Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 612€ 8 153€ 8 353€ 1 493€ 3 997€ 5 964€ 21 007€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 600€ 5 443€ 4 644€ 1 129€ 2 105€ 4 719€ 15 412€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 012 € 2 710 € 3 709 € 364 € 1 892 € 1 245 € 5 595 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 001 484 € 6 240 159 € 5 292 312 € 5 548 357 € 5 999 492 € 6 199 785 € 6 037 866 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 001 484€ 6 240 159€ 5 292 312€ 5 548 357€ 5 999 492€ 6 199 785€ 6 037 866€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 982 287 € 3 023 113 € 2 955 556 € 3 186 257 € 3 560 818 € 3 580 714 € 3 703 289 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
122 135€ 126 929€ 101 036€ 102 514€ 123 848€ 120 974€ 140 495€
10
B.2
Služby
2 860 152€ 2 896 184€ 2 854 520€ 3 083 743€ 3 436 970€ 3 459 740€ 3 562 794€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 020 209 € 3 219 756 € 2 340 465 € 2 362 464 € 2 440 566 € 2 620 316 € 2 340 172 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 871 501 € 2 271 101 € 1 951 015 € 2 246 346 € 2 255 898 € 2 388 766 € 2 423 541 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 179 227€ 1 736 212€ 1 421 082€ 1 638 651€ 1 628 487€ 1 739 217€ 1 772 606€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
581 140€ 442 914€ 451 858€ 512 041€ 526 480€ 543 186€ 550 243€
16
C.4
Sociálne náklady
111 134€ 91 975€ 78 075€ 95 654€ 100 931€ 106 363€ 100 692€
17
D
Dane a poplatky
9 193€ 29 449€ 55 832€ 16 479€ 4 541€ 4 118€ 2 980€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 849€ 2 800€ 3 322€ 4 512€ 5 209€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
125€ 1€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
500€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
23 757€ 22 172€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 319€ 7 285€ 69 111€ 87 848€ 23 496€ 29 662€ 28 367€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 312€ 15 036€ 18 389€ 19 242€ 24 777€ 44 426€ 4 433€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 137 673 € 911 455 € 360 583 € 142 898 € 175 525 € 208 156 € -67 624 €
38
X.
Výnosové úroky
141€ 6€ 31€ 1 306€ 1 608€ 982€ 936€
39
N
Nákladové úroky
1 575€ 667€ 1 042€ 1 115€ 624€ 7€
40
XI.
Kurzové zisky
9€
41
O
Kurzové straty
4€ 3€ 22€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
123€ 59€ 1 200€ 16€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 462€ 1 206€ 2 001€ 3 568€ 9 132€ 9 848€ 12 429€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-12 198 € -2 716 € -2 637 € -3 304 € -7 443 € -9 477 € -11 513 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 125 475 € 908 739 € 357 946 € 139 594 € 168 082 € 198 679 € -79 137 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
240 492 € 196 235 € 77 192 € 33 630 € 40 973 € 45 618 € -3 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
224 157€ 211 419€ 77 832€ 27 490€ 48 994€ 45 619€ 5€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
16 335€ -15 184€ -640€ 6 140€ -8 021€ -1€ -8€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
884 983 € 712 504 € 280 754 € 105 964 € 127 109 € 153 061 € -79 134 €
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 125 475 € 908 739 € 357 946 € 139 594 € 168 082 € 198 679 € -79 137 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
884 983 € 712 504 € 280 754 € 105 964 € 127 109 € 153 061 € -79 134 €