Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
217 779 607 € 267 117 105 € 221 384 117 € 128 679 451 € 96 836 986 € 54 072 464 € 53 530 367 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
209 037 539 € 256 186 946 € 212 497 312 € 121 752 217 € 91 158 637 € 51 437 623 € 51 546 200 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
8 742 068 € 10 930 159 € 8 886 805 € 6 927 234 € 5 678 349 € 2 634 841 € 1 984 167 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
317 335 € 104 418 € 130 605 € 107 183 € 46 442 € 62 556 € 80 607 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
317 335 € 104 418 € 130 605 € 107 183 € 46 442 € 62 556 € 80 607 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 € 0 €
07
II.3
Aktivácia
0 € 0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 197 868 € 1 922 424 € 1 406 527 € 1 295 443 € 1 031 184 € 823 616 € 542 417 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
219 861 € 141 660 € 104 103 € 101 890 € 86 273 € 93 794 € 59 377 €
10
B.2
Služby
2 014 243 € 1 737 812 € 1 299 239 € 1 203 758 € 932 077 € 729 822 € 483 040 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
6 861 535 € 9 112 153 € 7 610 883 € 5 738 974 € 4 693 607 € 1 873 781 € 1 522 357 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 579 835 € 2 109 512 € 1 594 668 € 1 282 539 € 1 048 944 € 885 010 € 740 848 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 859 853 € 1 524 289 € 1 176 544 € 945 540 € 778 701 € 655 065 € 559 018 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
645 566 € 529 228 € 376 794 € 304 622 € 245 470 € 208 932 € 164 893 €
16
C.4
Sociálne náklady
74 416 € 55 995 € 41 330 € 32 377 € 24 773 € 21 013 € 16 937 €
17
D
Dane a poplatky
766 694 € 2 876 € 2 966 € 2 045 € 2 374 € 2 484 € 2 446 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
316 783 € 283 020 € 193 501 € 190 947 € 87 647 € 80 310 € 61 584 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 917 € 10 667 € 3 750 € 23 200 € 400 € 2 708 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 282 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-3 561 € 332 359 € -891 € -4 363 € -794 € -2 435 € 6 802 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
150 540 € 128 068 € 100 286 € 100 180 € 29 980 € 10 261 € -10 096 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
70 618 € 79 142 € 57 404 € 394 805 € 41 491 € 341 754 € 345 882 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 281 706 € 6 440 229 € 5 874 188 € 3 976 931 € 3 560 843 € 577 319 € 357 407 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
47 066 € 757 879 € 524 224 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
62 206 € 671 286 € 461 602 €
38
X.
Výnosové úroky
315 568 € 239 414 € 137 620 € 91 424 € 34 331 € 19 009 € 35 €
39
N
Nákladové úroky
3 761 € 267 € 363 € 418 € 1 450 € -20 342 € 3 085 €
40
XI.
Kurzové zisky
50 751 € 94 440 € 111 438 € 166 173 € 377 750 € 217 006 € 371 608 €
41
O
Kurzové straty
52 764 € 114 024 € 130 851 € 180 782 € 108 107 € 215 323 € 350 983 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
96 060 € 82 474 € 71 735 € 59 015 € 49 026 € 54 665 € 42 097 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
213 734 € 137 089 € 46 109 € 17 382 € 238 358 € 72 962 € 38 100 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 495 440 € 6 577 318 € 5 920 297 € 3 994 313 € 3 799 201 € 650 281 € 395 507 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
942 650 € 1 445 321 € 1 290 727 € 1 030 888 € 833 237 € 157 967 € 87 562 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
988 510 € 1 476 583 € 1 324 867 € 992 129 € 855 860 € 162 041 € 86 037 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-45 860 € -31 262 € -34 140 € 38 759 € -22 623 € -4 074 € 1 525 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 552 790 € 5 131 997 € 4 629 570 € 2 963 425 € 2 965 964 € 492 314 € 307 945 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 495 440 € 6 577 318 € 5 920 297 € 3 994 313 € 3 799 201 € 650 281 € 395 507 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 552 790 € 5 131 997 € 4 629 570 € 2 963 425 € 2 965 964 € 492 314 € 307 945 €