Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

O.T.E.C. SR, s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 4K/28/2016 [ukončené]
  • Spisová značka 4K/28/2016
  • Prvý a posledný záznam 31.5.2016 - 16.3.2020
  • Detekcia ukončenia: 26.11.2019dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
16.3.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
16.3.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
25.11.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
25.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
21.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
17.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
4.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
31.1.2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Malacky Bratislavský
29.10.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Malacky Bratislavský
6.2.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Malacky Bratislavský
31.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
25.1.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Malacky Bratislavský
7.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
30.11.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Malacky Bratislavský
10.11.2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Malacky Bratislavský
3.11.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Malacky Bratislavský
27.10.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Malacky Bratislavský
21.10.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Malacky Bratislavský
19.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
30.8.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Malacky Bratislavský
26.8.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Malacky Bratislavský
23.8.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
19.7.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
14.7.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský