Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.01.2016
31.12.2016
28.02.2015
28.02.2016
28.02.2014
27.02.2015
01.03.2013
28.02.2014
01.03.2012
28.02.2013
01.03.2011
29.02.2012
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 233 109 000 € 1 149 428 000 € 1 043 335 000 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
892 556 000 € 839 214 000 € 757 989 000 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
340 553 000 € 310 214 000 € 285 346 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
513 000 € 569 000 € 516 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
513 000 € 569 000 € 516 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
108 908 000 € 101 298 000 € 98 451 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
18 424 000 € 19 911 000 € 17 988 000 €
10
B.2
Služby
90 484 000 € 81 387 000 € 80 463 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
232 158 000 € 209 485 000 € 187 411 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
86 471 000 € 76 326 000 € 63 595 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
61 335 000 € 54 568 000 € 46 199 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
21 770 000 € 19 372 000 € 15 286 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
3 008 000 € 2 386 000 € 2 110 000 €
17
D
Dane a poplatky
1 364 000 € 1 228 000 € 1 144 000 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 504 000 € 23 238 000 € 22 318 000 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
239 000 € 86 000 € 67 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 362 000 € 5 723 000 € 4 531 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 644 000 € 3 075 000 € 4 433 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
122 298 000 € 111 255 000 € 100 385 000 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 € 63 000 € 4 915 000 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
2 385 000 € 0 €
38
X.
Výnosové úroky
101 000 € 101 000 € 201 000 €
39
N
Nákladové úroky
3 171 000 € 2 617 000 € 1 655 000 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 1 819 000 € 0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 788 000 € 0 € 6 615 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-10 243 000 € -634 000 € -3 154 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
112 055 000 € 110 621 000 € 97 231 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
112 055 000 € 110 621 000 € 97 231 000 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
112 055 000 € 110 621 000 € 97 231 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
112 055 000 € 110 621 000 € 97 231 000 €