Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GAMIX, s.r.o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
107 814 € 1 210 € 3 060 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 125€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
107 814€ 1 210€ 1 935€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 € 1 € 172 490 € 77 402 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
-1 198€
11
C.
Služby
1€ 1€ 11€ 3 829€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
17€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
-80 069€ 72 215€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
252 548€ 2 539€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-1 € 107 813 € -171 280 € -74 342 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-1 € -1 € -11 € -2 631 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
8 183 € 9 626 € 13 392 € 22 574 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
6 137€ 7 584€ 11 363€ 20 065€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 046€ 2 042€ 2 029€ 2 509€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-8 183 € -9 626 € -13 392 € -22 574 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-8 184 € 98 187 € -184 672 € -96 916 €
36
P.
Daň z príjmov
480€ 480€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-8 664 € 97 707 € -185 632 € -96 916 €