Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

2018 2017 2016 2015
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.01.2016
31.12.2016
28.02.2015
28.02.2016
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
1 237 984 000 € 1 155 720 000 € 1 048 382 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 233 109 000€ 1 149 428 000€ 1 043 335 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
513 000€ 569 000€ 516 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 362 000€ 5 723 000€ 4 531 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 115 686 000 € 1 044 465 000 € 947 997 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
892 556 000€ 839 214 000€ 757 989 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
18 424 000€ 19 911 000€ 17 988 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
90 484 000€ 81 387 000€ 80 463 000€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
86 471 000 € 76 326 000 € 63 595 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
61 335 000€ 54 568 000€ 46 199 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
21 770 000€ 19 372 000€ 15 286 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 008 000€ 2 386 000€ 2 110 000€
20
F.
Dane a poplatky
1 364 000€ 1 228 000€ 1 144 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 504 000€ 23 238 000€ 22 318 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
239 000€ 86 000€ 67 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 644 000€ 3 075 000€ 4 433 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
122 298 000 € 111 255 000 € 100 385 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
232 158 000 € 209 485 000 € 187 411 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
101 000 € 1 983 000 € 5 116 000 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
101 000 € 101 000 € 201 000 €
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 63 000€ 4 915 000€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 819 000€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
10 344 000 € 2 617 000 € 8 270 000 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 171 000 € 2 617 000 € 1 655 000 €
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
2 385 000€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 788 000€ 0€ 6 615 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 243 000 € -634 000 € -3 154 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
112 055 000 € 110 621 000 € 97 231 000 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
112 055 000 € 110 621 000 € 97 231 000 €