Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 529 816€ 1 370 382€ 1 379 227€ 1 186 284€ 1 088 517€ 990 114€ 740 269€ 773 498€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 239 882€ 1 153 783€ 1 177 011€ 1 017 260€ 987 226€ 952 407€ 712 899€ 691 661€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
289 934 € 216 599 € 202 216 € 169 024 € 101 291 € 37 707 € 27 370 € 81 837 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
9 240 848 € 9 726 992 € 10 475 329 € 10 392 109 € 9 383 072 € 8 854 900 € 8 643 425 € 9 530 911 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
9 349 963€ 9 816 845€ 10 248 094€ 10 435 016€ 9 369 591€ 8 851 953€ 8 409 864€ 9 458 744€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-109 115€ -89 853€ 227 235€ -42 907€ 13 481€ 2 947€ 233 561€ 72 167€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 442 402 € 7 952 391 € 8 751 435 € 8 996 271 € 8 128 820 € 7 890 513 € 7 725 704 € 8 638 623 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 344 756€ 6 782 435€ 7 631 677€ 7 852 568€ 7 481 909€ 7 286 330€ 7 067 667€ 7 507 815€
10
B.2
Služby
1 097 646€ 1 169 956€ 1 119 758€ 1 143 703€ 646 911€ 604 183€ 658 037€ 1 130 808€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 088 380 € 1 991 200 € 1 926 110 € 1 564 862 € 1 355 543 € 1 002 094 € 945 091 € 974 125 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 090 009 € 1 007 522 € 929 876 € 826 199 € 768 450 € 678 544 € 652 987 € 673 814 €
13
C.1
Mzdové náklady
781 069€ 724 085€ 664 973€ 591 316€ 565 716€ 485 931€ 469 490€ 500 397€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
273 238€ 251 237€ 234 617€ 206 479€ 177 907€ 171 149€ 164 257€ 151 157€
16
C.4
Sociálne náklady
35 702€ 32 200€ 30 286€ 28 404€ 24 827€ 21 464€ 19 240€ 22 260€
17
D
Dane a poplatky
13 003€ 10 805€ 13 444€ 10 912€ 11 531€ 11 021€ 10 966€ 11 353€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
175 520€ 221 674€ 208 132€ 173 908€ 155 366€ 168 652€ 180 132€ 147 650€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
133 796€ 253 749€ 393 337€ 240 639€ 176 826€ 396 918€ 508 535€ 962 641€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
104 021€ 206 344€ 385 168€ 223 978€ 170 499€ 395 284€ 504 359€ 925 663€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 387€ 14 782€ 10 128€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 351€ 20 857€ 33 490€ 42 317€ 38 483€ 39 793€ 41 213€ 14 581€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28 173€ 25 329€ 19 321€ 16 496€ 31 375€ 23 614€ 16 897€ 14 472€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
815 801 € 792 745 € 796 996 € 596 325 € 433 631 € 161 690 € 114 716 € 168 267 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
469 208 € 110 619 € 122 605 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
110 619€ 122 605€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
469 208€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
7€ 41€ 943€ 80€ 159€ 153€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
85€ 147€ 6€ 2€ 14 948€ 16 216€ 14€ 59€
41
O
Kurzové straty
40€ 198€ 447€ 5 828€ 36€ 5 212€ 10 866€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 531€ 2 875€ 4 373€ 2 619€ 1 577€ 1 418€ 1 108€ 1 190€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
465 722 € -2 926 € -4 807 € -8 404 € 124 933 € 137 447 € -6 147 € -11 844 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 281 523 € 789 819 € 792 189 € 587 921 € 558 564 € 299 137 € 108 569 € 156 423 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
174 555 € 169 725 € 170 426 € 133 444 € 107 921 € 42 737 € 27 792 € 31 900 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
175 675€ 166 611€ 174 145€ 133 444€ 107 921€ 42 737€ 27 792€ 31 900€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 120€ 3 114€ -3 719€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 106 968 € 620 094 € 621 763 € 454 477 € 450 643 € 256 400 € 80 777 € 124 523 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 281 523 € 789 819 € 792 189 € 587 921 € 558 564 € 299 137 € 108 569 € 156 423 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 106 968 € 620 094 € 621 763 € 454 477 € 450 643 € 256 400 € 80 777 € 124 523 €