Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gratex International, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
16 544 749 € 15 116 652 € 13 901 690 € 12 828 129 € 19 099 751 € 17 532 291 € 20 459 802 € 16 414 775 € 23 150 415 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 879 962 € 4 445 561 € 4 939 206 € 5 474 406 € 4 595 646 € 3 973 993 € 3 392 585 € 3 842 453 € 3 582 787 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
953 673 € 1 271 565 € 1 589 466 € 1 907 358 € 1 408 896 € 555 138 € 1 004 € 3 000 € 2 004 €
005
A.I.2
Software
953 673€ 1 271 565€ 1 589 466€ 0€ 0€ 322€ 1 004€ 3 000€ 2 004€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 907 358€ 1 408 896€ 554 816€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
977 137 € 1 007 457 € 1 126 668 € 1 276 936 € 1 228 137 € 1 250 316 € 1 255 879 € 1 476 418 € 1 506 365 €
012
A.II.1
Pozemky
495 310€ 495 310€ 495 310€ 495 310€ 495 310€ 495 310€ 495 310€ 495 310€ 495 310€
013
A.II.2
Stavby
130 189€ 149 370€ 169 770€ 191 298€ 213 918€ 237 664€ 262 624€ 288 950€ 351 294€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
255 368€ 274 047€ 372 858€ 501 598€ 430 179€ 447 662€ 468 965€ 663 553€ 633 036€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
96 270€ 88 730€ 88 730€ 88 730€ 88 730€ 69 680€ 28 980€ 28 605€ 26 725€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 949 152 € 2 166 539 € 2 223 072 € 2 290 112 € 1 958 613 € 2 168 539 € 2 135 702 € 2 363 035 € 2 074 418 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
186 339€ 401 174€ 456 339€ 521 253€ 161 880€ 396 846€ 354 292€ 377 077€ 284 383€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 762 813€ 1 765 365€ 1 766 733€ 1 768 859€ 1 769 233€ 1 771 693€ 1 781 410€ 1 785 958€ 1 790 035€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
27 500€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
200 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 356 046 € 10 585 493 € 8 867 044 € 7 127 830 € 14 228 039 € 13 412 315 € 16 882 156 € 12 284 915 € 19 365 125 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
248 702 € 69 312 € 83 552 € 161 143 € 366 077 € 288 028 € 219 796 € 331 378 € 166 020 €
032
B.I.1
Materiál
2 194€ 2 156€ 2 323€ 2 134€ 2 760€ 99 941€ 3 105€ 3 263€ 3 988€
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
2 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€
036
B.I.5
Tovar
244 346€ 65 994€ 80 067€ 157 847€ 362 155€ 186 925€ 215 529€ 326 953€ 160 870€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
473 999 € 399 480 € 390 618 € 469 497 € 432 776 € 342 248 € 376 638 € 896 662 € 897 974 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
115 664€ 115 664€ 43 826€ 47 620€ 44 620€ 31 163€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
044
B.II.6
Iné pohľadávky
5 762€ 41 409€ 65 429€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
473 999€ 399 480€ 390 618€ 353 833€ 311 350€ 257 013€ 263 589€ 852 042€ 866 811€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
10 699 629 € 9 420 227 € 7 468 655 € 8 280 555 € 9 418 396 € 10 025 379 € 6 381 285 € 6 902 744 € 12 063 003 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 952 058€ 5 232 897€ 3 624 896€ 5 151 366€ 6 015 876€ 6 890 630€ 2 773 768€ 4 282 878€ 11 244 164€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 113 780€ 2 039 438€ 1 867 599€ 924 076€ 1 445 808€ 1 312 731€ 1 894 015€ 1 699 859€ 1 657€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 970 276€ 1 816 706€ 1 867 017€ 1 789 238€ 1 530 408€ 1 453 707€ 66 888€ 2 758€ 40 857€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
225 303€ 221 781€ 211 212€ 207 690€ 1 359 839€ 276 537€ 319 984€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
10 647€ 10 287€ 9 928€ 9 567€ 14 282€ 4 433€ 10 015€ 44 236€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
144 870€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
427 565€ 99 118€ 99 215€ 406 308€ 200 810€ 160 621€ 282 342€ 485 827€ 412 105€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
933 716 € 696 474 € 924 219 € -1 783 365 € 4 010 790 € 2 756 660 € 9 904 437 € 4 154 131 € 6 238 128 €
056
B.IV.1
Peniaze
15 022€ 18 088€ 17 665€ 20 451€ 12 039€ 24 751€ 38 476€ 57 832€ 51 747€
057
B.IV.2
Účty v bankách
918 694€ 398 386€ 626 554€ -2 083 816€ 3 798 751€ 2 531 909€ 9 865 961€ 4 096 299€ 6 186 381€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
280 000€ 280 000€ 280 000€ 200 000€ 200 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
308 741 € 85 598 € 95 440 € 225 893 € 276 066 € 145 983 € 185 061 € 287 407 € 202 503 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
11 441€ 36 185€ 426€ 96€ 153€ 461€ 542€ 750€ 746€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
54 598€ 49 413€ 93 541€ 228 989€ 214 745€ 126 316€ 90 829€ 162 288€ 201 744€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
242 702€ 1 473€ -3 192€ 61 168€ 19 206€ 93 690€ 124 369€ 13€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
16 544 749 € 15 116 652 € 13 901 690 € 12 828 129 € 19 099 751 € 17 532 291 € 20 459 802 € 16 414 775 € 23 150 415 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 100 925 € 6 555 706 € 6 493 256 € 7 214 529 € 9 953 394 € 9 395 775 € 9 289 146 € 10 841 748 € 12 497 437 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
665 600 € 665 600 € 665 600 € 665 600 € 665 600 € 665 600 € 665 600 € 665 600 € 665 600 €
069
A.I.1
Základné imanie
665 600€ 665 600€ 665 600€ 665 600€ 665 600€ 665 600€ 665 600€ 665 600€ 665 600€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-490 264 € -318 529 € -273 868 € -220 906 € -217 867 € -32 675 € -59 401 € -1 799 375 € -1 964 629 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-490 264€ -318 529€ -273 868€ -220 906€ -217 867€ -32 675€ -59 401€ -1 799 375€ -1 964 629€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
133 120 € 413 120 € 413 120 € 413 120 € 333 120 € 333 120 € 133 120 € 133 120 € 133 120 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
133 120€ 413 120€ 413 120€ 413 120€ 333 120€ 333 120€ 133 120€ 133 120€ 133 120€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
6 075 515 € 5 688 403 € 6 356 715 € 9 092 541 € 8 429 730 € 8 349 827 € 11 842 403 € 11 663 347 € 10 873 533 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 772 228€ 12 385 117€ 12 385 117€ 12 385 117€ 11 722 306€ 11 642 403€ 11 842 403€ 11 663 347€ 10 873 533€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 696 713€ -6 696 714€ -6 028 402€ -3 292 576€ -3 292 576€ -3 292 576€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
716 954 € 107 112 € -668 311 € -2 735 826 € 742 811 € 79 903 € -3 292 576 € 179 056 € 2 789 813 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 396 019 € 8 492 586 € 7 311 143 € 5 429 004 € 9 056 286 € 8 040 952 € 11 101 136 € 5 453 688 € 10 511 800 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
279 929 € 265 949 € 303 375 € 334 667 € 367 895 € 382 606 € 386 063 € 627 276 € 706 960 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
279 929€ 265 949€ 303 375€ 334 667€ 347 106€ 346 526€ 337 253€ 560 039€ 640 436€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
20 789€ 36 080€ 47 638€ 66 065€ 65 352€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 172€ 1 172€ 1 172€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
191 443 € 200 755 € 236 259 € 318 101 € 246 551 € 222 216 € 183 280 € 251 159 € 306 742 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
87 943€ 99 659€ 107 799€ 117 606€ 104 596€ 92 091€ 78 380€ 67 466€ 53 467€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
103 500€ 101 096€ 128 460€ 200 495€ 141 955€ 130 125€ 104 900€ 183 693€ 178 446€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
74 829€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 729 649 € 5 903 159 € 4 230 584 € 4 768 457 € 8 214 142 € 6 682 948 € 9 242 033 € 4 567 242 € 9 498 098 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 187 812€ 2 669 879€ 1 129 232€ 1 192 001€ 4 674 146€ 2 601 283€ 5 698 151€ 1 316 664€ 6 510 743€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
20 076€ 35 907€ 18 627€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
26 330€ 26 964€ 38 117€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 153 396€ 2 012 386€ 1 931 420€ 2 059 810€ 1 821 474€ 1 977 663€ 1 793 550€ 1 739 271€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
351 588€ 334 931€ 333 729€ 447 612€ 456 063€ 462 865€ 422 800€ 461 290€ 715 985€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
233 695€ 221 490€ 225 344€ 280 607€ 283 919€ 284 478€ 273 097€ 267 564€ 258 207€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
492 317€ 339 474€ 274 718€ 443 433€ 676 977€ 912 685€ 627 145€ 305 829€ 1 705 637€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
310 841€ 324 999€ 336 141€ 344 994€ 301 563€ 443 974€ 380 884€ 413 753€ 250 782€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
102 751€ 155 751€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 194 998 € 2 019 972 € 2 385 174 € 7 779 € 227 698 € 753 182 € 1 289 760 € 8 011 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
222 236€ 755 564€ 1 288 892€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 194 998€ 2 019 972€ 2 385 174€ 7 779€ 5 462€ -2 382€ 868€ 8 011€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
47 805 € 68 360 € 97 291 € 184 596 € 90 071 € 95 564 € 69 520 € 119 339 € 141 178 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 518€ 2 374€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
14 063€ 28 427€ 1 036€ 67€ 15€ 144€ 1 257€ 2 351€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
33 742€ 39 933€ 96 255€ 184 529€ 90 071€ 95 549€ 69 376€ 114 564€ 136 453€