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R450985
  • Stanovy - úplné znenie z 29.6.2012
 • 11.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R441837
  • správa audítora - účtovná závierka 2011
 • 2012
 • 6.12. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R378128
  • Účtovná závierka za rok 2010, zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
  • účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • 8.10. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R341637
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • 3.7. 2012
  Zmena zápisu číslo R290229
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2011
 • 24.8. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R127739
  • úplné znenie stanov zo dňa 01.07.2010
 • 25.2. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
   pôvodne
   Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
 • 2010
 • 30.6. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava z Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 376/2010, Nz 22439/2010, NCRls 22789/2010 zo dňa 23.06.2010 - tiež zmena sídla spoločnosti.
 • 2009
 • 24.7. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 665 600 € (splatené 665 600 €) z hodnoty 663 878 € (splatené 663 878 €)
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   • výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 170/2009, Nz 20251/2009, NCRls 20510/2009 zo dňa 17.06.2009.
 • 2007
 • 22.6. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   • výroba a predaj plastových kariet
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 107/2007, N z 22111/2007, NCRls 22037/2007 zo dňa 06.06.2007.
 • 2006
 • 14.10. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2004
 • 5.11. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu adresy Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava z Plynarenská 7/B, 821 09 Bratislava

 • 30.7. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 8.6. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2003
 • 3.7. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Drieňová 3, 821 01 Bratislava z Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
   pôvodne
   Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členoviapredstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle ktorýchkoľ- vek dvoch členov predstavenstva.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná do notárskej zápisnice č. N 367/2003, Nz 34506/03 dňa 7.5.2003.
 • 2002
 • 23.7. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 663 878 € (splatené 663 878 €) z hodnoty 663 878 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 370/2002, Nz 361/2002 zo dňa 19.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov prijatie úplného nového znenia stanov.
 • 2001
 • 29.10. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 17.4. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1999
 • 2.12. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Gratex International, a.s. z GraTex International, a.s.
  • zmena základného imania 663 878 € z hodnoty 66 388 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov - zvýšenie základného imania schválená valným zhromaždením dňa 17.9.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 455/99 Nz 454/99
 • 31.8. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.8.1999 spísané notárom JUDr Stanislavom Bauerom vo forme notárskej zápisnice uloženej v zbierke listín pod zn. N 396/99 Nz 396/99 o zmene stanov spoločnosti.

 • 1998
 • 27.3. 1998
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy GraTex International, a.s.
  • novú adresu firmy Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava
  • nové základne imanie 66 388 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členoviapredstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle ktorýchkoľ- vek dvoch členov predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   • automatizované spracovanie dát
   • výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvuko-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   • kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
   • sprostedkovanie obchodu
   • prenájom a leasing strojov a strojných zariadení
   • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia a reklamy
   • vydavateľská činnosť
   • reklamná činnosť
   • tvorba grafických návrhov
   • tvorba programového vybavenia /software/
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.2.1998 v súlade s ust. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 74/98, Nz 74/98 zo dňa 18.2.1998 a stanovy a.s. v zmysle ust. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti GraTex International spol. s r.o. so sídlom Dobrovičova 16, Bratislava, IČO: 17 320 356, z ktorej premenou podľa ust. § 69 Zák. č. 513/1991 Zb. vznikla. Stary spis: Sa 2287