Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 498 343€ 824 050€ 571 595€ 791 144€ 679 453€ 721 278€ 812 966€ 745 102€ 866 915€ 993 130€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 511 609 € 842 644 € 586 343 € 808 117 € 876 565 € 832 615 € 842 648 € 763 258 € 886 198 € 1 006 607 € 1 285 910 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
162 284€ 227 766€ 13 943€ 233 215€ 181 033€ 83 826€ 112€ 127€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 336 059€ 596 284€ 557 653€ 557 900€ 679 453€ 721 278€ 812 966€ 745 102€ 866 915€ 993 018€ 1 004 819€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 333€ 333€ 8 890€ 14 500€ 4 000€ 6 167€ 266 417€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 266€ 17 261€ 14 414€ 17 002€ 16 079€ 18 621€ 15 182€ 14 156€ 13 116€ 13 477€ 14 547€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 599 619 € 1 095 707 € 818 935 € 1 033 454 € 976 073 € 825 399 € 790 820 € 741 061 € 687 157 € 706 297 € 753 070 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
150 283€ 224 400€ 13 736€ 229 768€ 178 357€ 82 587€ 112€ 127€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
193 485€ 150 317€ 91 555€ 88 108€ 73 027€ 82 160€ 70 106€ 66 003€ 74 140€ 70 805€ 84 028€
14
D.
Služby
1 667 125€ 142 273€ 144 073€ 141 269€ 156 034€ 180 966€ 273 417€ 232 939€ 188 766€ 168 180€ 172 534€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
438 856 € 426 850 € 412 995 € 408 507 € 375 514 € 280 942 € 255 425 € 243 689 € 250 473 € 240 639 € 232 640 €
16
E.1.
Mzdové náklady
265 708€ 253 622€ 243 661€ 240 561€ 235 532€ 206 892€ 188 388€ 178 953€ 182 856€ 176 302€ 165 010€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
55 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 40 000€ 6 120€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
104 499€ 102 103€ 98 587€ 96 743€ 89 936€ 65 993€ 59 821€ 57 463€ 60 089€ 58 426€ 56 499€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 649€ 11 125€ 10 747€ 11 203€ 10 046€ 8 057€ 7 216€ 7 273€ 7 528€ 5 911€ 5 011€
20
F.
Dane a poplatky
25 467€ 23 246€ 23 164€ 23 429€ 18 882€ 19 142€ 19 298€ 19 607€ 20 153€ 17 206€ 18 065€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
92 904€ 89 721€ 99 068€ 110 696€ 142 989€ 150 414€ 147 414€ 138 180€ 121 186€ 178 856€ 167 946€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
92 904€ 89 721€ 99 068€ 110 696€ 142 989€ 150 414€ 147 414€ 138 180€ 121 186€ 178 856€ 167 946€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
48 582€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
31 499€ 38 900€ 34 344€ 31 677€ 31 270€ 29 188€ 25 160€ 40 643€ 32 439€ 30 499€ 29 148€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-88 010 € -253 063 € -232 592 € -225 337 € -99 508 € 7 216 € 51 828 € 22 197 € 199 041 € 300 310 € 532 840 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
487 450 € 307 060 € 322 232 € 331 970 € 453 068 € 459 391 € 469 443 € 446 160 € 604 009 € 754 033 € 748 257 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
23 € 37 € 35 € 36 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
23 € 37 € 35 € 36 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
23€ 37€ 35€ 36€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
340 € 298 € 303 € 317 € 330 € 376 € 398 € 515 € 879 € 1 229 € 1 223 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
20 € 375 € 818 € 815 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
20€ 375€ 818€ 815€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
340€ 298€ 303€ 317€ 330€ 376€ 398€ 495€ 504€ 411€ 408€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-340 € -298 € -303 € -317 € -330 € -376 € -398 € -492 € -842 € -1 194 € -1 187 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-88 350 € -253 361 € -232 895 € -225 654 € -99 838 € 6 840 € 51 430 € 21 705 € 198 199 € 299 116 € 531 653 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
9 061 € 16 893 € 12 264 € 48 357 € 69 338 € 126 309 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 061€ 16 893€ 12 264€ 48 357€ 69 338€ 126 309€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-88 350 € -253 361 € -232 895 € -225 654 € -99 838 € -2 221 € 34 537 € 9 441 € 149 842 € 229 778 € 405 344 €