Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
28.02.2015
28.02.2016
28.02.2014
27.02.2015
01.03.2013
28.02.2014
01.03.2012
28.02.2013
01.03.2011
28.02.2012
01.03.2010
28.02.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
603 367 894 € 556 266 164 € 526 730 145 € 466 884 633 € 413 172 987 € 362 636 951 € 348 229 729 € 279 573 216 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
440 257 385 € 449 614 744 € 427 492 951 € 375 621 727 € 325 269 531 € 245 088 969 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 17 104 € 29 512 € 32 017 € 31 189 € 43 189 €
005
A.I.2
Software
0 € 17 104 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
357 923 754 € 339 850 283 € 322 400 127 € 303 501 708 € 268 733 342 € 245 045 780 €
012
A.II.1
Pozemky
81 103 343 € 80 003 987 €
013
A.II.2
Stavby
202 543 545 € 195 706 011 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
71 645 942 € 56 631 707 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 630 924 € 7 508 578 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
82 333 631 € 109 747 357 € 105 063 312 € 72 088 002 € 56 505 000 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
105 063 312 € 72 088 002 € 56 505 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
82 333 631 € 109 747 357 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
162 121 897 € 105 774 081 € 98 355 224 € 87 533 406 € 83 559 404 € 116 534 465 € 120 042 393 € 82 391 031 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
69 376 359 € 57 871 114 € 62 614 830 € 58 098 194 € 55 594 251 € 50 615 118 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 469 835 € 2 469 835 € 2 469 835 € 41 408 152 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
2 469 835 € 2 469 835 € 2 469 835 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
25 839 639 € 18 172 820 € 14 681 057 € 12 816 219 € 14 019 218 € 12 971 872 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
25 830 862 € 18 170 630 € 14 672 917 € 12 805 480 € 14 008 661 € 12 971 872 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8 777 € 2 190 € 8 140 € 10 739 € 10 557 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
66 905 899 € 29 730 147 € 18 589 502 € 14 149 158 € 11 476 100 € 11 440 846 € 62 412 211 € 24 021 087 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 407 617 € 3 086 107 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
60 498 282 € 26 644 040 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
988 612 € 877 339 € 881 970 € 3 729 500 € 4 344 052 € 1 013 517 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 834 866 € 3 435 789 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
988 612 € 877 339 € 881 970 € 894 634 € 908 263 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
603 367 833 € 556 266 163 € 526 730 145 € 466 884 633 € 413 172 987 € 362 636 951 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
218 513 774 € 214 308 703 € 209 159 480 € 197 981 179 € 193 268 445 € 197 128 643 € 163 565 134 € 116 197 155 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
124 078 743 € 124 078 743 € 124 078 743 € 124 078 743 € 124 078 743 € 124 078 743 €
069
A.I.1
Základné imanie
124 078 743 € 124 078 743 € 124 078 743 € 124 078 743 € 124 078 743 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
44 902 145 € 44 902 145 € 44 902 145 € 39 486 388 € 39 486 388 € 39 486 388 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
44 902 145 € 44 902 145 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
49 532 886 € 45 327 815 € 40 178 592 € 34 416 048 € 29 703 314 € 33 563 512 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
49 532 886 € 45 327 815 € 40 178 592 € 34 416 048 € 29 703 314 € 33 563 512 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
83 182 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
384 782 465 € 341 859 831 € 317 447 002 € 268 753 756 € 219 728 810 € 165 326 649 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
9 879 792 € 9 321 312 € 8 030 572 € 4 819 141 € 4 597 296 € 2 704 078 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 527 412 € 1 218 819 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
8 352 380 € 8 102 493 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 356 749 € 2 238 816 € 2 162 990 € 2 159 528 € 1 719 574 € 1 623 093 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
155 715 € 62 071 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 201 034 € 2 176 745 € 2 162 990 € 2 159 528 € 1 719 574 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
112 915 905 € 112 536 716 € 104 357 484 € 93 273 404 € 92 765 106 € 83 374 160 € 104 891 463 € 95 742 496 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
99 797 825 € 97 770 326 € 92 275 223 € 81 898 395 € 81 468 617 € 74 243 145 € 85 711 166 € 83 097 456 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 994 295 € 5 583 951 € 5 062 915 € 4 159 999 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 327 743 € 2 330 111 € 2 001 231 € 1 715 407 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 443 929 € 6 419 067 € 4 646 390 € 5 061 174 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
352 113 € 433 261 € 371 725 € 438 429 € 11 296 489 € 9 131 015 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
8 145 151 € 6 478 484 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
259 630 019 € 217 762 987 € 202 895 956 € 168 501 683 € 120 646 834 € 77 625 318 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
231 497 050 € 192 630 018 € 181 762 987 € 150 356 532 € 108 501 683 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
28 132 969 € 25 132 969 € 21 132 969 € 18 145 151 € 12 145 151 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
71 594 € 97 629 € 123 663 € 149 698 € 175 732 € 181 659 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
149 698 € 175 732 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
71 594 € 97 629 €