Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OMOS - SBS s.r.o. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti OMOS - SBS s.r.o. [zrušená]

 • Názov OMOS - SBS s.r.o. [zrušená]
 • IČO 35749008
 • Sídlo Farebná 2, 821 05 Bratislava
 • Dátum vzniku 6. júla 1998, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 17561/B
 • Historické sídlo Plátenícka 6, 821 09 Bratislava
  (platné do 11. decembra 2002)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 18.júla 2006
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 7. júna 2006
Predmety podnikania
Názov Vznik
ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom 6.7.1998
ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach 6.7.1998
ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste 6.7.1998
ochrana majetku pri preprave 6.7.1998
ochrana prepravy majetku a osoby 6.7.1998
ochrana osoby 6.7.1998
zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporiaduvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového alebo kuktúrneho podajatia 6.7.1998
prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby 6.7.1998
vypracúvanie plánu ochrany 6.7.1998
poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode 6.7.1998
Iné právne skutočnosti
1. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k.: 5 K 224/05 - 51 zo dňa 11.4.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.6.2006 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka OMOS - SBS s.r.o., Farebná 2, 821 01 Bratislava, IČO: 35 749 008 pre nedostatok majetku.

Obchodná spoločnosť OMOS - SBS s.r.o., so sídlom Farebná 2, 821 01 Bratislava, IČO: 35 749 008, zapísaná v odd. Sro, vložka č. 17561/B sa z obchodného registra vymazuje dňom 18.7.2006.
História zmien a podania
 • 2006
 • 18.7. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie názvu firmy OMOS - SBS s.r.o.
  • zrušenie adresy firmy Farebná 2, 821 05 Bratislava
  • zrušenie základného imania 6 639 € (splatené 6 639 €)
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok tak, že Drahoslav Ševčovič koná samostatne, k platnosti právnych úkonov Milana Pagáča sa vyžaduje podpis oboch konateľov. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že konatelia podľa vyššie uvedeného pripoja k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k.: 5 K 224/05 - 51 zo dňa 11.4.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.6.2006 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka OMOS - SBS s.r.o., Farebná 2, 821 01 Bratislava, IČO: 35 749 008 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť OMOS - SBS s.r.o., so sídlom Farebná 2, 821 01 Bratislava, IČO: 35 749 008, zapísaná v odd. Sro, vložka č. 17561/B sa z obchodného registra vymazuje dňom 18.7.2006.
 • 11.4. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   • ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   • ochrana majetku pri preprave
   • ochrana prepravy majetku a osoby
   • ochrana osoby
   • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporiaduvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového alebo kuktúrneho podajatia
   • prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   • vypracúvanie plánu ochrany
   • poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Oznámenie Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, oddelenie súkromných bezpečnostných služieb, o zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu zo dňa 3.1.2006, Č.p.: Lic-235-16/2000 u prevádzkovateľa bezpečnostnej - strážnej služby OMOS - SBS s.r.o., so sídlom Farebná 2, 821 05 Bratislava. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 36Exre/28/2006 zo dňa 30.1.2006, súd začal konanie o výmaz predmetu činnosti bezpečnostná služba z obchodného registra.
 • 2002
 • 11.12. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Farebná 2, 821 05 Bratislava z Plátenícka 6, 821 09 Bratislava
  • zmena základného imania 6 639 € (splatené 6 639 €) z hodnoty 6 639 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06. 12. 2002.
 • 3.7. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1998
 • 6.7. 1998
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy OMOS - SBS s.r.o.
  • novú adresu firmy Plátenícka 6, 821 09 Bratislava
  • nové základne imanie 6 639 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok tak, že Drahoslav Ševčovič koná samostatne, k platnosti právnych úkonov Milana Pagáča sa vyžaduje podpis oboch konateľov. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že konatelia podľa vyššie uvedeného pripoja k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   • ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   • ochrana majetku pri preprave
   • ochrana prepravy majetku a osoby
   • ochrana osoby
   • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporiaduvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového alebo kuktúrneho podajatia
   • prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   • vypracúvanie plánu ochrany
   • poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.5-1998 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 1.7.1998 v súlade s § 105-153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení Zák.č. 11/1998 Z.z.