Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 473 145 € 4 473 145 € 4 473 145 € 4 473 145 € 4 534 980 € 4 525 911 € 4 444 923 € 4 420 250 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
965 092 € 965 092 € 965 092 € 965 092 € 965 092 € 965 092 € 965 092 € 965 092 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
61 244 € 61 244 € 61 244 € 61 244 € 61 244 € 61 244 € 61 244 € 61 244 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
61 244€ 61 244€ 61 244€ 61 244€ 61 244€ 61 244€ 61 244€ 61 244€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
903 848 € 903 848 € 903 848 € 903 848 € 903 848 € 903 848 € 903 848 € 903 848 €
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
903 848€ 903 848€ 903 848€ 903 848€ 903 848€ 903 848€ 903 848€ 903 848€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 508 053 € 3 508 053 € 3 508 053 € 3 508 053 € 3 569 888 € 3 560 819 € 3 479 831 € 3 455 158 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 368 675 € 3 368 675 € 3 368 675 € 3 368 675 € 3 368 675 € 3 368 675 € 3 368 675 € 3 368 676 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
343 433 € 343 433 € 343 433 € 343 433 € 343 433 € 343 433 € 343 433 € 343 433 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
343 433€ 343 433€ 343 433€ 343 433€ 343 433€ 343 433€ 343 433€ 343 433€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
524 640€ 524 640€ 524 640€ 524 640€ 524 640€ 524 640€ 524 640€ 524 640€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 500 602€ 2 500 602€ 2 500 602€ 2 500 602€ 2 500 602€ 2 500 602€ 2 500 602€ 2 500 603€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
139 378 € 139 378 € 139 378 € 139 378 € 201 213 € 192 144 € 111 156 € 86 482 €
072
B.V.1.
Peniaze
139 378€ 139 378€ 139 378€ 139 378€ 201 213€ 192 144€ 111 156€ 86 482€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 473 145 € 4 473 145 € 4 473 145 € 4 473 145 € 4 534 980 € 4 525 911 € 4 444 923 € 4 420 250 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
795 535 € 795 535 € 795 535 € 795 535 € 785 566 € 785 302 € 783 953 € 871 389 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
788 896 € 788 896 € 788 896 € 778 927 € 778 663 € 777 314 € 864 750 € 864 750 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 269 536€ 3 269 536€ 3 269 536€ 3 259 567€ 3 259 303€ 3 257 954€ 3 257 954€ 3 257 954€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 480 640€ -2 480 640€ -2 480 640€ -2 480 640€ -2 480 640€ -2 480 640€ -2 393 204€ -2 393 204€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
9 969 € 264 € 1 349 € -87 436 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 673 409 € 3 673 409 € 3 673 409 € 3 673 409 € 3 745 213 € 3 736 408 € 3 656 769 € 3 544 660 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
483 € 483 € 483 € 483 € 483 € 483 € 483 € 483 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
483€ 483€ 483€ 483€ 483€ 483€ 483€ 483€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 672 871 € 3 672 871 € 3 672 871 € 3 672 871 € 3 744 675 € 3 735 870 € 3 656 231 € 3 544 122 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
732 100 € 732 100 € 732 100 € 732 100 € 821 050 € 831 449 € 792 344 € 699 600 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
732 100€ 732 100€ 732 100€ 732 100€ 821 050€ 831 449€ 792 344€ 699 600€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 945€ 7 945€ 7 945€ 7 945€ 7 945€ 7 945€ 7 945€ 7 945€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
153 950€ 153 950€ 153 950€ 153 950€ 136 804€ 117 600€ 77 066€ 57 701€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 778 876€ 2 778 876€ 2 778 876€ 2 778 876€ 2 778 876€ 2 778 876€ 2 778 876€ 2 778 876€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
55€ 55€ 55€ 55€ 55€ 55€ 55€ 55€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 201 € 4 201 € 4 201 € 4 201 € 4 201 € 4 201 € 4 201 € 4 201 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
4 201€ 4 201€ 4 201€ 4 201€ 4 201€ 4 201€ 4 201€ 4 201€