Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 4.5.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 87 z roku 2015 11.5.2015
 • Úpadca ALBEDO, a.s.
  IČO: 35776528
  Kolárska 8
  811 06   Bratislava
Oznam

Sa/2303/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti ALBEDO, a.s., so sídlom Kolárska 8, 811 06 Bratislava, IČO: 35 776 528, bez likvidácie, v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 33CbR/332/2014
 • ICS 1114225979
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Jarmila Vrbatovičová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 16.2.2016
Výmaz 3.3.2016