Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Secop s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
31.03.2018
30.03.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
48 810 000 € 53 033 000 € 48 546 370 € 56 150 273 € 52 347 852 € 66 402 582 € 73 074 284 € 62 037 605 € 17 158 559 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
44 712 000 € 49 955 000 € 40 093 581 € 41 259 439 € 36 318 583 € 34 564 519 € 45 781 730 € 44 603 555 € 16 746 298 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 098 000 € 3 078 000 € 8 452 789 € 14 890 834 € 16 029 269 € 31 838 063 € 27 292 554 € 17 434 050 € 412 261 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
137 285 000 € 154 244 000 € 138 066 584 € 137 949 743 € 131 889 886 € 133 089 448 € 116 674 808 € 67 997 942 € 113 656 466 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
136 593 000 € 151 418 000 € 137 007 637 € 133 214 638 € 127 672 461 € 130 621 458 € 120 738 510 € 68 438 599 € 112 436 329 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-319 000 € 2 719 000 € 912 349 € 4 713 850 € 4 081 115 € 2 433 754 € -4 356 818 € -440 835 € 1 217 480 €
07
II.3
Aktivácia
1 011 000 € 107 000 € 146 598 € 21 255 € 136 310 € 34 236 € 293 116 € 178 € 2 657 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
121 486 000 € 146 610 000 € 120 575 992 € 126 892 827 € 124 997 268 € 146 501 640 € 130 548 450 € 70 963 311 € 90 779 333 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
109 313 000 € 124 091 000 € 101 022 280 € 104 591 376 € 105 399 586 € 126 847 809 € 111 362 087 € 52 526 348 € 75 674 365 €
10
B.2
Služby
12 173 000 € 22 519 000 € 19 553 712 € 22 684 552 € 19 997 291 € 19 653 831 € 19 186 363 € 18 436 963 € 15 104 968 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
19 897 000 € 10 712 000 € 25 943 381 € 25 947 750 € 22 921 887 € 18 425 871 € 13 418 912 € 14 468 681 € 23 289 394 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
21 684 000 € 24 663 000 € 21 004 197 € 15 034 186 € 13 131 002 € 13 032 208 € 12 545 435 € 9 867 929 € 12 044 391 €
13
C.1
Mzdové náklady
14 152 000 € 18 210 000 € 15 724 599 € 10 716 269 € 9 373 955 € 9 113 243 € 8 972 782 € 6 661 507 € 8 373 170 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
24 000 € 2 000 € 14 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 953 000 € 5 364 000 € 4 261 902 € 3 560 089 € 3 163 447 € 3 265 285 € 2 905 279 € 2 479 354 € 2 855 123 €
16
C.4
Sociálne náklady
2 579 000 € 1 089 000 € 1 017 696 € 733 828 € 591 600 € 639 680 € 667 374 € 727 068 € 816 098 €
17
D
Dane a poplatky
90 061 € 86 722 € 6 390 € 11 262 € 10 393 € 70 312 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 527 000 € 6 561 000 € 8 464 485 € 10 789 181 € 11 807 190 € 11 119 301 € 9 904 159 € 10 089 543 € 10 573 401 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 564 000 € 9 765 000 € 3 333 461 € 7 251 431 € 6 278 130 € 6 091 708 € 5 535 100 € 4 335 856 € 26 861 196 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 884 853 € 3 809 692 € 3 956 007 € 2 781 508 € 2 298 005 € 27 636 808 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-47 000 € -2 788 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
197 000 € 535 000 € 5 111 276 € 1 843 809 € 989 243 € 1 628 932 € 12 675 514 € 277 375 € 1 769 786 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 108 000 € 11 349 000 € 2 059 135 € 2 206 374 € 3 323 610 € 2 973 426 € 4 350 224 € 2 957 721 € 2 355 089 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 386 000 € -21 561 000 € 2 860 301 € 3 038 335 € -1 968 956 € -4 940 821 € 2 036 938 € -6 141 679 € -756 837 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 13 896 € 25 283 € 6 108 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
13 896 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0 € 0 € 25 283 € 6 108 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
286 538 € 0 € 1 764 044 € 1 641 105 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
122 000 € 355 884 € 20 485 € 85 249 €
38
X.
Výnosové úroky
39 000 € 165 000 € 320 778 € 350 174 € 371 327 € 398 337 € 246 837 € 333 927 € 1 698 €
39
N
Nákladové úroky
351 000 € 644 000 € 1 199 956 € 1 309 792 € 1 443 581 € 1 215 036 € 1 634 715 € 1 728 934 € 1 197 232 €
40
XI.
Kurzové zisky
1 105 298 € 913 291 € 213 788 € 519 899 € 687 597 € 945 582 €
41
O
Kurzové straty
1 279 000 € 679 298 € 198 988 € 495 491 € 800 641 € 2 122 712 € 683 687 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
679 000 € 0 € 31 617 € 108 € 422 € 31 € 9 € 3 € 1 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0 € 117 204 € 339 155 € 348 773 € 334 194 € 189 133 € 73 581 € 60 376 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
367 000 € -1 880 000 € -964 765 € -942 011 € -712 891 € -1 407 282 € -1 851 636 € -1 139 656 € 561 842 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 753 000 € -23 441 000 € 1 895 536 € 2 096 324 € -2 681 847 € -6 348 103 € 185 302 € -7 281 335 € -194 995 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
0 € -81 000 € 86 754 € 4 072 € 2 939 € 14 040 € 202 € 2 178 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 000 € 2 922 € 4 072 € 2 939 € 14 040 € 202 € 2 178 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-84 000 € 83 832 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 753 000 € -23 360 000 € 1 808 782 € 2 092 252 € -2 684 786 € -6 362 143 € 185 100 € -7 283 513 € -194 995 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
178 893 € 0 € 65 907 €
53
T
Mimoriadne náklady
0 € 131 815 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
178 893 € 0 € -65 908 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
178 893 € 0 € -65 908 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 753 000 € -23 441 000 € 1 895 536 € 2 096 324 € -2 681 847 € -6 169 210 € 185 302 € -7 347 243 € -194 995 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 753 000 € -23 360 000 € 1 808 782 € 2 092 252 € -2 684 786 € -6 183 250 € 185 100 € -7 349 421 € -194 995 €