Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
118 684 919 € 112 550 015 € 91 482 737 € 79 432 922 € 70 988 163 € 64 782 891 € 49 284 998 € 41 022 753 € 36 710 090 € 33 285 473 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
53 528 338 € 48 183 188 € 36 594 123 € 30 246 689 € 23 084 350 € 11 302 337 € 12 046 484 € 4 173 657 € 5 016 330 € 3 874 456 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
848 365 € 1 226 401 € 46 016 € 60 378 € 81 233 € 105 830 € 120 168 € 144 742 € 833 095 € 678 340 €
005
A.I.2
Software
14 910 € 6 493 € 102 863 € 117 125 € 138 048 € 822 749 € 664 343 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
56 807 € 55 834 € 46 016 € 60 378 € 74 740 € 2 967 € 3 043 € 6 694 € 10 346 € 13 997 €
007
A.I.4
Goodwill
776 648 € 1 170 567 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
21 463 695 € 20 141 136 € 20 875 269 € 19 956 264 € 13 926 759 € 5 866 660 € 4 895 084 € 4 028 915 € 4 183 235 € 3 196 116 €
012
A.II.1
Pozemky
3 378 914 € 3 378 914 € 3 378 914 € 3 378 914 € 3 378 914 €
013
A.II.2
Stavby
10 433 328 € 10 916 796 € 11 418 867 € 4 311 861 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 420 051 € 3 746 904 € 4 025 632 € 3 938 193 € 3 452 943 € 3 612 833 € 3 027 593 € 2 860 468 € 2 215 509 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
2 534 302 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 190 541 € 2 098 522 € 2 051 856 € 2 516 335 € 2 481 554 € 2 251 563 € 1 855 033 € 1 254 475 € 899 304 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
936 861 € 5 810 961 € 4 613 348 € 2 264 € 12 458 € 1 492 664 € 68 292 € 81 303 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 104 000 € 1 949 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
31 216 278 € 26 815 651 € 15 672 838 € 10 230 047 € 9 076 358 € 5 329 847 € 7 031 232 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 571 469 € 2 591 462 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
16 584 244 € 16 022 450 € 12 175 582 € 10 075 174 € 2 000 000 € 2 000 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
6 345 354 € 5 329 847 € 4 438 586 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
9 060 565 € 8 201 739 € 3 497 256 € 154 873 € 731 004 € 592 646 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
64 549 837 € 63 970 746 € 54 719 953 € 49 019 146 € 47 763 781 € 53 326 767 € 37 013 772 € 36 516 228 € 31 192 379 € 28 834 155 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
13 305 876 € 10 822 719 € 8 318 977 € 8 383 916 € 10 130 712 € 12 336 442 € 9 729 639 € 7 120 355 € 6 848 614 € 7 224 343 €
032
B.I.1
Materiál
107 734 € 102 750 € 51 223 € 39 692 € 6 424 € 36 152 € 36 834 € 19 969 € 17 934 € 4 200 €
036
B.I.5
Tovar
13 198 142 € 10 719 969 € 8 267 754 € 8 344 224 € 10 124 288 € 12 300 290 € 9 692 805 € 7 100 386 € 6 830 680 € 7 220 143 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 948 383 € 3 281 378 € 3 426 322 € 2 872 759 € 2 789 720 € 5 719 008 € 3 979 262 € 9 253 183 € 6 049 453 € 1 849 038 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
603 852 € 613 881 € 540 204 € 540 046 € 524 374 € 1 150 757 € 944 360 € 875 979 € 844 763 € 289 573 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 000 000 € 2 000 000 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
2 505 844 € 5 820 948 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
700 000 € 700 000 € 700 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 630 845 € 1 805 845 € 1 980 845 € 2 155 845 € 2 155 845 € 2 330 845 € 200 000 € 200 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
13 686 € 161 652 € 205 273 € 176 868 € 109 501 € 237 406 € 329 058 € 356 256 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
47 657 740 € 49 367 403 € 41 894 708 € 37 116 418 € 34 366 288 € 34 709 475 € 22 747 504 € 18 417 677 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
40 055 893 € 42 228 743 € 38 309 917 € 32 475 922 € 29 083 657 € 26 943 449 € 22 132 531 € 16 951 838 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
7 331 135 € 6 708 448 € 3 377 378 € 4 451 017 € 2 000 000 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
4 490 403 € 6 456 111 € 175 000 € 1 027 009 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
145 786 € 658 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
105 114 € 108 307 € 14 064 € 51 141 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
270 712 € 325 098 € 99 106 € 189 479 € 792 228 € 1 309 915 € 439 973 € 438 830 € 960 349 € 509 903 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
637 838 € 499 246 € 1 079 946 € 646 053 € 477 061 € 561 842 € 557 367 € 1 725 013 € 1 839 478 € 2 903 906 €
056
B.IV.1
Peniaze
45 800 € 181 543 € 144 537 € 393 213 € 157 123 € 113 991 € 41 703 € 73 444 € 48 082 € 26 016 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
592 038 € 317 703 € 935 409 € 252 840 € 319 938 € 447 851 € 515 664 € 1 651 569 € 1 791 396 € 2 877 890 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
606 744 € 396 081 € 168 661 € 167 087 € 140 032 € 153 787 € 224 742 € 332 868 € 501 381 € 576 862 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
434 583 € 223 887 € 15 363 € 59 616 € 117 330 € 241 254 € 325 249 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
172 161 € 172 039 € 168 661 € 167 087 € 140 032 € 138 424 € 165 126 € 215 538 € 260 127 € 251 613 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
155 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
118 684 919 € 112 550 015 € 91 482 737 € 79 432 922 € 70 988 163 € 64 782 891 € 49 284 998 € 41 022 753 € 36 710 090 € 33 285 473 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
9 289 345 € 8 375 968 € 4 702 214 € 2 572 108 € 1 091 519 € 831 799 € 749 896 € 530 920 € 309 039 € 1 091 966 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 €
069
A.I.1
Základné imanie
49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 791 € 49 791 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
9 € 9 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
4 694 146 € 4 711 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 711 000 € 4 711 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-16 854 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
9 960 € 9 960 € 9 949 € 9 949 € 9 949 € 9 949 € 9 949 € 9 949 € 9 949 € 9 949 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
9 960 € 9 960 € 9 949 € 9 949 € 9 949 € 9 949 € 9 949 € 9 949 € 9 949 € 9 949 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 605 208 € 2 670 011 € 1 212 359 € -968 230 € -1 227 951 € -1 309 852 € -1 528 830 € -1 750 711 € -967 783 € 919 347 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 575 266 € 4 640 069 € 3 182 417 € 1 701 828 € 1 442 107 € 1 360 205 € 1 141 228 € 919 347 € 919 347 € 919 347 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 970 058 € -1 970 058 € -1 970 058 € -2 670 058 € -2 670 058 € -2 670 057 € -2 670 058 € -2 670 058 € -1 887 130 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
930 231 € 935 197 € 1 430 106 € 1 480 589 € 259 721 € 81 902 € 218 977 € 221 882 € -782 927 € -1 887 130 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
109 150 397 € 103 714 885 € 86 308 676 € 76 414 512 € 69 434 121 € 63 911 437 € 48 433 812 € 40 257 962 € 35 995 778 € 31 598 456 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
206 737 € 49 627 € 148 717 € 106 964 € 46 423 € 36 085 € 54 060 € 96 873 € 151 345 € 132 442 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
16 637 € 18 301 € 20 077 € 9 964 € 46 423 € 36 085 € 54 060 € 96 873 € 151 345 € 132 442 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
190 100 € 31 326 € 128 640 € 97 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
10 046 134 € 3 087 476 € 4 095 378 € 4 857 380 € 4 930 147 € 241 473 € 213 396 € 228 964 € 215 129 € 199 161 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
49 036 € 201 455 € 343 359 € 319 160 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
76 845 € 80 532 € 114 157 € 114 157 € 114 157 € 114 157 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
47 197 € 45 693 € 35 053 € 29 549 € 33 652 € 27 744 € 20 721 € 14 879 € 9 673 € 16 698 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
9 949 901 € 2 840 328 € 3 716 966 € 4 508 671 € 4 819 650 € 133 197 € 78 518 € 99 928 € 91 299 € 68 306 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
63 975 803 € 70 881 292 € 59 555 406 € 58 700 114 € 51 906 075 € 47 101 248 € 36 137 602 € 28 577 236 € 28 351 029 € 29 520 754 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
24 394 687 € 22 907 051 € 20 616 915 € 21 849 144 € 18 185 917 € 19 501 675 € 12 406 569 € 8 407 688 € 7 941 774 € 7 834 742 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
255 164 € 374 704 € 183 798 € 2 148 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 282 821 € 2 761 990 € 1 217 057 € 2 871 417 € 220 225 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 004 471 € 129 164 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 082 724 € 783 239 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
233 730 € 202 766 € 136 500 € 161 437 € 171 060 € 192 620 € 146 820 € 165 755 € 136 640 € 125 705 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
148 775 € 142 779 € 163 601 € 145 374 € 137 153 € 113 833 € 100 898 € 96 422 € 76 533 € 89 311 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
33 697 389 € 42 101 616 € 36 387 994 € 32 486 497 € 30 653 910 € 26 070 378 € 22 693 927 € 19 637 147 € 20 045 869 € 21 260 317 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 135 677 € 1 981 851 € 1 033 339 € 1 186 245 € 1 753 564 € 618 189 € 414 684 € 86 426 € 148 065 € 210 679 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
2 002 260 € 500 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
34 921 723 € 27 694 230 € 22 509 175 € 12 750 054 € 12 051 476 € 16 532 631 € 12 028 754 € 11 354 889 € 7 278 275 € 1 746 099 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
7 805 335 € 3 826 835 € 3 408 835 € 73 308 € 113 316 € 407 948 € 585 213 € 915 820 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
27 116 388 € 23 867 395 € 19 100 340 € 12 750 054 € 12 051 476 € 16 459 323 € 11 915 438 € 10 946 941 € 6 693 062 € 830 279 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
245 177 € 459 162 € 471 847 € 446 302 € 462 523 € 39 655 € 101 290 € 233 871 € 405 273 € 595 051 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
44 801 € 233 337 € 219 903 € 168 167 € 150 216 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
173 542 € 199 683 € 225 825 € 251 944 € 278 135 € 8 068 € 39 700 € 87 645 € 223 260 € 393 455 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
26 834 € 26 142 € 26 119 € 26 191 € 34 172 € 31 587 € 61 590 € 146 226 € 182 013 € 201 596 €